நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 14, 2011

Walk-in Interview for .net developers @ iSOFT Chennai - 16 July 2011
 

 

walkin_dotnet.jpg

 

Dear All,

 

We are conducting a WALK- IN INTERVIEW DRIVE for Dot net Developers on Saturday 16th July at Chennai.

 

Please refer your friends meeting the below mentioned criteria and skill sets.

  

Skill set

Date

Day

Timing

Location

Dot net
(.net 3.5, Silverlight will be an added advantage)

16-Jul-11

Saturday

10.00am-2.00pm

Shafika

 

Qualification Criteria:

·         BE /B.Tech (CS, EEE, ECE, IT)

·         MCA

·         M.Sc (CS, S/W, IT, Elect)

·         ME /M.Tech (CS, EEE, ECE, IT)

 

Work Location: Chennai

 

Experience: 2 – 6 Yrs

 

Walk-in Date: 16-Jul-11

 

Timing: 10:00AM to 2:00PM

 

Your references fulfilling the above skill set & criteria can walk in directly on the date of interview carrying 2 copies of their resume.

 

Venue:

iSOFT
Product Development Centre
No 19 Hafiz Court
Dr. M.G.R. Salai, Nungambakkam
Chennai 600 034 - India

 

Note: Employee referral Bonus will NOT be applicable for the above Positions.

 

 

 


______________________________________________________________________
This email has been scanned by the MessageLabs Email Security System.
For more information please visit http://www.messagelabs.com/email
______________________________________________________________________
--
With Regards

Al Ameen.N

TNTJ-STUDENT WING


Fwd: TCS Interview For SQL DBAon 17th July 2011 @Chennai & Hyderabed

--- On Tue, 7/12/11, Tata Consultancy Services (TCS) <priyadharshini5.b@tcs.com> wrote:

From: Tata Consultancy Services (TCS) <priyadharshini5.b@tcs.com>

Experience required for the Job: 3 - 8 years
Annual Salary of the Job: 3.80 - 11.85 Lacs
Job Location: Chennai


Dear Candidate,

Dear Candidates,
Greetings from TCS!
We are planning to have interview for SQL DBA L2 (3 - 8yrs) @ Chennai & Hyderabad on 17th July 2011 Sunday
Description:
SQL DBA
Monitoring:
Scheduled job monitoring
Backup monitoring
SQL Server monitoring
Replication monitoring
Backup and Recovery:
Setting up backups for new databases
Recovery of databases from backups
Install and upgrades:
SQL Server Software Installation Support
SQL Service pack and patches Update
Database creation and file group allocation
Linked Server Creation and issues
Sql Server upgradation.
Performance Tuning:
Trace Analysis
Query Optimization and Query Execution plan Analysis
Database parameters tuning
Security:
SQL Login, database user creation and granting access
Schema creation and granting access
Managing user privileges
Scheduled Maintenance:
Re-Indexing
Update Statistics
Shrink Database
Removal of trace files/old log files
Miscellaneous:
Addressing database space issues
Incident management and Change Management
Database shutdown / restart for any scheduled maintenance tasks not related to database (like OS/SAN maintenance activities)
Permanent fixes for repetitive problems
Non-Production environment refreshes(backup/restore)
Troubleshooting space issues like transaction log full,data file full,clearing the drive space
Troubleshooting deadlock and blocking issues.
Database mirroring, Log shipping, Database snapshots and clusters.
Capacity Planning:
Analysis of database growth and recommendations for additional capacity (hardware, memory etc)

For further more details ,kindly find the below details :
Job Location : Chennai

Please check with the criteria,
Eligibility Criteria
1. BE/B.Tech/MCA/M.Sc/MS/Diploma with minimum 3 years of experience post Qualification IT- Experience.
2. Bsc Graduates with minimum 3+ years of relevant experience post qualification IT Experience.
3. Only Full Time courses would be considered.
4. Not more than 4 years break in Career / Academics or Non - IT Experience.
5. Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.

