நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, November 30, 2011

Dot Net / Web developerDear all

Assalamu alikum,

There is opening in a well known software company.

If you fall under this catogery, Please forward your resume to umarfarook82@gmail.com

If not, Pls pls dont send any resume to this IDOpenings at Dar Al Shifa Hospital Kuwait

On Tue, Nov 15, 2011 at 12:32 PM, Kuwait Tamil Islamic Committee <q8tic@yahoo.com> wrote:
 

Recruitment Officer

1. Develops plans for staffing the positions with Human Resources Manager and Heads of Departments / Sections.
2. Provide supervisors and individuals with all the required about the recruitment process; submits proposals to the Human Resources Manager with regard to modifying the recruitment policies/procedures.
3. Coordinates with the Human Resources Manager and Heads of Departments/Sections in the preparation of: job vacancy specifications and requirements, job descriptions, and advertisements designing.
4. Designs, prepares and codes each job description.
5.
Provides information to all applicants about the hospital vacant positions.
6. Shortlists CVs generated from online, walk-ins, referrals, print advertisements and other resources as per vacancy requirements.
7. Prescreens candidates for vacancies matching with each job requirements.
8. Schedules interviews and sends regret / acceptance formal letters to interviewed candidates.
9. Carries out initials interviews with candidates directly or through the phone, and submit results to the Human Resources Manager to select the fittest for the position.
10. Generates weekly and monthly reports on interviews conducted, open vacancies, closed
positions, turnovers, new appointees, and monthly recruitments/resignations.
11. Evaluates new recruitment markets / new agencies for attracting appropriate candidates and talents.
12. Conducts tests for the concerned candidates and obtains results.
13. Ensures providing equal appointment opportunities.
14. Develops an archiving system according to rules and regulations, and enters applicants' information on the hospital database.
15. Assists the Human Resources Manager in putting the annual recruitment budget in coordination with the various
departments/sections.
16. Implements the approved orientation program for all new appointees and modifies it when necessary; gives full explanation to new appointees on the Human Resources policies and Procedures, and answers all enquiries and questions.
17. Coordinates with the heads of departments / sections to provide occupational health and safety information for new appointees.
18. Calls the travel agency for Purchase Ticket Advice (PTA) for the new appointees.
19. Follows up with new appointees regarding visas, pension, reference check, and other pre-joining tasks.
20. Coordinates with other Human Resources Department team members regarding other joining formalities for new staff.

Send Your CV at: hrjobs@daralshifa.com

Receptionist Call Center Clerk

 
Candidates will participates per requirements at the Hospital.
- The Staff will act as the Image bearers of the hospital. The incoming patients will be met by Receptionist and the manner of dealing with the patient shall convey an impression within, therefore, the Receptionist to be courteous to and prompt in attending, the incoming patients. Providing customer service with a positive, welcoming attitude at all times; maintaining a clutter-free, customer-friendly environment.

Skills at Least High School Graduate, with mininum of 1 year related experience or Diploma Education.

Send Your CV at: hrjobs@daralshifa.com

-S.Mohideen Abdul Kadir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Web & Media Wing,
Kuwait Tamil Islamic Committee (K-Tic)
Kuwait.
Hotline : (+965) 97 87 24 82
Official Website : www.k-tic.com

Assalamu alaikum,

        Dear brothers, This is Ajmeer Kaja Maitheen. Am working as Electrical Draughtsman cum Designer. i have totally 6.8 Years Exp in commecial & Residential Building side. last week only my company was terminated me due to reduced the man power. because they don't have a new projects thats why they terminate me. am living in duabi with my family so company given one month notice period so am searching job. pls brother if you have any opening as a Electrical Draughtsman in your company pls help me to get a job. ple brother help to arrange me interview i can face the interview i have very well skil knowledge in my field.

       Here i enclosed My updated cv and my Project photos details for your ref. am waiting your kind reply. am ready to join immediately. Kindly check my cv and my projects photo's. Give me a chance to show my talent. i will join immtly. i have already 3 year Exp in Qatar and UAE 1.8 Year Exp and india 2 Year Exp so total 6.8 month Yrs Exp.


                  waiting for to face the interview. thanking you allah will save you.

 

Responsible for handling various activities for this company, few of them are:

1.     To making Design & Shop drawing for Electrical lighting, Small power, Fire & voice alarm, Telephone, Computer, Cctv System layout as per KAHRAMAA, ADDC & AADC rules.

2.     Looking the Electrical Cable tray Designing and Cable route, Electrical Trunking Designing and Trunking route layouts.

3.     To Design the Service outlet box (Floor box) layouts for office area in commercial buildings.

4.    Prepare & Design  Submaindistribution board, Distribution board, MCCB Schedule & Powercables, Isolator, Bus bar, Transformer, MV panel & Generator for commercial buildings.  (high rise towers,   hypermarket, hospital, villa, shopping mall, office buildings & show rooms, masjid Etc)

5.     Preparing the Electrical load (DB) schedules, cable estimation, Quantity works and Co-ordination Drawings for commercial buildings.

