நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 12, 2010

JOB in Gulf and India ! HURRY

NOTE: DO NOT FORWARD RESUMES TO US REGARDING THIS OPENING. Forward it ONLY if you fit the eligibility criteria and to the specified email-id only


JOB IN  OBEIKAN T GROUP  IN SAUDI ARABIA
PRELIMINARY WALK-IN INTERVIEW FROM 6TH TO 13TH NOV. 2010 At :CHENNAI/COCHIN/BARODA AND  BANGALORE VISA AVAILABLE IN INDIA  (Jerry Varghese International Ltd)
OBEIKAN TECHNICAL YARN (OTY) 
OBEIKAN TECHNICAL FABRIC (OTF) 

OBEIKAN TECHNICAL YARN (OTY) 


• PURCHASING COORDINATOR: Bachelor Degree 3-4 yrs of exp. in the same field • CUSTOMER SERVICE COORDINATOR: Degree 4-5 yrs of exp. in the same field.
 • ACCOUNTING COORDINATOR: B.Com or equivalent Min. 5 yrs. of exp. in the same field.
 • CHEMICAL LAB ASSISTANT: HSC(Science) 5-8 years exp. in the same field • TWISTING HELPER: High School or higher. 0 to 2 years experience in the same field.
 • WARP KNITTING SUPERVISOR: B.Sc. or Dip. in Textiles 10-12 yrs exp. in the same field.
 • KNITTING FOREMAN: H.SC/diploma 3 to 5 years of experience in the same field.
• SHIPPING/RECEIVING COORDINATOR: Graduate or Equivalent 3-5 yrs. in the same field.
• SHIPPING & RECEIVING OPERATOR: Intermediate or above 0 to 2 years of experience to assist Coordinator (Shipping) in all the related activities.
 • PRODUCTION SUPERVISOR: B.Sc. or Diploma in Textiles / Chemicals 10 to 15 Years Experience in the same field.
• SPINNING HELPERL: High School or higher 0 to 2 years experience in the same field.
• SPINNING & CONTROL ROOM HELPER: SSC/HSC 0 to 2 yrs. exp. in the same field.
• TAKE UP HELPER: High School or higher 0 to 2 years experience in the same field.
• PACKING SUPERVISOR: Graduate or Equivalent 8-0 yrs exp. in the same field.
• YARN CHEKER: High School or Equivalent. 2 to 4 Years Experience in the same field.
 • PACKING OPERATOR: Intermediate or higher. 3 to 6 yrs. exp. in the same field. OBEIKAN TECHNICAL FABRIC (OTF) 


• SUPPLY CHAIN MANAGER: Graduate/Post Graduate Min. 5 yrs. exp. managerial level.
 • MAINTENANCE SUPERVISOR: BS in Mechanical Engineering or related fileld 5 - 10 years of experience in production department.
• CLERK: SSC with computer training on Microsoft office 3-5 yrs of exp. in prodn. Department.
• ASSISTANT COATING OPERATOR: HSC 2-4 yrs of exp. in the same field.
• HELPER: High School or higher 0 to 2 years experience in the same field
• SENIOR ROBANK OPERATOR: HSC or High 3-5 yrs of exp. in the same field.
 • ASSISTANT ROBANK OPERATOR: HSC 2-4 yrs of exp. in the same field.
 • ROBANK OPERATOR: HSC 2-4 years of experience in the same field.
 • INSPECTION OPERATOR: (Slitting & Inspection Department):Secondary School Certificate 4-5 yrs of exp. in the same field.
 • ASSISTANT LAMINATION OPERATOR: Technical School / Diploma in Printing 5- 8 yrs of exp. in Lamination Department.
• WEAVING (WARPING) DEPARTMENT-WARPING M/C HELPER: Higher Sec. School Level hard worker. Work experience in any Weaving mill preferred.
• WEAVING M/C HELPER: Higher Secondary School Level hard worker. Work experience in any Weaving mill preferred.
• WEAVING OPERATOR: Secondary school level / Highly experienced 3-5 years of experience in SULZER or AIRJET).
• MAINTENANCE SUPERVISOR: BS in Mechanical Engineering or related fileld 5 - 10 years of experience in Maintenance department.
• UTILITY OPERATOR: SSC 4-5 yrs of exp. in the same field. • BOILER/CHILLER OPERATOR: SSC 5-6 year experience in the same field.
• SENIOR Q.C. TECHNICIAN: Technical Qualification 3-5 yrs exp. in same field.
 • Q.C. TECHNICIAN: Technical Qualification 2 years experience in same field.
• COST CONTROLLER: B.COM, ICWA, CMA 5-8 yrs. of exp. in Costing (Mfg. Environment).
• SALES REP.: B.Sc. in commerce, economy, marketing 2-4 yrs. exp. in the same field. OBEIKAN FOLDING CARTON COMPANY 