Documents to be carried for the walk-in
1. Passport size photograph
2. Last 3 Month payslip.
3. Resume
4.CLASS 10 MARK SHEET
5.CLASS 12- MARK SHEET
6.UG MARKSHEETS & DEGREE CERTIFICATES
7.PG MARKSHEETS & DEGREE CERTIFICATES
8.PREVIOUS EXPERIENCE CERTIFICATES or Service Certificate for all the Previous Employment
9.COPY OF RELIEVING LETTER (Current Company if applicable)
10.ADDRESS PROOF (RATION CARD / TELEPHONE BILL / ELECTRICITY BILL)
11.CITIZENSHIP PROOF (PASSPORT / VOTERS ID / RATION CARD / DRIVING LICENCE)
12.COPY OF PAN CARDKindly carry printout of confirmation mail .
Interview Venue for Chennai:
Tata Consultancy Services
65/ 1A, Velachery â€" Taramani 100 Feet Road, Velachery,
Chennai - 600 042,Tamil Nadu

Interview Venue for Hyderabad:
Tata Consultancy Services
Kohinoor Park,
Plot No.1, Jubilee Gardens,
Cyberabad,
Hyderabad 500 081Interview Date / time : 25thth June 2011 ( Saturday)
9:30am - 1:00pm

Contact Person :priyadharshini. B
All the very best for your interview!

Thanks & Regards,
Priyadharshini.B
Tata Consultancy Services
65/ 1A, Velachery â€" Taramani 100 Feet Road, Velachery,
Chennai - 600 042,Tamil Nadu
India
Ph:- 914466167027
Mailto: priyadharshini5.b@tcs.com
Website: http://www.tcs.com


Job Opportunity with HP---------- Forwarded message ----------
From: Hewlett-Packard India Pvt Ltd <shobha-s.kinagi@hp.com>Dear Candidate,

Greetings from Hewlett Packard!!

We have Process Associate/Senior Process Associate/Technical Support/Language Associates requirements at the centre in Bangalore, details of which are given below:

Job Title: Process Associate/Senior Process Associate/Technical Support/Language Associates

Job Description:

Technical Support (Voice based)
 Troubleshooting Hardware/Networking/OS related queries of our global customers Over Phone which involves working in different time zones
 Take calls from Global customers and initiate the right response to them, positively and professionally
 Deal with a wide range of products using a powerful information database
 Provide remote solutions to problems, probe problems and explain the solution in such a way that non-technical users understand.
 Graduate in any discipline with a minimum of 50% and above aggregate scores (Strictly 2006 - 2011 pass outs with no backlogs)
 Undergraduates with 1-3 years experience are eligible for Technical Support roles.

Process Associate/Senior Process Associate (Voice & Non Voice)
 Good PC and database knowledge and project/process management skills
 Initiative and independence; Customer focus
 Excellent written & spoken communication skills
 Senior Process Associate â€" 2 to 3 yrs with relevant BPO experience.
 Graduate in any discipline with a minimum of 50% and above aggregate scores (Strictly 2006 - 2011 pass outs with no backlogs.)
 BE, B Tech, MBA & MCA,B.Sc IT, M.Sc IT, Computer Science graduates are not eligible

Language Specialist â€" German, French, Italian, Portuguese, German , Spanish, Japanese, Arabic. (Voice & Semi Voice)
 Transaction processing involving usage of foreign language
 Responsible for ensuring business controls, turnaround time and accuracy of the process
 Participating in projects, language circle and language training
 Graduate in any discipline with a minimum of 50% and above aggregate scores (Strictly 2006 - 2011 pass outs with no backlogs)
Experience
 0 â€" 3 of experience (BPO/Non BPO/KPO/Financial Services Industry) across all processes.
What we have for you!