6     Having knowledge in Voltage Drop calculation / Electrical single line diagram, other system schematic layout, Tendering & QS work for commercial building side.

7.     Prepare & update the As-built drawings and OM manual (operation maintenance manual) and having knowledge in B-Z method Electrical lighting software for commercial buildings.

8.     To design & draughting the 'Electrical Man hole & External cable route, External Street Lighting Layout, Electrical Pre-cast Layout  & False Ceiling Layouts' for Buildings side.

9.    I have been involved to support technical discussion, meeting with consultants, review the project status with superiors, site visit in the guidance of site foremen.
 

                Thanking you , Am expecting your reply

 W.salam

 

Regards,

 

Ajmeer Kaja Maitheen

Al fara'a Gen Cont Est

Abu dhabi - U.A.E

Ph: 00971551984789
    
__._,_.___Fawaz Group Kuwait Vacancies

Fawaz Group Vacancies
Reputed Electro-Mechanical Co urgently requires the following personnel for its Maintenance Division

H.V.A.C. Operators
I T I Certificate / Diploma with 4.8 years experience in operation and maintenance of HVAC systems

H.V.A.C. Technicians
I TI certificate / Diploma vnth 5-10 years experience inOperations and maintenance of HVAC systems

H.V.A.C Control Technicians
1 T I certificate / Diploma web 5-10 years expert once en HVAC Core/tots

Mechanical Technicians
I T I Certificate / Diploma with minimum 8 years expereicne in mechanical systems, Including pumps, valves. compressors etc

Interested candidates with Transferable Visa are need to send their profiles Walk-en interview on 28 11 2011 at our Al-Rai OFFICE (10 am to 5pm)

E mail : fawazmaint@fawaz-group.com
Fax 24749847, Tel # 24749832 - 115/111
Fax: 24749847, Tel. S.: 24749832 - 113,111
TNPL - OPENINGS


---------- Forwarded message ----------
From: Rajaghiri Gazzali <gazzalie@yahoo.com> 
[Attachment(s) from Rajaghiri Gazzali included below]

Advertisement No:
DIPR/973/Display/2011 published in "The HIndu" & "The New Indian Express"
 
Date of Advertisement: 
23/11/2011
 
Designation:
Assistant General Manager (Finishing House) /
Senior Manager (Safety) /
Manager (Forestry) /
Manager (Plantation) /
Deputy Manager (HR) /
Deputy Manager (Accounts)
(3 posts for Factory and 1 for Corporate Office) /
Assistant Shift Engineer (Chemical) /
Assistant Plant Engineer (Mechanical)
 

Rajaghiri Gazzali

__._,_.___

Attachment(s) from Rajaghiri Gazzali

1 of 1 File(s)
Opening in TCS


Muhammad Riyaz A
System Engineer
Tata Consultancy Services
Ph:- +9144 67434683
Cell:- +919962522386
Mailto: muhammad.a@tcs.com
Website:
http://www.tcs.com
____________________________________________
Experience certainty.        IT Services
                       Business Solutions
                       Outsourcing
____________________________________________

----- Forwarded by Muhammad A/TVM/TCS on 11/29/2011 07:45 PM -----
From: Internal Broadcast/MUM/TCS
To: muhammad.a@tcs.com
Date: 11/29/2011 07:35 PM
Subject: Important : Weather Forecast=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
Diploma in mechanical, EEE, ECE, Auto, Production and instrumentation

Assalamu alikum

 

Walk in @ ford Plant, SP-Koil

 

Date: 03.12.2011


Apprenticeship program


Qualification: Diploma in mechanical, EEE, ECE, Auto, Production and instrumentation 2009/2010/2011 passed out with less than 1Year experience,


Minimum Height 163 CM

Contact :98841 59497

 

Sincere Regards

TNTJ-JOB TeamAssistant Store Manager - Al Tayer Trends

Assistant Store Manager 
 • Maximize sales through effective planning and preparation to meet store sales targets.
 • Cultivate a culture of excellent customer service, leading by example on the sales floor. Deal with customer complaints effectively and promptly.
 • Direct, coach, support and delegate to the team, monitoring their performance to achieve store targets. Motivate the team and develop their potential.
 • Ensure that company standards of housekeeping, grooming, presentation and professional conduct are maintained.
 • Communicate effectively with the team, passing on all relevant information at the right time.
 • Constantly seek new opportunities to drive and create additional sales.
 • Ensure the store is merchandised commercially and visually to as per guidelines and inputs from the Store Manager.
 • Ensure accurate and timely reconciliation of cash, floats and petty cash.
 • Contribute to managing the PoS system, including amendments, trouble shooting and error logging
 • Ensure goods received into and dispatched from store are checked and discrepancies are resolved.
 • Ensure all company policies and procedures are implemented and monitored in store in conjunction with Store Manager.
Person Specification:
 • Graduate with tertiary qualifications in Sales & Marketing or 3 to 4 years' retail sales experience or in customer service roles of which at least 2 years in a supervisory role.
 • Computer literate
 • Good command of English ; Knowledge of Arabic advantageous
 • Professional appearance and demeanor
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Exposure to multi cultural working environments an advantage
Apply Online
 
Warehouse - AM / DM (Pune)


Greetings for the Day!!!!!!!!!!

