நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 21, 2012

Careers@ SINGAPORE Gov Job AlertThe following job position(s) is/are found to match your profile:

#Position TitleOrganisationApplication Deadline
1Senior Land Executive Land Transport Authority20 Feb 2012
2Section Head - School of Design and MediaInstitute of Technical Education05 Feb 2012
3Lecturer - School of Design and MediaInstitute of Technical Education05 Feb 2012
4Interactive Media SpecialistInstitute of Technical Education05 Feb 2012
5Management Support Officer - Marketing CommunicationsInstitute of Technical Education 05 Feb 2012
6Senior Executive/Manager, Data Management/Project ManagementHealth Promotion Board19 Feb 2012
7Engineer (GeBiz)Defence Science and Technology Agency19 Feb 2012
8Engineer (GeBiz Portal)Defence Science and Technology Agency19 Feb 2012
9Senior Engineer (Database Administrator and Designer)Defence Science and Technology Agency 19 Feb 2012
10Senior Engineer (IT Infrastructure Security)Defence Science and Technology Agency19 Feb 2012
11Senior Engineer/Engineer - Infra Project (Building and Infrastructure)Defence Science and Technology Agency 19 Feb 2012
12Senior Land Surveyor/Land Surveyor (Building and Infrastructure)Defence Science and Technology Agency 19 Feb 2012
13Senior Engineer/Engineer - Mechanical (Building & Infrastructure)Defence Science and Technology Agency 19 Feb 2012
14Senior Engineer/Engineer - Civil (Building & Infrastructure / Construction Project Management) Defence Science and Technology Agency19 Feb 2012
15Junior Executive, Health Surveillance & Informatics (Diploma Level with IT background)Health Promotion Board 18 Feb 2012
16SENIOR / PRINCIPAL ENGINEER (ELECTRICITY REGULATION)Energy Market Authority01 Feb 2012
17Manager / Assistant Manager (Branding & Attraction), Careers & AttractionsPublic Service Division 29 Jan 2012
18IT and E-Learning Developer (Medical)Ministry of Defence - DXO28 Jan 2012
19Technical Officer (Buildability Development Dept, Construction Productivity Centre)Building and Construction Authority 05 Feb 2012
20Technical Officer (Green Mark Dept, Existing Buildings)Building and Construction Authority 05 Feb 2012
21Senior Development Officer (Strategic Materials Department, Business Development Division)Building and Construction Authority 05 Feb 2012
22PRINCIPAL ANALYST / SENIOR ANALYST (INDUSTRY DEVELOPMENT - ENERGY RESEARCH & DEVELOPMENT BRANCH) Energy Market Authority01 Feb 2012
23Executive, Lease Management & SalesSingapore Land Authority17 Feb 2012
24Executive, Land Lease PrivateSingapore Land Authority17 Feb 2012
25Executive, Land Lease PublicSingapore Land Authority17 Feb 2012
26Senior Executive, Land Lease PublicSingapore Land Authority17 Feb 2012
27Senior GeoSpatial Executive, GeoSpatial DevelopmentSingapore Land Authority17 Feb 2012
28Senior Officer / Manager (Standards)SPRING Singapore17 Feb 2012
29Senior Engineer/Engineer - Mechanical (Building & Infrastructure)Defence Science and Technology Agency 16 Feb 2012
30Operations Officer (Laundry)Singapore Corporation Of Rehabilitative Enterprises16 Feb 2012
31Assistant Manager / Manager (Maintenance)Singapore Corporation Of Rehabilitative Enterprises 16 Feb 2012
32Executive/Project Co-ordinator - (01QVB)IDA16 Feb 2012
33Lecturer - Precision EngineeringInstitute of Technical Education05 Feb 2012
34Temporary position (New Media Unit), hourly-rated (Jan 2012 to Jul 2012)Health Promotion Board 15 Feb 2012
35Project Manager (CCTV Projects)MHA - Singapore Police Force (SPF)15 Feb 2012
36Senior Infocomm Officer - Infocomm ApplicationInland Revenue Authority of Singapore15 Feb 2012
37Senior Infocomm Officer - Security [Infocomm Division]Inland Revenue Authority of Singapore 15 Feb 2012
38Tax Officer - Electronic Interface [Accounting & Processing Division]Inland Revenue Authority of Singapore 15 Feb 2012
39Audit Officer (IT Audit)Ministry of Home Affairs15 Feb 2012
40Assistant Executive - Billing - (01QV9)IDA15 Feb 2012
41Manager - IT in Learning - (01QB2)IDA15 Feb 2012


We hope that you find the above information useful.

