நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, January 20, 2012

IT JOB OPENINGS @ SINGAPORE


ST701 Jobs - We have (18) Recommended Jobs for You
 

Job Title Company Name Posted Date
5 days! Manager for Project Management@Redhill WMS Group Thursday, 19 January 2012
Sales Engineer SafeNet Pte Limited Thursday, 19 January 2012
Online Support TRAVELEX SINGAPORE PTE LTD Thursday, 19 January 2012
Web Server Administrator cum PHP Web Developer COZYCOT PTE LTD Thursday, 19 January 2012
Network Engineer WIZVISION PTE LTD Thursday, 19 January 2012
Hadoop Technical Consultant SOFTSOURCE SOLUTIONS PTE LTD Thursday, 19 January 2012
PHP Web Developer COZYCOT PTE LTD Thursday, 19 January 2012
IT Service Manager @ West WMS Group Thursday, 19 January 2012
Pre-Sales Security Engineer SYSWARE SINGAPORE PTE LTD Thursday, 19 January 2012
ACCOUNT MANAGER (Corporate/Public Sector) UIC ASIAN COMPUTER SERVICES PTE LTD Thursday, 19 January 2012
Project Engineer Assistant Acom Asian Resources Thursday, 19 January 2012
Network Consultant-Singapore-IT(Solution Provider)-Professional Growth Evolution Recruitment Solutions Ltd Thursday, 19 January 2012
SAP Basis / Netweaver Consultant INFOSTACK SOLUTIONS PTE LTD Thursday, 19 January 2012
Development Engineer (RF Design) Rohde & Schwarz Asia Pte Ltd Thursday, 19 January 2012
Developer with skills on IBM Datacap, IBM HATS , IBM Case Manager INFOSTACK SOLUTIONS PTE LTD Thursday, 19 January 2012
SAP FI Asset Management INFOSTACK SOLUTIONS PTE LTD Thursday, 19 January 2012
Peoplesoft Technical Consultant -Highly Urgent NITYO INFOTECH SERVICES PTE LTD Thursday, 19 January 2012
IT Helpdesk (Mandarin Speaking) MATADOR Systems Pte Ltd Thursday, 19 January 2012
 
Jobs Recommended based on your following profile/preferences:

 
Not the kind of jobs you want? You may wish to refine your job matches by updating your resume and job preferences.
 
You may also utilise some of our enhanced features, such as
  • Resume Scan, a CV auto-generator which transfers your data into ready templates
  • My ST701, a personal dashboard that helps manage all job functions efficiently
  • Job Alerts & Matches, for job positions customised to your qualifications and experience
For non-active job seekers, keep abreast of all that's happening in the jobs industry by visiting Career Resources!
To enquire or for more information, contact us at jobs@st701.com.
Cheers,
ST701 Jobs Team
 
You've received this email as a result of your registration with ST701 Jobs Alert feature. To unsubscribe, please click here.

ST701 is the leading online marketplace for Jobs, Cars, Property, Shops and Directory. Visit these verticals to buy, sell, rent or find products & services today!

Do not reply to this computer-generated email.
My ST701   |   Search Jobs   |   Update Job Preferences   |   Update Resume   |   Setup Job Alerts   |   Career Resources

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...