 

I am mailing you in connection with an opportunity that I thought might be of interest to you!

 

For your convenience, please find below the job description for the requirement.

 

Designation: AM / DM - Warehouse.

Location: Pune

CTC: Best in Industry (Max upto 14 L p.a.).

 

Exp: 5 -10 Years

Exposure required :

·         Warehousing experience – 5 to 7 years

·         ERP knowledge must

·         Knowledge on various taxes

·         Know how on documentation required for warehousing

·         Hand-on experience on various Inventory model

·         Understanding of stocks, stock valuation, financial implication

·         Knowledge on transportation model and clear understanding of commercial

·         Knowledge on Imports

 

Desired Industry :

o   Automobile

o   Pharma

o   Heavy Engineering

 

More Details

1.       Knowledge of Taxes mainly Indirect

2.       Understanding of Inventory Management models

3.       Should be able to differentiate on Inventory models

4.       Analytical thinking and curiosity to learn

5.       Working in SEZ environment desirable

6.       Should understand significance of documents like GRN, Bill of Entry, Gate Pass, Returnable  / non returnable material, Excise Gate pass, Invoice etc

7.       Working knowledge of SAP / Oracle is a Must and no go....as he will have to do lots of system transaction

8.       Person form manufacturing background would be preferred as they have sound working knowledge because of complexity of operations.

 
   

What is your current & expected annual salary?

When are you available to start?

A convenient time to call, so I can give you a detailed download on the position.

 

 

How to Apply:

 

Please send me an updated word copy of resume or any referrals would be highly appreciated!

Please feel free to contact me at my email ID - vchatrani@gmail.com

 

Awaiting for your revert.

 

 

Regards,

Recruitment Tem.

 HVAC Foreman - Maintenance - Naser Mohamed Al-Sayer Group

HVAC Foreman - Maintenance - Naser Mohamed Al-Sayer Group

At least 10-IS years experience should be expert in Chillers, DX units, BMS, Electrical Controls.
• Driving license with car
• Transferable residence

CVs shall be forwarded to
- fax: 24747945
- E-mail: hvac@naseralsayergroup.com
Sales Associate - Al Tayer Trends and many more vacancies (apply on line)

Sales Associate

Company: Al Tayer Trends
Operations: Banana Republic
Function: Retail
Location: Doha, Qatar
Closing Date: 15-Jan-2012

Job Brief:
 • Retain accountability for a specific department within the store
 • Proactively seek out opportunities to maximise sales
 • Coach others to drive sales
 • Deliver excellent customer service
 • Focus upon delivering the Gap retail standards and store level Key Performance Indicators
 • Assist with developing the rest of the team in all aspects of their role
Person Specification:
 • High school / "O" Levels
 • Computer literacy
 • Pleasant personality with good grooming
 • Knowledge of spoken and written English essential
 • 2 – 3 years experience in a Sales or Customer Service environment
 • 1 year experience as Supervisor
Position Type:
 • Vocational Frontline
Apply online:
 
http://www.altayergroupcareers.com/altayer/VacancyDetail.aspx?VacancyID=39505
Vacancy for "E - Services Specialist" and many more Managerial positions at Ali Abdulwahab Sons-Kuwait

E - Services Specialist - Ali Abdulwahab Sons

The role oversees and maintains AAW websites, Internet/Intranet and associated sites. It administers the implementation of MS Share Point Services deployment. It also leads any related web services development with the integration of JD Edwards ERP System. This high-end role is involved in testing the behaviour of web services at protocol level, ensuring data behaves accordingly.

Essential Duties and Responsibilities:
' - Implements web pages, maintains content and oversees day-to-day management of Internal and External AAW websites
'- Assures quality and filing integrity of web pages
- Responsible for coordinating the web environment including supervision of the running web services across the applications portfolio of the corporate
'- Coordinates and implements Web Policy development and practice
'- Coordinates ongoing usability testing and assessment
'- Facilitates communication throughout the organization concerning website development and related issues
'- Plans, develops, maintains and deploys MS Share Point sites across the various business units of AAW
'- Ensures continuous update of web technologies and always seeks and/or advices to implement learnt technologies wherever it is applicable to add value to the business of AAW
'- Participates in web strategy development and corporate governance alignment
'- Develops policies, standards and frameworks for the websites
- Maintains confidentiality in accordance with the ICT Policies and Procedures
- Ensures that the services given are delivered within the ICT governance framework
' - Performs other work-related duties and responsibilities as directed by the head/s of the department

Skills
- At least 5 years of experience in Visual Studio.NET using VB.Net., ASP. Net, ASP classic, AJAX, XNL and SQL; Strong working knowledge of database architecture and design, systems application
- Bilingual - English/Spoken & Written / Arabic is a plus
- General MS Office Knowledge
- Computer Application Knowledge - ASP. Net / ASP.Net AJAX / SQL Server 2005/08/Database Design
- Web development skills and programming - XML/HTM/CSS/Javascript/Adobe Fireworks/Flash/Dreamweaver
- JD Edwards / MS Sharepoint 2007 Knowledge/Team Foundation Server / Silverlight
- Safety & Security Standards / Procedure Awareness & Control
- - Attention To Detail
- Analysis And Decision-Making
- Initiative
- Customer Service Focus
- Integrity

Also many more managerial positions
 
Apply Online


http://careers.aaw.com/careers/USERCareersScrn.aspx
 
 


Job Vacancy - office Secretary

Dear All,


A leading company is looking for a  experienced office Secretary.