This message was sent from a notification-only email address. Please do not reply to this message.
Click Here if you wish to unsubscribe.

System Engineer (ref: KDM/VSC/LBK1) and more jobs @ SINGAPORE


Job Recommendations From JobsCentral.com.sg
+Home | +Career Services | +Learning Deals | +Training Workshops | +Blog | +Forum | +Articles | + | +
JobsCentral WorkshopsGood Things Must Share


Here is the course matched according to your education preferrences. To see all matching courses, please click here.
SchoolAvailable Course(s)Action
SAA Global Education Master of Business Administration (MBA) Send Enquiry


Here are your job matches from your job alert agent! To see all matching jobs please click here.

To apply for the jobs, or change your job agent settings, you will have to log-in to: JobsCentral

Your job agent found some new job matches for you.
No.CompanyJob TitlePosition Level / Nature 
1
Singapore Technologies Kinetics Ltd System Engineer (ref: KDM/VSC/LBK1)Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
2
Jobster(Java/J2EE & Oracle ADF) System Analyst Exp. (Perm, Temp)Apply
Now!
3
Land Transport AuthorityEngineering Officers, Rail (Electrical and Mechanical) Entry, Exp. (Contract)Apply
Now!
4
PMET Strategy Resources Pte LtdEngineering Assistant (West, Central & East/ FRESH Diploma in Mechanical/Mechatronic/Manufacturing) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
5
SoftLayer Technologies IncNetwork Engineer Exp. (Perm)Apply
Now!
6
Xilinx Asia Pacific Pte LtdProduct Characterization Engineer- IRC81754 Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
7
Exxonmobil Asia Pacific Pte LtdMachinery Technicians Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
8
National Institute of EducationAssociate ICT Engineer (Centre for User Support) Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
9
DenseLight Semiconductors Pte LtdOperators Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
10
Centre for Strategic Infocomm Technologies (CSIT) IT Security AdministratorExp. (Perm)Apply
Now!
11
SingTel Director (Operation Support Systems Devt) Exp., Top Mgmt (Perm)Apply
Now!
12
Singapore Pools (Private) LimitedDatabase Administrator Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
13
WPG HoldingsSales Engineer (Fresh Graduates are welcome!) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
14
Hilton SingaporeDirector, Project - Southeast Asia Pacific (Job Number: HIL001EI) Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
15
MCi Career Services Pte LtdSnr System Administrator / 5 days / Thomson Exp. (Perm)Apply
Now!
16
Dairy Farm GroupAnalyst Programmer (Oracle) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
17
Recruit Express Pte Ltd Temp Lab Technician x 5 (Swiss MNC) (up to $2K)(Ref: JJP) Entry, Student (Contract, Temp)Apply
Now!
18
EdValue Pte LtdWeb Programmer Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
19
Search Network Pte. Ltd.Assistant Manager (Operations) - $3800 to $4500 - Ayer Rajah Crescent Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
20
Chevron Singapore Pte. Ltd.Manager, Card & Retail Network (IT) Exp., Manager (Perm)Apply
Now!

JobsCentral tip: We recommend all jobseekers to practice caution when applying for jobs that appear suspicious. Here are some pointers to help you out.

If you are connected to the internet, you can click on the links to view the company profiles and job descriptions.


Click here to download our JobsCentral iPhone app!

HOW ARE THE JOBS MATCHED?

We match the jobs based on the criteria you specify in your job alert agent. If you did not specify any criteria, we will send you the latest postings.

