நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 21, 2012

Walk In for Documentation Production Specialist

 
Date  21-Jan-12 (Saturday)
Time  10:00 AM to 1:00 PM
Venue  TCS E Serve, 769 Spencer Plaza , 9 th floor,Spencer Plaza , 3 rd Phase.
Contact Person  Arvind
Documents Required  Resume,
 Photo Id Proof,
 Latest 3 payslips
 EPIR No*

Date  20-Jan-12 (Friday)
Time  11:00 AM - 1:00 PM
Venue  Gate No - 1, TCS, Think Campus, #42, Electronic City. Phase II, Bangalore - 560 100
Contact Person Drishti
Documents Required  Resume,
 Photo Id Proof,
 Latest 3 payslips
 EPIR No*
Regards
BYB Team

=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
2 comments:

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...