You can look forward to a fulfilling and enriching career with HP. At HP, we encourage employees (after a minimum of 18 months in the current roles) to explore career opportunities across different business units, customer segments and functional roles within HP itself.WALK-IN SESSION:
Day and Date: Walk-in everyday including Saturday and Sunday (except national holidays)

Venue:
Sreyas Chamiers Tower,
New # 37, Old # 23/24,
Chamiers Road, Teynampet,
Chennai - 600 018
Landmark: (Near Park Sheraton Hotel)Time:
10:00 AM to 3:00 PM

Please ensure that you carry the documents mentioned below for this Walk-in-Interviews:

Mandatory Documents:
• 10th , 12th and all the degree marks cards(original)
• Resume (Ensure that your Full Name is on it)
• 2 copies of recent passport sized photographs
• Proof of date of birth
• Degree Certificate/ Provisional Degree Certificate(original)
• Photo ID (Passport, Driving license, Election ID Card)
• Offer letter/Revised offer letter/Pay slips (in case of experienced candidates)


Thanks & regards,
HR-Staffing Team

Note:

ï ¶ Candidate should be flexible to work in any shift.

ï ¶ 2011 pass outs are eligible provided they have an aggregate of 50% and above and no back logs in the first 5 semesters.Vacancy for Admin UAE


Fwd: Urg reqd at Muscat- FINANCE PROFESSIONALS- Sr Manager(CA), Middle level(CA/ICWA),OTHER POSITIONS - Various positions with a v big and reputed group-Interviews in South India , Mumbai in August 2011

----- Forwarded Message -----
From: Technology Solutions & Services <cvtechnooman@yahoo.com>

Annual Salary of the Job: 1.0 - 4.0 Lacs

Dear Candidate, 

We are one of the growing consulting company and are contacting you for the following positions (URGENT REQUIREMENT)for one of our large, reputed client part of a very large group at Muscat ,OMAN, GULF. WHO SHOULD APPLY : FINANCE PROFESSIONALS WITH DIFFERENT EXPERIENCE RANGES FOR DIFFERENT POSITIONS POSITION I : SENIOR MANAGERS Job: Incumbent will head a team of qualified professionals and be responsible for managing finance and commercial related activities i.e Accounts, Audit, Installment Credit and Commercial functions of one or more of profit centers. The candidates will work closely with top management and business heads for taking key business decisions. Qualification: Chartered Accountant or MBA from reputed Institutions Age: Around 40 years Experience: 18 to 20 years of experience of which at least 5 to 7 years in a position handling similar responsibilities of a professionally managed large organization. Proven leadership qualities with strong interpersonal, communication and analytical skills are essential. A team player and one who can lead by example and who can be groomed for higher position, need only apply. POSITION II : CHARTERED ACCOUNTANTS / COST ACCOUNTANTS Job: Incumbents will assist the senior management team responsible for finance/accounts/commercial activities. The placements, based on relevant experience of the candidate, will be made in one of Finance, Accounts, Treasury, Credit, MIS, Audit and Commercial departments of profit centers. Qualification: Chartered Accountant / Cost Accountant Age: Around 25-35 years Experience: Post CA qualification experience of 1 to 6 years in Finance / Accounts / Audit / Commercial functions of a reputed organization. Thorough knowledge of all aspects of their field and working knowledge of computers is essential. POSITION III : ACCOUNTS / AUDIT â€" OFFICERS & ASSISTANTS Job: Accounting functions like payroll, ledger keeping, booking of invoices / receivables, accounts reconciliation and preparation of statements related to these activities or responsible to carry out Audit assignments at head office and branches to ensure compliance with internal systems, procedures and controls. Qualification: B.Com / M.Com / ICWA Intermediates / CA Intermediates Age: Around 30 years for Officers and around 25 years for Assistants; bachelors only need apply for the position of Assistants. Experience: 3 to 5 years of relevant experience in a commercial / industrial organization of repute. Should have good accounting background. Exposure to a computerized environment, including PC applications, is essential. Common for all positions All the positions offer excellent opportunities to learn the best global business practices of world leaders like Toyota, Lexus, Kia, Ford, MAN, HINO etc. The incumbent will work with professionals and will have ample scope for career growth. The exact position and fitment will be decided based on academic qualifications, current job / responsibilities, total full time experience etc. An attractive tax-free remuneration package with high savings potential will be offered to selected candidates. Other benefits include free air passage, annual leave, gratuity, free medical attention, etc, besides an attractive performance based annual bonus & increment. For senior positions, fully furnished family accommodation will be provided besides conveyance, soft furnishing, utility allowances as per company scheme and free school bus facilities for children. For Accounts / Audit â€" Officers & Assistants, bachelor-sharing accommodation with mess facilities and company transport will be provided. CANDIDATES FOR ALL POSITIONS SHOULD HAVE GOOD WRITTEN AND SPOKEN ENGLISH. THEY SHOULD HAVE PLEASANT PRESENTATION AND CLIENT FACING SKILLS. THEY SHOULD BE WILLING TO WORK HARD . CANDIDATES SHOULD HAVE COMPUTER SELF WORKING EXPOSURE JOB LOCATION : OMAN JOINING REQUIRED : WITHIN 1 MONTH OF FINAL SELECTION INTERVIEWS ARE LIKELY TO HAPPEN IN AUGUST 2011 AT Chennai/ Cochin OR Mumbai. CANDIDATES WHO CAN TRAVEL TO THESE LOCATIONS TO ATTEND INTERVIEWS SHOULD ONLY APPLY . WE'LL TRY TO KEEP INTERVIEWS ON SATURDAY/SUNDAYS. Please send us your latest CV along with following details immediately. Please mention following in your reply. Without following information we will not be able to process your CV with our client: 1. Current CTC (SALARY in Rs.) - (Please mention fixed and variable seperately) 2. Expected CTC (SALARY )/Saving potential- 3. Date Of Birth - 4. Earliest joining period - 5. Current location: Telephone no for tel interview : Convenient time for telephone talk/interview - 6. Passport - Yes/No If yes, Passport No and Date : (You can submit number later on also ) 7. Gulf working experience , please elaborate:- 8. If you are currently in any of the gulf countries then please suggest your current visa status:- 9. POSITION APPLIED : 10. Which industry you have served mostly: 11. Two professional references along with phone nos. 12. Status:Married/Bachelor 13. LANGUAGES KNOWN Please write to us if you have any additional queries. We ensure you of accurate and prompt information for any of your queries. Kindly respond Immediately. Thanks and regards Y V C Rao Technology Solutions & Services Hand Phone No: +91-92274-65496 URL: www.technosoln.com Offices at Hyderabad, Mumbai and Gujarat in India

