நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 21, 2012

Exclusive Arabic Drive@TCS BPO

                                                       
Date   19 Jan 2012(Thursday)-20 Jan 2012(Friday)
Venue   TCS.3rd floor,Tower A,W block,Building No.6,DLF Phase 3,Gurgeon
Registration Time:
Meet:
  12:00 pm-4:00 pm
  Madhubala Bhatt

            Role                  Experience Requirement (JD)

   
    Team Member
                   
                    1 to 3 Years
                 (Any Graduate)
 
           
 • Any Graduate with 1- 3 years of experience
 • Experience in supply chain management,HR Roles,Finanace & accounting.
 • Should be able to read,write and speak Arabic language
 • Excellent understanding of Arabic language and typing in Arabic is must
Date  21 Jan 2012(Saturday)
Venue  6 th floor,TCS e-Serve Ltd,Spencer Plaza,III Phase,769 ,Anna Salai,Chennai 2
Registration Time:
Meet:
 11:00 am-1:00 pm
 Aravind

           Role                     Experience Requirement (JD)

   
    Team Member
                 
                   1 to 3 Years
                 (Any Graduate)
 • Any Graduate with 1- 3 years of experience
 • Experience in supply chain management,HR Roles,Finanace & accounting.
 • Should be able to read,write and speak Arabic language
 • Excellent understanding of Arabic language and typing in Arabic is must
 Date  25 Jan 2012(Wednesday)

 Venue
 Tata Consultancy Services,OM House,Rameshwar Estate,Opp  
 Hospital,Subhanpura(Baroda),Vadodara-390023
 Registration Time:
 Meet:
 11:00 am-1:00 pm
 Sumit Sharma

          Role                  Experience                                 Requirement (JD)

 
    Team Member
                 
                   1 to 3 Years
                 (Any Graduate)
                   
 • Any Graduate with 1- 3 years of experience
 • Experience in supply chain management,HR Roles,Finanace & accounting.
 • Should be able to read,write and speak Arabic language
 • Excellent understanding of Arabic language and typing in Arabic is must


   

*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume
 • Passport size photo
 • Last 3 months pay-slip copies
 • PAN Card #

Eligibility Criteria
 • Only Full Time courses would be considered.
 • Only Graduate
 • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.
 • Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
 • Candidates should have good communication skills.


3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.
*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)


=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...