OBEIKAN FOLDING CARTON COMPANY 


• SUPPLY CHAIN MANAGERS
 • QC. MANAGERS
 • PRODN. SUPRS.
• PRODN. TEAM LEADERS
 • PRODN. - DIE CUTTING OPTRS.
 • PRODN. - DIE CUTTING ASST. OPTRS.
 • PRODN. - FOLDING AND FINISHING OPTRS.
 • PRODUCTION - PRINTING -OPERATOR PRINTING 


OBEIKAN COMMERCIAL PRINTING 


OBEIKAN COMMERCIAL PRINTING :-


• WEB PRINTING OPERATORS: Dip. 5 Yrs Exp. as a web printing machines operator.
• WEB PRINTING ASSISTANCE: 3 Yrs Exp. as a web printing machines assistance.
 • WEB PRINTING HELPER: 2 yrs exp. or former Job as Mech., Electrician.
 • SHEET FED OPERATOR: Dip./sec. 5 Yrs Exp. On MANROLAND as an operator.
• SHEET FED HELPER: Sec. 2 yrs exp. or former Job as Mech. Electrician.
 • PERFECT BINDING OPTR.: Sec. 5 yrs exp. as an operating Muller Martini CORONA m/c or similar.
 • PERFECT BINDING ASSTS.: 2 yrs exp. as asst. for Muller Martini CORONA m/c or similar.
• QUALITY CONTROL INSPECTOR: Technical Sec. 5 yrs Exp. in commercial printing (offset)
• QUALITY MANAGER: BS 5 yrs Exp. in commercial printing (offset).
• PRODUCTION PLANNING CLERK: Technical Secondary.
• SUPPLY CHAIN MANAGER: Technical Secondary 5 Years experience. 

Jerry Varghese International Ltd.
( BARODA, COCHIN, CHENNAI, and BANGALORE)


PRELIMINARY WALK-IN INTERVIEW FROM 6TH TO 13TH NOV. 2010 At :-

 BARODA: Tel.: 0265-2332359 / 6560122 • Email: barodamanuf1@jvi-global.com
COCHIN: Tel.: 0484-3928971/972/970 • Email: cochinmanufacturing2@jvi-global.com
CHENNAI: Tel.: 044-42233555 / 506 • Email: chennaimanufacturing1@jvi-global.com
 BANGALORE: Tel.: 080-25286250/25256640 • Email: geetha@jvi-global.com

Source:  
And Apply One line  : www.jerryvarghese.com/applyonline/

BPO Recruitment for Freshers - Semi Voice & Voice Process - [Chennai]

S. No
Position
Experience
Skills
Interview Type & Date
Education
Work location
1
Process  Executive – Semi Voice/ Voice  
Fresher /
0-6 months of BPO experience
Excellent Communication Skills (Verbal & Written)
Walk-in
Nov-13th
[Saturday]
Details mentioned below
Chennai

      ELIGIBILITY:

·         Any UG/PG specializing in Arts, Commerce, Science, Business Administration, Business Management and Hotel Management students except (B.Sc – IT, CS, Maths, Electronics, Stats & BCA) – 2009 / 2010 graduates only
·         Any Engineering or MCA graduate – 2008 / 2009 graduates only
·         Graduate with no standing arrears
·         Minimum of 10+2+3 years education pattern is mandatory
·         Willingness to work night shifts is mandatory
·         50% consistency from X std.