 

Candidate should have the Knowledge of reading & writing English, Arabic.

 

Salary will be based on experience of candidate.

 

 

A.Rasbudeen

Regional Manager

 

 

                                                                                                         

POWER CLEANING & SECURITY SERVICES
P.O. Box 28503 Safat 13146,Kuwait.
                                                                                                                                                                                                                      Tel: 04-Tel: Tel: +965-22490726 / 22490736| Fax: +965- 22490739

Mob: +965-97748371

Website: http://www.powergroupintl.com

Email:    rasbudeen@powergroupintl.com

 

 

__._,_.___
Recent Activity:Chief Accountant wanted in Kuwait


Chief Accountant 
 
• 5 years experience in the same position in a leading company.
• provide leadership and coordination in the accounting department
• Supervising and maintaining accounting function to ensure they are carried out in compliance with companys companys procedures.

Interested candidates please send CV to fax No: 00-965-24911307


__._,_.___Defence சர்வீஸ் தேர்வு

டிபன்ஸ் சர்வீஸ் தேர்வு
   
இந்தியன் மிலிட்டரி அகாதெமி, இந்தியன் நேவல் அகாதெமி, ஏர் போர்ஸ் அகாதெமி, ஆபீசர்ஸ் டிரெய்னிங் அகாதெமி ஆகிய ராணுவ பயிற்சி நிலையங்களில் சேர விரும்பும் மாணவர்கள் மத்திய அரசுப் பணியாளர்கள் தேர்வாணையம் நடத்தும் கம்பைண்ட் டிபன்ஸ் சர்வீசஸ்  தேர்வை எழுத வேண்டும்.

ராணுவம் தொடர்பான பல்வேறு கல்வி நிலையங்களில் சேர்ந்து படிக்க கம்பைண்டு டிபன்ஸ் சர்வீசஸ் தேர்வை நடத்துகிறது, மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் (UPSC). 2012ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி இத்தேர்வுகள் நடைபெறுகின்றன.

டேராடூனிலுள்ள இந்தியன் மிலிட்டரி அகாதெமியில் 250 இடங்கள் உள்ளன. இதற்கான படிப்பு, 2013-ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் தொடங்குகிறது. கேரள மாநிலம் கண்ணூர் மாவட்டத்திலுள்ள எழிமலையில் உள்ள இந்தியன் நேவல் அகாதெமியில் 40 இடங்களும், ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஏர் போர்ஸ் அகாதெமியில் 32 இடங்களும், சென்னையிலுள்ள ஆபீசர்ஸ் டிரெய்னிங் அகாதெமியில் ஆண்களுக்கான 175 இடங்களும், பெண்களுக்கான (நான்-டெக்னிக்கல்) 30 இடங்களும் உள்ளன.

கல்வித் தகுதி
இந்தியன் மிலிடரி அகாதெமி மற்றும் ஆபீசர்ஸ் டிரெய்னிங் அகாதெமிக்கு(OTA) விண்ணப்பிப்பவர்கள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் அல்லது அதற்கு இணையான கல்வி நிறுவனத்தில் பட்டப் படிப்பு முடித்திருக்கவேண்டும். இந்தியன் நேவல் அகாதெமிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள், என்ஜினீயரிங்கில் பட்டப் படிப்பு, அல்லது இயற்பியல் அல்லது கணிதத்தில் பி.எஸ்சி. பட்டப் படிப்பு படித்திருக்கவேண்டும்.

ஏர் போர்ஸ் அகாதெமிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள், பிளஸ் டூவுக்குப் பிறகு இயற்பியல் மற்றும் கணிதத்தை பிரதானப் பாடமாக எடுத்துப் படித்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்றிருக்கவேண்டும்.

பட்டப் படிப்பு இறுதியாண்டு படித்துக் கொண்டிருப்பவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆனால், அதற்கான சான்றைச் சமர்ப்பிக்கவேண்டும்.

வயது:       
இந்தியன் மிலிட்டரி அகாதெமி படிப்புக்கு திருமணமாகாத ஆண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். 1989, ஜனவரி 2ஆம் தேதிக்கு முன்பும், 1994 ஜனவரி 1ஆம் தேதிக்குப் பிறகும் பிறந்தவராக இருக்கக்கூடாது.

இந்தியன் நேவல் அகாதெமிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் திருமணமாகாத ஆண்களாக இருக்கவேண்டும். 1991, ஜனவரி 2ஆம் தேதிக்கு முதலிலோ, 1994 ஜனவரி முதல் தேதிக்குப் பிறகோ பிறந்தவராக இருக்கக்கூடாது.

