நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, January 18, 2012

Required Mechanical Engineer and Mechanic in Kuwait


1. Mechanical Engineer
• (3-4) years Exp.
• Capable of Maintaining Industrial I Production machines
• Can read machine chart & define requirements for spare parts
• Computer literate

2. Mechanic
• 2 years Exp.
• Assist in Maintaining Industrial! Production machines
• Computer literate

All candidate should be
1. Below 30 years,
2. Having transferable residence
3. Having Kuwaiti driving license
4. Read & Write English

Contact No. 24710120 or send CV to Fax No. 24761261

 -S.Mohideen Abdul Kadir 
   
__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...