      NOTE:

·         Candidates should bring 2 copies of their resume with 2 passport size photographs
·         Candidates must mention the Emp ID Sirajuddowla K(232408) of the referrer on the resume
·         All resumes will be screened at the venue; only shortlisted candidates will be allowed to enter interview process
·         Please bring a ID Proof

VENUE:

Cognizant

No1, Veeranam Road
Perungudi Bye pass, Perungudi, Chennai - 96

      Point of Contact   : Thiagu (Emp ID: 211951)

      TIME                    : 10.00Am to 12.00Pm

       
      Note:   - This does not come under the purview of the Cognizant employee referral program.
                


Sirajuddowla/232408,

Programmer Analyst Trainee
Invensys IRG ODC,
Cognizant Technologies Pvt Ltd, Chennai
+91-44-4565 7709 (Direct)
+91-98843 49359 (Mobile)
Sirajuddowla.K@cognizant.com

Referals B.E / B.Tech, Min 2 ~8 yrs in the instrumentation domain

Dear ,
 
Refer to suitable candidates. Thay can refer my name(If required- Chek Mohidein-ஷேக் முஹைதீன்)  to Mr. Baskar as he is my classmet.
Please do not send resumes of fresh graduates as mentioned ion their mail.
Regards,
 
Chek Mohidein
Al-Khobar
Saudi Arabia

Guys!

EEC INVENSYS is planning to recruit experienced Engineers.
Request to you to refer your friends, ex colleagues, acquaintances from industry, customer references, who may be interested to join the team.

Brief Requirements are:
1. Educational Qualification: B.E / B.Tech
2. Experience:  Min 2 ~8 yrs in the instrumentation domain, DCS /PLC Systems in Projects, Engineering, Operations etc


Do not send Resumes of Fresh Graduates.Best Regards,
Baskar D
Engineer - Projects
invensys logo for email
Tamarai Tech Park , Guindy
Chennai 
T – (+91) 044-42240323
M - (+91) 9994199131

Job Vacancy: Principal

Assalaamu Alaikum Bai,

Their is requirement for Principal for further details plz contact the number given below.

Qualifications:-
-----------------
1. B.A B.Ed or M.A M.Ed
2. 1 or 2 yrs of experience with a commanding skill
3. Only Muslim
4. 10,000/- per month.

Contact Siddiq - 9941018110.

With regards 
Babu. G

Opening in Manufacturing Sector: DME / BE (Mech): DEEE / BE : Any Degree

Dear Candidates,
Greetings from MAC Management Consultants.
MAC Management Consultants offers you the keys to your future!!! 
MAC is headquartered in Coimbatore, and offers HR services to customers across the country. We have an extensive network of offices services across India (Coimbatore and Chennai) 

We have openings for
1) Mechanical Maintenance.
2) Electrical Maintenance.
3) Stores In charge.
4) Purchase In charge.
5) Production 
6) Maintenance
7) Sales

Eligibility for Mechanical Maintenance
Qualification: DME / BE (Mech)
Experience: 5 to 8 years.
Should have experience in Machine Shop maintenance. Good knowledge in CNC, Conventional, VMC, and HMC.
Eligibility for Electrical Maintenance
Qualification: DEEE / BE 
Experience: 5 to 8 years.
Should have experience in Foundry maintenance. 
Eligibility for Stores In charge.
Qualification: Any Degree
Experience: 1 to 2 years.
Should have experience in Stock maintenance
Eligibility for Purchase In charge.
Qualification: Any Degree
Experience: 1 to 2 years.
Should have experience in Purchasing.
Eligibility for Production (Position based at Hindupur, AP)
Qualification: DTT
Experience: 12 to 20 years
He should have excellent communication skills and should be able to handle Spinning production. Knowledge of Telugu is essential.
Eligibility for Maintenance (Position based at Hindupur, AP)
Designation: Senior Engineer / Deputy Manager – Maintenance, Engineer Maintenance
Qualification: DME/DTT/BE/B.Tech
Experience: 8 to 20 years
Experience in maintenance of Rieter Machineries from a reputed concern. Should have good communication skills and Knowledge in Telugu is essential. O.E maintenance of modern Textile Machineries from a reputed concern. (Spinning).
Eligibility for Sales.
Qualification: Any degree or Diploma
Experience: Fresher
Should have interested in industrial marketing.
Job Location: Bangalore.
Accommodation is provided.