ஏர் போர்ஸ் அகாதெமிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள், திருமணமாகாத ஆண்களாக இருக்கவேண்டும். 1990 ஜனவரி 2ஆம் தேதிக்கு முதலிலோ, 1994 ஜனவரி 1ஆம் தேதிக்குப் பிறகோ பிறந்தவர்களாக இருக்கக்கூடாது.

ஆபீசர்ஸ் டிரெய்னிங் அகாதெமிக்கு (ஆண்கள்) விண்ணப்பிப்பவர்கள், திருமணமான அல்லது திருமணமாகாத ஆண்களாக இருக்கலாம். 1998, ஜனவரி 2ஆம் தேதிக்கு முதலிலோ, 1994 ஜனவரி 1ஆம் தேதிக்குப் பிறகோ பிறந்தவர்களாக இருக்கக்கூடாது.

ஆபீசர்ஸ் டிரெய்னிங் அகாதெமிக்கு (நான்-டெக்னிக்கல் படிப்பு, பெண்களுக்கானது) விண்ணப்பிக்கும் பெண்கள், திருமணமாகாதவர்களாக இருக்கவேண்டும். கணவனை இழந்த, வாரிசுகள் இல்லாத பெண்கள், விவாகரத்தான வாரிசுகள் இல்லாத பெண்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். 1998, ஜனவரி 2ஆம் தேதிக்கு முன்னரோ, 1994, ஜனவரி 1ஆம் தேதிக்குப் பிறகோ பிறந்தவர்களாக இருக்கக்கூடாது.

தேர்வு முறை:   
யூ.பி.எஸ்.சி. நடத்தும் போட்டித் தேர்வில், எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும். ஆங்கிலம், பொது அறிவு மற்றும் அடிப்படைக் கணிதம் போன்ற பாடங்களுக்கு தலா 2 மணி நேரம் தேர்வு நடைபெறும். ஒவ்வொரு பாடங்களுக்கும் தலா 100 மதிப்பெண்கள். இத்தேர்வு இந்தியன் மிலிட்டரி அகாதெமி, இந்தியன் நேவல் அகாதெமி, ஏர்போர்ஸ் அகாதெமி ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு மட்டுமே. ஆபீசர்ஸ் டிரெய்னிங் அகாதெமிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள், ஆங்கிலம் மற்றும் பொது அறிவு என இரண்டு பாடங்களுக்கு மட்டுமே தேர்வு எழுதினால்போதும். இந்தப் பாடங்களுக்கு தலா 2 மணி நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான மதிப்பெண்கள் தலா 100.

இந்தியன் மிலிட்டரி அகாதெமி, இந்தியன் நேவல் அகாதெமி, ஏர் போர்ஸ் அகாதெமி போன்றவற்றுக்கு எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வையும் சேர்த்து அதிகபட்சமாக 300 மதிப்பெண்கள் பெறவேண்டும். ஆபீசர்ஸ் டிரெய்னிங் அகாதெமிக்கு அதிகபட்சமாக 200 மதிப்பெண்கள் எடுக்கவேண்டும்.

கணிதப் பாடத்தில் கேட்கப்படும் கேள்விகள், மெட்ரிக்குலேஷன் நிலைக்குச் சமமானவையாக இருக்கும். மற்ற பாடங்களுக்கான சிலபஸ், இந்தியப் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டதாரிகளுக்கான சிலபஸை ஒத்திருக்கும். ஆங்கிலப் பாடத்தைப் பொருத்தவரை, விண்ணப்பதாரர்களின் ஆங்கில அறிவு, வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தும் விதம் போன்றவை சோதித்து அறியப்படும்.

கேள்வித் தாள்கள் ஆப்ஜெக்ட்டிவ் முறையில் அமைந்தவை. பொது அறிவு மற்றும் அடிப்படைக் கணிதம் போன்றவற்றுக்கான கேள்வித்தாள்கள் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் என்று இரு மொழிகளில் அமைந்திருக்கும்.

யூ.பி.எஸ்.சி. நடத்தும் தேர்வில், ஆப்ஜெக்ட்டிவ் முறையிலான கேள்விகளுக்குத் தவறான பதில் எழுதினால் நெகட்டிவ் மதிப்பெண்கள் உண்டு என்பதை விண்ணப்பதாரர்கள் கருத்தில் கொள்ளவேண்டும்.

சென்னை, பெங்களூரு, கொச்சி, திருப்பதி, திருவனந்தபுரம் உள்ளிட்ட நாட்டின் பல்வேறு இடங்களிலுள்ள மையங்களில் தேர்வு நடைபெறும்.

தேர்வு எழுத விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள் ஏதேனும் தகவல்கள் அறிய விரும்பினால் 011-23385271, 011-23381125, 011-23098543 என்ற தொலைபேசி எண்களில் வேலை நாட்களில் காலை 10 மணியிலிருந்து மாலை 5 மணி வரை தொடர்புகொள்ளலாம்.