Career Opportunities - Govt jobs


 

Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, - Sriharikota
 
 
NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION
 
 
Indian Air Force
 
 
 
 
Rajaghiri Gazzali

__._,_.___
Recent Activity:
*** [K-Tic] Kuwait Tamil Islamic Committee, Kuwait ***
.

__,_._,___


Tuesday, July 12, 2011

Fwd: URGENT OPENINGS FOR SAFETY ENGINEERS FOR HUTA GROUP IN SAUDI ARABIA, KSA---------- Forwarded message ----------
From: Sterling Travel Services Pvt Ltd <hutagrp@gmail.com>For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 11194924      Personal Folder ID: 10031963

Dear ,

Greetings....
With reference to your resumes posted on monster, would you be interested in the below mentioned roles with our clients. Please respond only if you have PASSPORT READY IN HAND. Also please respond with details of passport and other much needed information's in the return mail along with your updated resume.

Positions are for male only
INDIAN NATIONALS ONLY
Client Company Name: HUTA GROUP
Client Company Website: www.hutagroup.com
Job Position: Safety Engineer
a. Salary: Negotiable.
b. Experience: Minimum 3 years experience.
d. Contract Term: 2 years
e. Region: Saudi Arabia
*******VERY IMPORTANT**********************************************
In your CVs (including recent photo) the following should be stated:
Present salary
Requested salary
E-mail Address
Telephone numbers
Their willingness to work in Saudi Arabia
It will be helpful if the attached files are named properly to agree with the candidates' names