For example, if you are keen on engineering jobs, you should create a job agent under My Resume and Preferences --> Job Agent that will send you only Engineering jobs. Similarly, if you are a Student, you can select to receive only part time and student type jobs.

HOW DO I UNSUBSCRIBE?

If you wish to stop receiving job alerts, please login and change the settings under 'My Resume and Preferences -> Other Preferences' AND under 'My Resume and Preferences -> Job Agent'

This is an system-generated message, please do not reply to this email.


Urgent Opening for Deputy Manager/Manager-Corporate Quality(Black Belt Certified)-For International BPO-24*7 ShiftJob Location: Mumbai (All Areas), Pune


Dear Candidate,

- Looking for Only Black belt Certified Candidates for Manager Level and BB or GB Certified for Deputy Manager.
- Looking for Candidates only from International BPO/KPO OR manufacturing industry.
- Opening with a Reputed International BPO for different Locations in India
- Must be flexible with shifts
- Must have 4-8 yrs Relevant Experience in Corporate/Strategic Quality

If interested, Mail updated CV : rupajaiswal@firstcalli.com ; OR CALL ASAP ON 010-4336502 OR DROP A SMS ON 7503431788.

Do mention Following Details:---
CURRENT LOCATION & PREFERRED LOCATION:

Current Company:

Current Designation & Next Level:

Domain:

Current CTC:

Expected CTC(Fixed+Variable) :

Notice Period:

Total Experience:

Relevant Experience in Corporate Quality:

Current & Preferred Location:


Team Size:

Age:
If not interested, Forward this mail to your friends for some relevent references...
~
Regards,
Rupa
First Call
0120-4336502

Required Service Engineers for Medical Equipments in Kuwait

 

 
Position Summary:
 
The Service Engineer will provide overall technical support for the installation, troubleshooting, repairing, and maintenance of medical, imaging, scientific, dental and physiotherapy section's instruments / equipments. This person will be responsible to perform on-site installation and planning (site planning, site inspection and installation), calibration, repair, preventive maintenance, upgrades and customer training sessions.
  Qualification:
Minimum Education: Bachelor Degree in Mechanical/Electrical/Electronic/ Bio Medical Engineering.
Experience: at least 3 years of experience in instrument installation and services experience.
Skills: Excellent analytical/troubleshooting skills and superior mechanical competence, understanding of how to achieve results in the given environment; ability to work with all types of individuals in multiple settings and locations and to promote diversity in the workplace.
Other Requirements: with valid Kuwait driving license.
  Send your resume to recruitment@yiacokuwait.com
 
-S.Mohideen Abdul Kadir 
Job for Payroll Clerk - Qatar


Windows/UNIX/AIX/CITRIX Admin!!!Sent: Saturday, January 14, 2012 6:13 PM
Subject: Excellent Opportunity - Windows/UNIX/AIX/CITRIX Admin!!!

Dear  (SRN - 1543260 ),
This is Ashok Choubey from Sampoorna Computer People, with reference to your profile in the Sampoorna Database, we have an excellent opportunity with our Cmmi-5 Co.
Client Company Profile: Leading MNC.
Interview Location:-Bangalore/Chennai
Job Location:  Bangalore/Chennai
Candidate Skill Requirements: windows(Active Directory)/unix/aix/solaris/hp-unix(admin Perfossional)
Imp. Notes:-For windows admin windows active directory exp. is must
Qualification: BE/Btech/MCA/Msc/Diploma/Bsc/BCA(Full Time)
Experience: 5-10 Yrs
You are interested to take it ahead please send me your latest profile in word format furnishing the following details:
1. Current CTC:
2. Expected CTC:
3. Notice Period:
4. Reason for Change:
5.Total Exp.:-
6.Exp. in Admin:-
7. Willingness to attend interview on 21st jan 2012:
 