விண்ணப்பதாரர்கள் தாங்கள் எதற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறார்களோ அதுகுறித்து ஆன்லைன் விண்ணப்பப் படிவத்தில் தெளிவாகக் குறிப்பிடவேண்டும். ஆன்லைன் மூலமாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கான முகவரி: WWW.upsconline.nic.in

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்பக் கடைசி நாள் : 28.11.2011

கட்டணம்:
பெண்கள், தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர், பழங்குடியினர் ஆகியோர் நீங்கலாக, மற்றவர்கள் ரூ.100க்கான பணத்தை விண்ணப்பக் கட்டணமாகக் கட்ட வேண்டும். ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் எந்தக் கிளையில் வேண்டுமானாலும் விண்ணப்பக் கட்டணத்தை பணமாகச் செலுத்தலாம்.
-- 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَاتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۖ إِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  (05-02)
..and help one another in goodness and piety, and do not help one another in sin and aggression; and be careful of (your duty to) Allah; surely Allah is severe in requiting(05;02)
"..நீங்கள் நன்மையிலும், இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள், பாவத்திலும் வரம்பு மீறலிலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளாதீர்கள். அல்லாஹ்வை அஞ்சுங்கள் அவன் கடுமையாக தண்டிப்பவன்" (05,02)
 Regards 
Ansar (U.L)

----------------Quality Opportunities in TCS BPO!Muhammad Riyaz A
System Engineer

____________________________________________
Experience certainty.        IT Services
                       Business Solutions
                       Outsourcing
____________________________________________

----- Forwarded by Muhammad A/TVM/TCS on 11/29/2011 01:20 PM -----
From: Tcsbpo Byb/CHN/TCS
To: muhammad.a@tcs.com
Date: 11/29/2011 02:40 AM
Subject: Quality Opportunities in TCS BPO!
Sent by: DominoAdministrator


 Role
 Requirement
 Team Leader •Any graduate/post graduate  with 5-7 years experience in which minimum 2 years of quality experience
•Certified  six sigma Green belt
•Excellent communication skills
•Quality oriented & a self starter
 Assitant Manager •Any graduate/Post graduate with minimum 12 years experience
•Certified six sigma black belt
•Mentored minimum 6 Green belt projects
•Should have used statistical tools like Minitab,JMP, Statistical
•Completed minimum 2 Black belt projects
•Experience in BPO/Service industry


Please forward relevant resumes to tcsbpo.byb@tcs.com before December 2, 2011


=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
JOB VACENCY IN JEDDAH [1 Attachment]

[Attachment(s) from Shaik Madhar Yousoof included below]

 AS RECEIVED

அன்புச் சகோதரர்களுக்கு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்(வரஹ்)..
கிரீன் கேட்டகிரியில் இருக்கும், நான் பணிபுரியும் கம்பெனியில் கீழ்கண்ட பணிகளுக்காக வேலை வாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதியான சகோதரர்களுக்கு SR 2500.00 முதல் SR 3500.00 வரை சம்பளம் கிடைக்கும்.
இந்த நல்ல வாய்ப்பை நம் சகோதரர்கள் பயன் படுத்திக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
Regards,
 
ABDUL MAJEED
Sales Engineer
È0553055601
É02-2833046-112
Ê02-2833047
 
Computer and Engineering Specialists Co (CESCO)
Head Office:Hasan Yahya st., Azizia dist.
Near Baladia street, Jeddah
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "JeddahTamil Sangam" group.
To post to this group, send email to jeddahtamilsangam@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to jeddahtamilsangam+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/jeddahtamilsangam?hl=en.


__._,_.___
Attachment(s) from Shaik Madhar Yousoof
1 of 1 Photo(s)
Recent Activity:


Graphic Designer Required in Kuwait

Graphic Designer 
 
- Should have artistic abilities
- Excellent communication skills
- Must have a solid knwoledge in typography. graphic design and production.
- Excellent in Adobe Photoshop /Adobe Illustrator
/ Adobe InDesign !Adobe Deem...
- Minimum 5 years experience in KUWAIT

Send your CV to : CV@kif.net or thru fax to 25386903

-


Monday, November 28, 2011

Application Support Specialists - Clear Case / Quality Centre JIRA Administrators in Singapore

For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 29874258      Personal Folder ID: 10649694

Dear anees,

One of our clients is looking for a specialist, who is able to fulfill the following requirements:

Job Summary:

Role: Application Support Specialists - Clear Case / Quality Centre JIRA Administrators in Singapore
Start: ASAP
Duration: Permanent
Location: Singapore

Don't miss this chance to work in a cutting edge IT Service environment using the latest Industry Best practices. This is an excellent chance to further enhance your career!

Our client is German IT Services Company in Singapore. You will be a part of this young, dynamic and innovative team, located in the Central Business District.