************************************************************************

* If interested to attend the interview please forward across an updated copy of your CV to hutagrp@gmail.com with the Correct Position Applied for and we would revert back to you at the earliest.
** After initial screening of the resume only the selected candidates will be initiated through mail/telephone for PERSONAL / TELEPHONIC INTERVIEW.
If Your profile does not match the above requirement, please recommend the same to your friends or relative whose profile matches the above requirement and who are interested to travel and relocate to places anywhere in gulf.
A Brief note about our co.
Sterling is fully owned and controlled by Mr. Damodar C. Kunder, Managing Director. With a humble beginning in the year 1976, Sterling was incorporated with the sole motive to serve the poor of our country who were exploited & cheated by unscrupulous agents in this business.
With expertise of over 30 years in the business of Head Hunting & Placement of Human Resource around the globe, Sterling Travel Service Private Limited, one name standing tall and still continue to excel.
For more details please log on to our Website: www.sts.co.in
***NOTE: This mail is sent to the most appropriate candidates as per monster search features available. Any inconvenience, unintentionally, caused to the candidates, is deeply regretted.
****NOTE: PLEASE ALWAYS CHECK YOUR MAILS FOR LAST MINUTE CHANGES IN THIS PROJECT PROCEEDINGS, DETAILS REGARDING INTERVIEWS ETC (THESE MESSAGES WILL BE INTIMATED through any of the following MAIL ID hutagrp@gmail.com or sts.delhi1976@gmail.com but you are requested to reply to back to sts.delhi1976@gmail.com only for ready reference purpose.
*****If selected you will be intimated either through mobile and other contact numbers mentioned in your resume. OR IT WILL BE INTIMATED THROUGH MAIL (through any of the following MAIL ID hutagrp@gmail.com or sts.delhi1976@gmail.com but you are requested to reply to back to sts.delhi1976@gmail.com only for ready reference purpose.
****NOTE: PLEASE ALWAYS CHECK YOUR MAILS FOR LAST MINUTE CHANGES IN INTERVIEW DATES AND INTERVIEW VENUES
******Please take a copy of this mail for your future reference
Thanks and Regards,
Sapna
STERLING TRAVEL SERVICE PVT LTD
D/4 Bharat Nagar,
Near Gulf Technical Center,
New Friends Colony,
New Delhi 110025
Telephone: +91 11 26929842/43/44
Fax : +91 11 26929845
Email: info@sts.co.in
Url: http://www.sts.co.in/This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Sterling Travel Services Pvt Ltd) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
UAE Jobs career in UAE, Dubai Abu Dhabi SharjahUAE Jobs - Jobs Career in United Arab Emirates Dubai Abu Dhabi Sharjah - UAE Job Bank - Jobs


Posted: 07 Jul 2011 10:02 AM PDT

To support and promote/champion all QHSE policies and procedures implemented by the company
Preparation of PQP, ITP, and other QA/QC documents that may be requested by QA/QC Manager or Project Manager
Participate in the internal audit process as per the plan approved from corporate QHSE department.
Posted: 07 Jul 2011 10:01 AM PDT

Perform assistance to the QHSE Manager.
Control of QHSE documentation filing and archiving system.
Register all incoming and outgoing messages, mails, post etc that related to QHSE.
Monitor the QHSE internal and external auditing and inspection plans.
Posted: 07 Jul 2011 10:00 AM PDT

To support and promote/champion all QHSE policies and procedures implemented by the company
Posses knowledge in inspection of all power distribution system, lighting, fire detecting system, low current control and management system and will have the knowledge of international codes/standards
Shall have knowledge in preparing Method Statement and Inspection and procedures.
Posted: 07 Jul 2011 09:59 AM PDT

To support and promote/champion all QHSE policies and procedures implemented by the company Preparation of PQP, ITP, and other QA/QC documents that may be requested by QA/QC Manager or Project Manager Participate in the internal audit process as per the plan approved from corporate QHSE department.
Posted: 07 Jul 2011 09:58 AM PDT

Advise Site Workers on:
Preventing injury to personnel, damage to plant and equipment, and fires.
Ways to improve existing work methods. Contractual requirements affecting safety,health and welfare.
Provision and use of protective clothing and equipment.
Posted: 07 Jul 2011 09:58 AM PDT