For any clarifications please call me (Gowri- 9600679081)
Interested, come for a direct discussion to our office @ RS Puram Coimbatore any time between 10.00AM to 6.00PM 
Forward your resume to gowri@machrd.com 
Thank you so much & please refer your friends.

Regards
MAC Management consultants,
No.258 KRS Building, 
DB Road, RS Puram, 
Coimbatore.
Contact-7708480049

Jobs in oil & Gas Singapore Australia Malaysia Saudi

FINAL CLIENT INTERVIEW IN 3RD WEEK OF NOVEMBER 2010

   
      REQUIRED URGENTLY FOR A MULTINATIONAL COMPANY HAVING PROJECTS GLOBALY AT SINGAPORE, CHINA, THAILAND, AUSTRALIA MALAYSIA, INDONESIA , SAUDI ARABIA & Several Countries Under Pipeline. Having standing Work Order of 2 Billion $.
      Following requirements are for Jubail City- Saudi Arabia for Oil & Gas, Refinery & Petrochem Projects. Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Company (SATORP).
      FINAL CLIENT INTERVIEW IN 3RD WEEK OF NOVEMBER 2010
     
      1) Contruction superintendent –Piping:- 8 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor in Mechanical Engineering or Diploma in Civil/Mechanical Engineering Nos 5 salary negotiable
      2) Civil Superintendent :- 8 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor in Mechanical Engineering or Diploma in Civil/Mechanical Engineering Nos 5 salary negotiable
      3) Civil Supervisor:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Science in Civil Engineering or Diploma in Civil Engineering nos. 10 salary negotiable
      4) Civil Engineer/Designer:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and B.E or DIP in CIVIL . AutoCAD, MS station, 3D Smart Plant, Cesar analysis II. Able to perform project management, Quality Surveryor and technical review. Reviews /implements project/job specification. Designs and updates Civil/Structural layouts, sections, details. Drafts engineering documents for government submission and for construction. Coordinates and cooperate with other disciplines on new process requirements, design interference check and design changes. Adheres to ISO quality requirements in the execution of works. Instructs, supervises, manages and monitors the Draftman/Cad Operators in the course of work. Performs Civil/Structural calculations on minor steel and RC works. SALARY NEGO- NO- 5
      4) Piping Engineer/Designer:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Science in Mechanical Engineering or Diploma in Mechanical Engineering. AutoCAD, MS station, 3D Smart Plant, Cesar analysis II NOS. 10
     
      5) QC Inspector – Civil : 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Science in Civil Engineering or Diploma in Civil Engineering NOS. 5 salary negotiable
      6) Plumbing(civil) Inspector:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Science in Civil Engineering or Diploma in Civil Engineering NOS 5 salary negotiable
      7) QC Inspector – Pressure Vessel :- 8 years and above in Pressure Vessel & AWS or CSWIP3.2, ANTC Level II well knowledge in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor in Mechanical Engineering or Diploma in Mechanical engineering NOS 5 salary negotiable
      8) QC Inspector – Mechanical:- 8 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor in Mechanical Engineering or Diploma in Civil/Mechanical Engineering NOS. 12 salary negotiable
      10) Welding Inspector : 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and qualified AWS or CSWIP 3.1 ASME and API. To perform inspection and reporting activities relating to piping issue in the construction and be responsible for all quality levels of field works. Inspection at vendors shop facilities and work-sites, on fabricated pipes, steel structure, blasting, painting works, galvanizing or other installation works per ASME and ANSI codes, including verification of tests. Inspection at vendors shop facilities and work-sites, on fabricated pipes, steel structure, blasting, painting works, galvanizing or other installation works per ASME and ANSI codes, including verification of tests at their premises.
      Inspection at vendors shop facilities and work-sites, on fabricated pipes, steel structure, blasting, painting works, galvanizing or other installation works per ASME and ANSI codes, including verification of tests at their premises. Check for weld joint preparations, fit-up alignment, dimensional tolerances and visual check on with respect to Equipment area. NOS 50 salary negotiable
      9) Painting(Coating) Inspector :- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and qualified NACE Level II NOS. 8 salary negotiable
      10) Piping Supervisor :- 8 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience qualified Diploma in Mechanical Engineering NOS 16 salary negotiable
      11) Tankage Superintendent:- 10 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Mechanical Engineering or Diploma in Mechanical Engineering NOS.6 salary negotiable
      12) Tankage Supervisor :- 8 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience qualified Diploma in Mechanical Engineering NOS.18 salary negotiable
      13) Planner / Engineer:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Science in Civil, Mechanical or Electrical – Or Diploma holder. Well understandable P6 NOS. 4 salary negotiable
      14) Mechanic Supervisor:- 10 yrs and above in Mechanical Equipment workshop and field repair and servicing especially in oil and gas petrochemical industrial experience and diploma in mechanical engr is preferable nos1 2
      15) Planning Engineer:- 8 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Science in Civil, Mechanical or Electrical – Or Diploma holder. Well understandable P6 NOS. 6 salary negotiable
      16) Contract Manager:- 8 years and above in Contract dept for oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Science in Civil or Mechanical. ISO External Auditor trained & certified. NOS.1 salary negotiable
      17) QS Engineer for Contract:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience for Contract Agreement. Bachelor in Mechanical or Civil Engineering or Diploma in Mechanical or Civil Engineering NOS.6 salary negotiable
      18) QS Engineer for Plan & Control:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience for Measuring Contrat Work Volume/Quantity. Bachelor in Mechanical or Civil Engineering or Diploma in Mechanical or Civil Engineering NOS. 9 salary negotiable
      19) Blasting & Painting(Coating) Superintendent :- 10 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience qualified Diploma in Mechanical Engineering NOS. 2 salary negotiable
     
