நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 21, 2012

System Engineer (ref: KDM/VSC/LBK1) and more jobs @ SINGAPORE


Job Recommendations From JobsCentral.com.sg
+Home | +Career Services | +Learning Deals | +Training Workshops | +Blog | +Forum | +Articles | + | +
JobsCentral WorkshopsGood Things Must Share


Here is the course matched according to your education preferrences. To see all matching courses, please click here.
SchoolAvailable Course(s)Action
SAA Global Education Master of Business Administration (MBA) Send Enquiry


Here are your job matches from your job alert agent! To see all matching jobs please click here.

To apply for the jobs, or change your job agent settings, you will have to log-in to: JobsCentral

Your job agent found some new job matches for you.
No.CompanyJob TitlePosition Level / Nature 
1
Singapore Technologies Kinetics Ltd System Engineer (ref: KDM/VSC/LBK1)Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
2
Jobster(Java/J2EE & Oracle ADF) System Analyst Exp. (Perm, Temp)Apply
Now!
3
Land Transport AuthorityEngineering Officers, Rail (Electrical and Mechanical) Entry, Exp. (Contract)Apply
Now!
4
PMET Strategy Resources Pte LtdEngineering Assistant (West, Central & East/ FRESH Diploma in Mechanical/Mechatronic/Manufacturing) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
5
SoftLayer Technologies IncNetwork Engineer Exp. (Perm)Apply
Now!
6
Xilinx Asia Pacific Pte LtdProduct Characterization Engineer- IRC81754 Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
7
Exxonmobil Asia Pacific Pte LtdMachinery Technicians Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
8
National Institute of EducationAssociate ICT Engineer (Centre for User Support) Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
9
DenseLight Semiconductors Pte LtdOperators Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
10
Centre for Strategic Infocomm Technologies (CSIT) IT Security AdministratorExp. (Perm)Apply
Now!
11
SingTel Director (Operation Support Systems Devt) Exp., Top Mgmt (Perm)Apply
Now!
12
Singapore Pools (Private) LimitedDatabase Administrator Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
13
WPG HoldingsSales Engineer (Fresh Graduates are welcome!) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
14
Hilton SingaporeDirector, Project - Southeast Asia Pacific (Job Number: HIL001EI) Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
15
MCi Career Services Pte LtdSnr System Administrator / 5 days / Thomson Exp. (Perm)Apply
Now!
16
Dairy Farm GroupAnalyst Programmer (Oracle) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
17
Recruit Express Pte Ltd Temp Lab Technician x 5 (Swiss MNC) (up to $2K)(Ref: JJP) Entry, Student (Contract, Temp)Apply
Now!
18
EdValue Pte LtdWeb Programmer Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
19
Search Network Pte. Ltd.Assistant Manager (Operations) - $3800 to $4500 - Ayer Rajah Crescent Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
20
Chevron Singapore Pte. Ltd.Manager, Card & Retail Network (IT) Exp., Manager (Perm)Apply
Now!

JobsCentral tip: We recommend all jobseekers to practice caution when applying for jobs that appear suspicious. Here are some pointers to help you out.

If you are connected to the internet, you can click on the links to view the company profiles and job descriptions.


Click here to download our JobsCentral iPhone app!

HOW ARE THE JOBS MATCHED?

We match the jobs based on the criteria you specify in your job alert agent. If you did not specify any criteria, we will send you the latest postings.

For example, if you are keen on engineering jobs, you should create a job agent under My Resume and Preferences --> Job Agent that will send you only Engineering jobs. Similarly, if you are a Student, you can select to receive only part time and student type jobs.

HOW DO I UNSUBSCRIBE?

If you wish to stop receiving job alerts, please login and change the settings under 'My Resume and Preferences -> Other Preferences' AND under 'My Resume and Preferences -> Job Agent'

This is an system-generated message, please do not reply to this email.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...