Understand, manage, and supervise all aspects of cash flow.
Forecast daily cash requirements and execute daily financing decisions.
Manage all aspects of In-house investment portfolios.
Posted: 07 Jul 2011 09:57 AM PDT

Form and maintain relationships with business heads and Area / Operation Managers.
Manage / update vacancy report.
Source candidates for roles directly via job boards, CV databases, referrals / word of mouth / networking.
Advertise vacancies on DSI PJSC website.
Posted: 07 Jul 2011 09:56 AM PDT

Advise and assist in the preparation an agreement of interim valuations and final accounts, both from Subcontractors and to the client. This includes providing hands on assistance in the measurement and valuation of work when requested by the Commercial Manager
Posted: 07 Jul 2011 09:55 AM PDT

Perform assistance to the QHSE Manager.
Control of QHSE documentation filing and archiving system.
Register all incoming and outgoing messages, mails, post etc that related to QHSE.
Monitor the QHSE internal and external auditing and inspection plans.Opportunity with HCL- CISCO for C ProgrammersDear Candidate,

We are looking for candidates willing for a Long term Association with HCL Technologies...

It is Golden Opportunity for Candidates looking for a Good Career Break.
Candidate with Good logical Programming ability can Get Associated with HCL Technologies (CISCO Division) as Software programmer in Networking Domain

Experience Level : 1 â€" 2.6 Yrs
Proposed Interview Date : 16th July 2011 ( Saturday)
Job Location & Interview Location : Chennai

Desired Profile:

1.Experience in “ C " Programming Language .

2.Should have experience in any of the operating systems like Unix /Linux / Vxworks/ Rtos .

3. Excellent in Aptitude and Problem Solving Ability

4. Very good in Logical programming

5. Willing to Learn New Technology

Qualification : BE/B.Tech , ME / M.Tech (EEE/ CSE/ ECE/IT), M.Sc (IT/CSE/SW/Electronics) or MCA

Note: The screening process will be made based on aptitude, logical & "C" programming skills. (Test)

Candidates willing to Apply & utilize the Opportunity pls Send your updated profiles immediately to hcl.smithy@saicores.com with

Total Year of Experience:
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period:
Availability for interview on Saturday 16th July 2011:

Regards,
Smithy.M
HCL Team.

Is this job relevant to you? Yes No

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as SaiCores Pvt Ltd (poornima@sirsai.com, 9/5C, Ground Floor Nehru Nagar, 2nd Street Adyar, CHENNAI, Tamilnadu - 600001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Accounting Jobs Sales Employment


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.comGet career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj

Monday, July 11, 2011

NEW Jobs Found with Excellent Salary Package !!!---------- Forwarded message ----------
From: IT JOBS ! <hyd@arcusinfotech.com>
Date: 11 July 2011 10:46
Subject: NEW Jobs Found with Excellent Salary Package !!!
To: "anees00@gmail.com" <anees00@gmail.com>


Dear Professionals

 

Greetings from Arcus!!!

 

Get Trained on IBM MAINFRAME With Arcus and start to work with MNC's within 90 Days

SALIENT FEATURES

*Mainframe technology is evergreen technology.

*Huge Demand for mainframe trained people in india.

*Training along with Hands on practical and project Experience

* Assured placement with our MNC clients

*Bulk Placement Drive

*Less Competition-Only ARCUS candidates attending the interview.

*We provide 'N' Number of interviews until you get placed.

*Complete Training in Arcus@Lesser Course Fee

The duration of the course is 2 months and fee is 18,000.

Arcus announces special discount offer. pay the fee at a time and pay only 14,500 /-

 

For more details about the training and placement services walk-in to arcus or mail me.

