நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, January 17, 2012

20+ New computer hardware engineer jobs in Singapore


Edit job alert
  -  View jobs: since yesterday - for last 7 days - all jobs

Jobs 1-20 of 28 new jobs

Assistant Engineer ( Electronics Hardware)
JVC Electronics Singapore Pte Ltd - Singapore
Your request to view to job ads looks like... automatically generated by a computer program. In order to protect the interest of our advertisers, we are sorry...
JobsDB Singapore - 2:30 PM - save job, email, block, more...


Systems Engineer
StarHub - Singapore
capacity issues. plan, install and configure hardware and system software changes. Manage projects... Degree in Computer Science, Information Systems...
StarHub - 3:26 AM - save job, email, block, more...


Senior Systems Engineer
StarHub - Singapore
capacity issues. plan, install and configure hardware and system software changes. Manage projects... Degree in Computer Science, Information Systems...
StarHub - 3:27 AM - save job, email, block, more...


Network Engineer
N2 HUB PTE LTD - Jurong East New Town
join us Network Engineer Jurong East (West... Executive/MIS Jobs , Jobs in Computer / Information Technology (Hardware) industry Privacy Policy...
JobStreet.com - 9:48 PM - save job, email, block, more...


Project Engineer
Willowglen Services Pte Ltd - Singapore
maintain of both hardware and software in SCADA... Electronics Engineering Jobs > Electronics Engineer Jobs , Jobs in Electrical & Electronics industry...
JobStreet.com - 9:51 PM - save job, email, block, more...


Desktop Engineer
Acclivis Technologies & Solutions Pte Ltd - Singapore
Good knowledge of computer hardware, software... Jobs in Singapore... Hardware Jobs > Computer Hardware Engineer Jobs , Jobs in Call Center...
JobStreet.com - 5:12 AM - save job, email, block, more...


ISV Technical Engineer, APAC
Zebra Technologies Asia Pacific Pte Ltd - Singapore
BS degree in Computer Science or related field... engineering environment. Strong computer peripheral hardware, software, and network database skills...
JobStreet.com - 9:51 PM - save job, email, block, more...


Senior I.T. Support Engineer
Insiro Pte Ltd - Singapore
insiro.com/ Jobs in Singapore... Hardware Jobs > Computer Hardware Engineer Jobs , Jobs in Computer / Information Technology (Software) industry...
JobStreet.com - 11:13 AM - save job, email, block, more...


System Administrator ( Associate Engineer )
Xcellink Pte Ltd - Singapore
Professional Degree, Computer Science/Information... Preferably Junior Executives specializing... Computer - Network/System/Database Admin or equivalent. 5...
JobStreet.com - 9:55 PM - save job, email, block, more...


Senior IT Support Engineer
Dyson Operations Pte Ltd - West Singapore
Hardware support and problem resolution of primarily Hewlett Packard servers, desktop PC... laptops; escalating faults to vendors Perform new hardware...
JobStreet.com - 9:46 PM - save job, email, block, more...


Senior / Design Engineer, Electronics
PerkinElmer Singapore Pte. Ltd. - Singapore
hardware (digital/analog) for laboratory automation Strong prioritizing and multi-tasking skills to work within tight deadlines Must be computer literate...
JobStreet.com - 9:55 PM - save job, email, block, more...


System Engineer (Information System)
AFPD Pte Ltd - Singapore
Engineer Singapore Engineering Assistant / Associate Engineer (Quality Control - Reliability Test) Singapore System Engineer (CIM) East Engineer (Cell...
JobStreet.com - 5:15 AM - save job, email, block, more...


Engineer Technical Telephony / Voice Lead
Embrio Enterprises Pte Ltd (EA License No: 10C4154) - Singapore
knowledge of Cisco IP Telephony and VOIP hardware. The engineer must have a solid background in networking... Minimum of Degree Computer Science, Information...
JobStreet.com - 9:48 PM - save job, email, block, more...


Assistant Test Engineer - with Manufacturing & ...
GREY MARVEL PTE LTD - West Singapore
Develop/modify hardware and software of production... assist Test Engineer in maintaining testing programs & records. Assist Engineer in maintaining...
JobStreet.com - 11:14 AM - save job, email, block, more...


IT Systems Engineer (Technical Support)
Intel Technology Asia Pte Ltd - Singapore
degree in Computer Science, Computer Engineering... Network/System Engineer Jobs , Jobs in Computer / Information Technology (Hardware) industry Privacy...
JobStreet.com - 9:58 PM - save job, email, block, more...


NET Application Developer
Nikko Computer Systems Pte Ltd - Singapore
Technology/Systems, Computer Science or equivalent... Network/System Engineer Jobs , Jobs in Computer / Information Technology (Hardware) industry Privacy...
JobStreet.com - 9:48 PM - save job, email, block, more...


Ground Station Associate Engineer (SS / GS / 05)
Singapore Technologies Engineering Ltd - Singapore
environment, test equipment and computer systems. • Configure hardware and software to support system... Engineer/Programmer Jobs , Jobs in Computer...
JobStreet.com - 10:02 PM - save job, email, block, more...


System Engineer - MS Window Active Directory, MS ...
ITCAN Pte Ltd, Singapore - Singapore
specializing... Computer - Network/System/Database Admin, IT/Computer - Hardware or equivalent. Full... Engineer Jobs , Jobs in Computer / Information...
JobStreet.com - 5:16 AM - save job, email, block, more...


Service Technicians / Senior Service Engineers / ...
PTC Business Systems Pte Ltd - Singapore
Jobs > Electronics Technician/Support Jobs , Jobs in Computer / Information Technology (Hardware) industry Privacy Policy ~ Copyright © 2012 JobStreet.com
JobStreet.com - 9:49 PM - save job, email, block, more...


IT Engineers
Randstad - Singapore
Service Engineer performs activities associated with installing, maintaining and servicing computer... project involving hardware/Active Directory/Exchange...
Randstad - 6:50 PM - save job, email, block, more...


Jobs 1-20 of 28 new jobs

» Find jobs with your phone
Download the Indeed app from the App Store or Android Market.


Indeed - one search. all jobs. | 177 Broad Street - Stamford, CT 06901


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...