      20) Blasting & Painting(Coating) Supervisor:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience qualified Diploma in Mechanical Engineering NOS 4 salary negotiable
      21) Rigging Engineer (Rigger I)- :-With Saudi Aramco Cert :- 8 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor of Science in Mechanical or Diploma holder. Well understandable Rigging Work design & calculation of heavy lifting NOS.6 salary negotiable
      22) Rigger II - With Saudi Aramco Cert:- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial Rigging experience and qualified Diploma in Mechanical Engineering NOS 16 salary negotiable
     
      23) Tankage Fitter / TANK Fabricators: 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial Storage Tank experience and able to read simple tank drawing. NOS.80 salary negotiable.
      24) PIPE FABRICATOR :- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial Piping work and able to read Isometric drawing . NOS.56 salary negotiable
      25) Commissioning Manager:- 8 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor in Mechanical Engineering or Diploma in Civil/Mechanical Engineering. The successful incumbents will be in charge of all technical preparation, commissioning methodology and database installation & software application to streamline Pre-commissioning, Commissioning, Operational Test and Start-Up of the project. You will be overseeing the whole commissioning phase to the final handover with the client. You will be responsible for delegating work, problem solving and ensuring all documentation and certification is comply and completed according to client requirements. Demonstrate ability in prioritising work, problem solving and taking a hostile view in handling projects. Will need to be hands on as well as completing the supervisory. Salary Negotiable
      27) Commissioning Engineer :- 5 years and above in oil & gas and Petrochemical industrial experience and Bachelor in Mechanical Engineering or Diploma in Civil/Mechanical Engineering. The successful incumbents will be in charge of all technical preparation, commissioning methodology and database installation & software application to streamline Pre-commissioning, Commissioning, Operational Test and Start-Up of the project. You will be overseeing the whole commissioning phase to the final handover with the client. You will be responsible for delegating work, problem solving and ensuring all documentation and certification is comply and completed according to client requirements. Demonstrate ability in prioritising work, problem solving and taking a hostile view in handling projects. Will need to be hands on as well as completing the supervisory. Salary negotiable- No- 6
      EXCELLENT SALARIES OFFERD+ FOOD+ O.T+ MEDICAL +LAUNDARY +BONUS+ YEARLY VACATION
     
      APPLY IN STRICT CONFIDENCE::
      MUST UNDERLINE YR POSITION APPLIED.
     
      ADDRESS:
      AL- KARIMI ESTD.
      7-10-37 PANTHULUGARIMEDA- BEHIND BUS STOP
      OLD GAJUWAKA - VISAKHAPATNAM- 530026 (A.P)
      TEL: 0891-2707271 / 2543745/ 9866692775 / 9867312787/
      Email : rotryksaviz@hotmail.com
     

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...