 

Regards,

HR

More about us: www.arcusinfotech.com

ARCUS INFOTECH (P) Ltd.,   #302,3rd Floor. Lalbungalow,

Ameerpet, Near Green Park Hotel.Hyderabad-16

040-40033838 23418787
--


Inviting Referrals for Voice Coach Openings at Wipro BPO Hyderabad

 
Openings for Voice Coach @ WIPRO BPO Hyderabad
 
Wplk_Aprl_11_Mid-Sr.level_1.jpg
 
Refer for Voice Coach Openings
 
 
S No.
Details
Description
1
Job Post
Voice Coach
2
Location
Hyderabad
3
Level/Band
1A
4
Educational Qualification
Graduate (Any stream)
5
No of Openings
7
6
Skills (Must Have)
Should have 18 months – 36 months of  International BPO Industry Experience
Exceptional Communication Skills (Spoken & Written)
Exceptional knowledge of MS Office
Willingness to work 24/7 - Open to work in Night Shifts (Rotational)
7
Experience(Minimum)
18 months
 
 
Contact Person
 
 
Banner_Bottom_800.jpg
 
Please do not print this email unless it is absolutely necessary.
The information contained in this electronic message and any attachments to this message are intended for the exclusive use of the addressee(s) and may contain proprietary, confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately and destroy all copies of this message and any attachments.
WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.
Opportunity for Mainframe in Coimbatore---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 11 July 2011 09:15
Subject: Opportunity for Mainframe in Coimbatore
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>Dear Candidate,

About Cognizant Technology SolutionsCognizant (NASDAQ: CTSH) is a leading provider of information technology, consulting and business process outsourcing services. 

Cognizant’s single-minded passion is to dedicate our global technology and innovation know-how, our industry expertise and worldwide resources to working together with clients to make their businesses stronger. 

With more than 35 global delivery centers and over 50,000 employees, we combine a unique onsite/offshore delivery model infused by a distinct culture of customer satisfaction. A member of the NASDAQ-100 Index and S&P 500 Index, Cognizant is a Forbes Global 2000 company and is ranked among the top information technology companies in Business Week. Info Tech 100, Hot Growth and Top 50 Performers listings. Visit us online at www.cognizant.com.Designation: Mainframe ProgrammerJob Description: Cognizant Technology Solutions has an excellent career opportunity for software professionals who are looking for an aspiring career opportunity in the area of Mainframe.

 This would be an exciting opportunity for candidates who look out for fast track career growth and look for challenging assignments to enhance their technical competencies.

Skill: COBOL, JCL, DB2, VSAM 
Experience: 2 - 5Years of relevant experience.
Industry Type: IT-Software/ Software Services
Education :UG - Any Graduate - Any Specialization,B.Tech/B.E. - Any Specialization PG - Any PG Course - Any Specialization,
Post Graduation Not Required
Compensation: Salary negotiable
Work Location: Coimbatore

Please apply directly to soundarya.ranis@cognizant.com

Urgent opening for embedded Hardware Developer
Dear Candidate,

Hi,
This is Anshu here from Inspiration Manpower ,Bangalore,
We have opening with Robert Bosch, for Coimbatore location.

**Interview date: 16th July(Saturday)-Face to face**
**Interview Location:“Trivendram/Chennai(On Both Places 16th July)
Job Location: Coimbatore
If you can attend on 16th July, kindly send your profile to my mail ID.(No Telephonic interview)

Kindly send your updated Profile in word Format if you are interested.
The detailed Job description is given below for your kind perusal.

Details required:
Total Exp:
Relevant Exp:
C CTC:
Exp CTC:
NP:

Kindly let me know your percentage in BE
Any backlog was there:??

The detailed Job description is given below for your kind perusal.

JD:
Team Member
Exp:1-8 year
Qualification: BE ,B.Tech /ME /M tech
Skills: Hardware Circuit Design, Analog and Mixed Signal,
Power Supply Design, Power Electronics, Circuit Simulation, Supplier Coordination,
Layout Coordination, Board testing, Analysis and Reporting. Complying to Hw design rules and Industry standards.


For any queries please feel free to call me.Thanks & Regards

Anshu
Inspiration Manpower Consultancy
anshu@inspirationmanpower.co.in
Mobile:9686454290

Is this job relevant to you? Yes No

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Inspiration Manpower Consultancy (chandana@inspirationmanpower.coo.in, No.178, 38th Cross, 5th Block, Jayanagar, BANGALORE, Karnataka - 560041) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Employment Human Resources Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.comGet career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...