Open Roles:

A. IBM Clear Case Support Specialist / Administrator (85524) – 3 positions
B. Quality Centre Support Specialist / Administrator (85525) - 3 positions
C. Atlassian JIRA Support Specialist / Administrator (85526) - 3 positions


A. IBM Clear Case Support Specialist / Administrator

Requirements:

- At Least 3 Years experience in a Service or User Helpdesk Environment
- Strong in Clear Case Configuration and Administration.
- Strong in handling IBM Rational Clear Case Multisite Software.
- Good in handling Windows, Linux and UNIX.
- Strong in deployment to support life cycle.
- Good in design, development, integration of software platform.
- Has good experience in Clear Case Configuration and Administration.
- Skillful in development processes and methodologies.
- Able to write scripts is an advantage (PERL, VBS and other scripting languages)
- Excellent communication skills: written and verbal
- Ability to work in a fast-paced, team environment
- Customer oriented, a Team Player, a fast learner and serious with worker

Responsibilities:

- Support Clear Case Configuration and Administration
- Involved in the full conception of Clear Case from development to deployment
- Handled the mainstream of Clear Case products
- Support and Automate Clear Case Workflows
B. HP Quality Centre Support Specialist / Administrator
Requirements:
- Excellent interpersonal and analytical skills
At Least 3 Years experience in a Service or User Helpdesk Environment
- Has extensive administration and support experience with the HP Quality Center
- Experience in Installing, administering and supporting test tools in multiple environments
- Has good knowledge of other test tools to support global software development environments such as HP Performance Center, HP Functional Testing (QTP) and Business Process Testing (BPT).
- Strong problem solving and network troubleshooting skills.
- Able to write scripts is an advantage (PERL, VBS and other scripting languages)
- Excellent communication skills: written and verbal
- Ability to work in a fast-paced, team environment
- Customer oriented, a Team Player, a fast learner and serious with worker
Responsibilities:
- Install and configure HP Quality Center.
- Customize HP Quality Center based on ongoing requirements from development and test teams.
- Integrate Quality Center with external tools and systems as needed, including defect tracking, test automation, build systems, etc.
- Provide ongoing maintenance of HP Quality Center system.
- Develop and maintain test automation tools.C. Atlassian JIRA Support Specialist / Administrator
Requirements:
- Excellent interpersonal and analytical skills
At Least 3 Years experience in a Service or User Helpdesk Environment
- Has extensive experience in administering, implementing and using Atlassian product
- Highly skilled with JIRA and Confluence administration and configuration
- Planning and executing upgrades to Atlassian systems
- Experience with plug-in development for JIRA and/or Confluence
- Good written and verbal communications
- Service-oriented attitude with excellent problem solving and analytical skills
- Ability to thrive in a changing environment and the ability to manage multiple projects with multiple priorities
- A strong understanding of the software development lifecycle and software development methodologies (requirements gathering, analysis and design, development tools, version control, testing and QA, and deployment)
- Able to write scripts is an advantage (PERL, VBS and other scripting languages

Responsibilities:
- Manage JIRA ticket tracking tool and enterprise wiki

Soft Skills:
- Excellent written and spoken English
- Spoken English in British or American pronunciation
- Professional behavior on support calls and email

Additional Information:
- Our client will train you on the latest Service Desk applications

Please send your application to applicant.asia@geco-group.com and cc: michelle.torralba@geco-group.com.

- Your relevant experience
- Current/expected salary
- Availability information
- A latest MS-WORD Resume

Please do NOT use 'Quick Apply', send your CV directly to applicant.asia@geco-group.com


We regret that only short-listed applicants will be contacted.

=========================================================
REFER-A-FRIEND for a $$$ Reward (SGD500-1000). You can use it to reward
yourself or choose to donate to a charity of your choice. Request for info.
=========================================================

Thanks,
Michelle Torralba
Resource Manager
T +65 6560 3224
F +65 6515 4818
michelle.torralba@geco-group.com

GECO Asia Pte Ltd
8 Boon Lay Way | #07-15, 8 @ TradeHub21 | Singapore
Singapore

www.geco-group.com/?en

This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Geco Asia Pte Ltd) accessing the services of monster.com.sg and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monster.com.sg

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now


I.T. JOB OPENINGS IN INDIA


Get naukri. com on your mobile. Visit m. naukri. com now !
Naukri.com naukri.com
India's No.1 Job Site
Job Alert Please add naukrialerts@naukri.com to your contact list to prevent future mails from going into Junk/Spam folder.

Please find below the jobs that match your current profile
Please note that more accurate the information (such as Keyskills, Salary, Location etc) you provide in your profile, the more precise your job alerts will become.