   
If you find the job profile as per your needs then apply to ashok.choubey.del@sampoorna.com. If you feel that this job opening is unsuitable for your skill set or experience level please update your profile in the Sampoorna Database to prevent such mismatches in the future. The profile can be updated by logging on to the sampoorna site at http://www.sampoorna.com/ites/ASPWRAPstatic/canoverview.asp.
Please feel free to forward this mail to any of your friends or colleagues who may be interested in this position.
Looking forward to hearing from you.
Best Regards,
Thanks & Regards
Ashok Choubey
011-45392211
===========================
Sampoorna Computer People
E-21, Lajpat Nagar-III
New Delhi - 110024
URL:www.sampoorna.com

Need IT People. Think Sampoorna
India's first ISO 9001:2008 IT-ITES-Telecom Specialist Recruitment Company certified by Bureo Veritas, India.
Offices: Mumbai (HO), Bangalore, Chennai, Delhi ,Hyderabad & Pune

Note : To check the feedback of your interview please login to your account on www.sampoorna.com and visit the Interview section.This will tell you whether you are shortlisted for the next round / offer.
 
Disclaimer:

This email is sent to you because you are a registered user of Sampoorna Computer People.
In case if you don't want to receive mails from us in the future you can send an email to webmaster@sampoorna.com with "Deactivate Permanently" and SRN in the subject.
In case if you are currently not looking for a job change but are likely to use our services in the future then you can be deactivated for 6 months by sending a mail to webmaster@sampoorna.com with the words "Deactivate for 6 months" and SRN in the subject line.

Career @ TCS
 
=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
Openings for Marine Engineer and Automotive Mechanics in Kuwait


From: S.Mohideen Abdul Kadir
 
 
Marine Engineer - Sultan Al-Salem And Sons
For a leading company dealing in Marine Equipment, ATYs Motorcycles, Generators and Golf Cars.

a) Marine Engineer with minimum two years experience in Tele Marketing and E-Marketing
- University Graduate
- Age above 25-35 Years
- Transferable Residence

You may send CVs showing latest Photograph to

W mail : atif@sultanalsalaem.com / Fax No: 24519059
-----------------------------------------------------------------------
 
Mechanics Automotive - Al Mulla Group Interested candidates are invited to attend with their updated CV along with copies of their educational and experience certificates, passport, Civil ID and a recent photo.

During the Open Day, candidates will have the opportunity to meet with the General Manager – After Sales, Group Manager – FUSO, Human Resources Manager, Senior Service Managers and Senior Retails Sales Manager
Walk-in Interviews
Email: ifthekhar@almullagroup.com
Fax: +965 22440684

Al Mulla Group – Automotive Division
On Friday, 27th January 2012
Al Rai Service Center, Shuwaikh, from 9:00 AM until 6:00 PM
Refer a MANAGER for Opening in Investment Banking at Wipro BPO Chennai 
From: WipLinks WBPO
Sent: Thursday, 19 January, 2012 17:57
To: AllBelapurUsersWBPO; AllGNDCusersWBPO; AllDelhiusersWBPO; AllHydUsersWBPO; AllMumbaiUsersWBPO; AllKolkataUsersWBPO; AllChennaiusersWBPO; AllPuneUsers-WBPO; AllBangaloreusersWBPO
Subject: Refer a MANAGER for Opening in Investment Banking at Wipro BPO Chennai
 