Your email id registered with Naukri.com is not verified. Verify it now.
Jobs matching your Profile in locations preferred by you:
Hardware & Networking Engineer (0-2 yrs.)
SATHYAM CINEMAS (Chennai, Coimbatore, Nellore)
Identify  & troubeshooting Newtork issues. Identify & trubleshoot hardware/software issues. New System installatio
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Maintenance Engnr
SMS APPLY NIOL4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
BDE (HARDWARE, SOFTWARE, NETWORKING SOLUTIONS) (2-5 yrs.)
Influx Consulting (Bengaluru/Bangalore)
Any gradutes with 2-5yrs exp. in IT hardware / IT Infrastructure solution sales preferred immdtly. Smart candidate with good marketing & commn skills with direct sales exp pre
Sales / BD » Sales Exec. / Officer
SMS APPLY PMTH4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Jobs matching your Profile in other locations:
Hardware and Networking Engineer (Contract Basis) - Male Candidate (2-5 yrs.)
Tecnimont ICB (Mumbai, Mumbai Suburbs)
The candidate should be graduate (preferred CISCO, CCNA Certified), the position is on contact basis & will be renewed after 01 year appraisal. He should be
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Hardware Installation Technician
SMS APPLY NTOL4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Hardware Network Engineer (1-3 yrs.)
MT Educare Pvt.Ltd. (Mumbai)
Job Description Manage ICT help desk module for monitoring call logging & trouble shooting for centers in case of ICT infrastructure network for the entire o
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Hardware Design Engnr
SMS APPLY MPRL4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Excellent Opening for Network Engineers ( L1) (2-3 yrs.)
Trimax IT Infrastructure Services Ltd ( Raichur , Shimoga )
Looking for any degree or Diploma with CCNA certification 2yrs exp, for a project at various location in Karnataka(Raichur,Shimoga) & MP(Sehor,Datia,Gwaliar). mail CV's resum
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY LMNL4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Hardware and Networking Trainer (2-4 yrs.)
Career Mate (Noida)
Train & teach students of Hardware/Networking and other computer courses. Continuously keep a track of every student's performance. Diagnose problem areas of the student & tak
IT Software - Network Administration / Security » Trainer / Faculty
SMS APPLY KGRL4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Opening for FM Engineer(Delhi/NCR) (2-7 yrs.)
HCL Infosystems Ltd. (Delhi/NCR)
NA
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Maintenance Engnr
SMS APPLY 9CPL4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
IT Executive (1-4 yrs.)
umkal hospital (Gurgaon)
Managing software, managing or solving hardware and network issues.
IT Software - Application Programming / Maintenance » IT / Networking-Mgr
SMS APPLY ZBNL4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
IT- Help Desk Executive (1-3 yrs.)
Lazzaro Solutions (Gurgaon)
Provides support to end users in maintenance and problem resolution of hardware and equipment by responding to incoming calls, email and employee requests, documents, tracks a
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY 45AL4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
Desktop & Network Engineer (0-2 yrs.)
Venkateshwara Associates (Pune)
 Able to solve queries pertaining to Hardware, networking, printers, other peripherals, data backups. Being able to communicate and understand INTER OFFICE requiremen
IT Software - Network Administration / Security » Network Admin
SMS APPLY JH8K4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
IT Sales- Hardware (2-3 yrs.)
IDC Technologies INC (Mumbai)
  Company Profile-  RSG Broadcast Pvt Ltd.   Location- Mumbai   Designation- BDE- IT Hardware Sales
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Outside Consultant
SMS APPLY SP5J4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Sr.Executive-Technical Support (Mumbai) (2-5 yrs.)
Aviar India Corporate Services Pvt.Ltd (Mumbai, Mumbai Suburbs)
1. The main focus will be dedicatedly serving the clients. 2. Have to troubleshoot clients' problems without trial & error. 3. Communica
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY 71DL4 to 5607055 to apply to this job*View & Apply
L2 Support Engineer (2-3 yrs.)
Tata Communications (Pune)
Major Responsibilities: • Handles Incident Management for sev-1 TTs booked for IP Managed Services. • Interacting with Customer to understand Pro
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY 4ZNL4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Desktop Support Engineer (1-3 yrs.)
SYNERGY TELECOMMUNICATIONS (Delhi)
Good Experience on Desktop/Laptop troubleshooting for freshers to 3 yrs,VPN, MS outlook, Internet Explorer, system related troubleshooting which occurs on Desktop/Laptop,Inte
IT- Hardware / Telecom / Technical Staff / Support » Customer Support Engnr / Technician
SMS APPLY VXQL4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Urgent Opening for IT (1-2 yrs.)
TOPSGRUP (Mumbai)
Hi, This email is an invitation to walk-in for interviews conducted at our organization premise for the following role as mentioned below. The details of the ven
IT Software - Network Administration / Security » Tech Support Engnr
SMS APPLY UQOL4 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Do you find these jobs relevant? YES   NO
Did you know that you could specify the criteria for your Job alert? Here's how you can
Double your visibility and enhance your job search. Call 1800-102-5557 (toll free) now!
 
Login & Update Resume Now Forgot your Password?
*This link will be functional for 72 hours and can only be used once to login automatically.
Wish you good luck in your job search.

Regards,
Naukri.com Team
* This service is provided free by Naukri.com. However, Standard Premium Message charges may be levied by your operator. To know more, please contact your Mobile Service Operator.
This is a system generated email, please do not reply to this message.The jobs sent in this mail have been posted by the clients of Naukri.com. IEIL has taken all reasonable steps to ensure that the information in this mailer is authentic. Users are advised to research bonafides of advertisers independently. IEIL shall not have any responsibility in this regard. We recommend that you visit Terms & Conditions and the Security Advice for more comprehensive information.
You have received this mail because you are a member of Naukri.com. You can unsubscribe from this mailer or other mails after logging in to your account.
Report a problem
CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...