 
Refer a MANAGER
For Opening in
Investment Banking @ WBPO Chennai
 
……
Referral Details
……
Function
Band
Work Location
Position
Key Skills
Qualification
Experience
Operations
3A
Chennai
Manager
Global Reference Data
Static Data
Client Data Management
Minimum Graduation (MBA would be preferred)
Overall – 8+ years
Related – 6+ years
…………….
PRINCIPAL RESPONSIBILITIES
 1. Responsible for service delivery of overall process in Account Setup/ Amendments as required from Time to time
 2. Ensure Smooth Operations of Process
 3. Anticipate issues and ensure proactive actions are taken to avoid disruption to business
 4. Responsible for measuring the daily process metrics and devise initiatives to improve the same
 5. Responsible for implementing tools and methods as per internal WBPO requirements
 6. Focus on stabilizing the process and meeting the customer expectation while optimizing the cost
 7. Implement and monitor various development initiatives identified for the domain
 8. Provide functional support and direction to the team on customer support needs
………………
CRITICAL SKILLS REQUIRED
1.      Deep knowledge of Running Operations and Service Delivery
2.      Strong Domain knowledge on Static Instrument set up and Amendments
 1. High Understanding of Business Impact of instrument set up/ Amendments to Banks Risk exposure
 2. Strong interpersonal and influence management skills
 3. Ability to work and communicate with people across organizational units
 4. Ability to manage team consisting of highly skilled team members
 5. Ability to think strategically and translate strategy into action plans
 6. Strong analytical skills with an ability to problem  solve with a win-win negotiation approach
 7. Ability to lead people on large, multi-functional efforts and work in a matrix reporting environment
 8. Advanced knowledge of PC technology-DOS, applications and on-line tools especially Excel
…………


 
Please do not print this email unless it is absolutely necessary.
The information contained in this electronic message and any attachments to this message are intended for the exclusive use of the addressee(s) and may contain proprietary, confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately and destroy all copies of this message and any attachments.
WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.
ACTION REQUIRED: Complete Technology Foundation Skills Training 


Dear Colleague, 

Specialization is a key component of Delivery Innovation and Industrialization Program (DIIP). As part of our foundation training program, the following courses are applicable to all employees at Programmer / Associate Software Engineer (ASE) / Level G through Systems Analyst / Team Lead (TL) / Level D career levels.

You have been auto enrolled for the courses applicable at your career level and these courses reflect under the "Required" Learning Plan section of your individual MyLearning page.

Please log on to MyLearning and complete the following trainings at the earliest. This is a mandatory component of your training curriculum and is beneficial and relevant to you in your roles.

Foundation Skill Course

Levels

ASE/
Level G

SE/
Level F

SSE/
Level E 

TL

Level D

Unit Testing

Y

Y

Y 

 N/A

N/A 

Application Testing - Define Assembly Test Conditions

N/A

Y

Y

Y

Y

Application Testing - Define Assembly Test Cycles

N/A

Y

Y

Y

Y

Application Testing - Prepare and Execute Assembly Test

N/A

Y

Y

Y

Y

Code Quality

N/A

Y

Y

Y

Y

Engagement Status Reporting

N/A

N/A

N/A

Y

N/A

Code Review

N/A

Y

Y

Y

Y

Escalation

N/A

N/A

N/A

 Y

Y

Peer Review

Y

Y

Y

Y

Y

Accent on ADM

N/A

N/A

N/A

Y

N/A

ADM Estimator Deep Dive Part 1

N/A

N/A

N/A

Y

N/A

ADM Estimator Deep Dive Part 2

N/A

N/A

N/A

Y

N/A

Key: Y = Applicable at your career level, N/A = Not Applicable

Please reach out to the Specialization Team if you have any questions about this mail.

Best Regards,
Specialization Team
Delivery Centers for Technology in India

 Subject to local law, communications with Accenture and its affiliates including telephone calls and emails (including content), may be monitored by our systems for the purposes of security and the assessment of internal compliance with Accenture policy.
______________________________________________________________________________________

www.accenture.comWalk In for Documentation Production Specialist

 
Date  21-Jan-12 (Saturday)
Time  10:00 AM to 1:00 PM
Venue  TCS E Serve, 769 Spencer Plaza , 9 th floor,Spencer Plaza , 3 rd Phase.
Contact Person  Arvind
Documents Required  Resume,
 Photo Id Proof,
 Latest 3 payslips
 EPIR No*

Date  20-Jan-12 (Friday)
Time  11:00 AM - 1:00 PM
Venue  Gate No - 1, TCS, Think Campus, #42, Electronic City. Phase II, Bangalore - 560 100
Contact Person Drishti
Documents Required  Resume,
 Photo Id Proof,
 Latest 3 payslips
 EPIR No*
Regards
BYB Team

=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...