நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, February 13, 2013

Vacancies @ Fly Dubai airlines

Fw: Oil & Gas Projects - EPIC 11/1/1013--

Subject: Oil & Gas Projects - EPIC 11/1/1013

KIRPALANEY & ASSOCIATES (ENGINEERS) PRIVATE LIMITED
 
 
We are looking for the following engineers to work with our clients overseas on project work:

1. Procurement Engineers (6-8 Yrs)
2. Mechanical Package Engineers (18 to 20 Yrs) - Package Equipment for offshore application with ability to perform as Lead Engineer
3. Static & Rotating Engineers - Senior Engineers (18 to 20 Yrs) and Senior Engineers (10+ Yrs)

We are urgently seeking for interested candidates for permanet positions in BRUNEI to undertake the following positions below:

No. Position Vacant
1 Lead Process Engineer 2 posts
2 Lead Structural Engineer 1 post
3 Lead Electrical Engineer 1 post
4 Lead Control & Automation Engineer 1 post
5 Lead Mechanical Engineer 1 post
6 Senior Process Engineer 2 posts
7 Senior Mechanical Rotating Engineer 1 post
8 Senior Control & Automation Engineer 1 post
9 Senior Pipeline Engineer 1 post
10 Project Engineer 2 posts
11 Control & Automation Engineer 2 posts
12 Planning Engineer 1 post
13 Mechanical Engineer (Specialized in Stress Analysist) 1 post
14 Process Engineer 1 post
15 Construction Engineer 1 post
16 Assistant Planning 1 post
17 Lead Pipeline Designer 1 post
18 Lead Structural Designer 1 post
19 Senior Structural Designer 1 post
20 Pipeline Designer 1 post
21 Mechanical Designer 1 post
22 Civil Designer 1 post

Appreciate if you could forward suitable CVs not later than 15th February 2013 and provide us with the following information:

1. Current All-In Salary
2. Expected All-In Salary (In Brunei $)
3. Earliest Availability
4. Required Notice Period
5. Married or Single Status
6. Able to write Technical Report? (If Yes, please provide copy of previous written report)
7. Copy of Qualification Certificates
8. Copy of Working Testimonials

Your soonest response is highly appreciated.

Kindly acknowledge receipt of this email.All the above positions are overseas with large EPIC companies involved with engineering design.

Please contact immediately.
 

Hemlata / MitaDelstar, Fleet Office - 1st Floor
9-9A N S Patkar Marg
Kemps Corner
Mumbai 400 036

Closest Station: Grant Road
+91-22-23805558/9  +91-22-23806100 

--
A.Rahim Basha


JOB ADVT IN Times of India 6 FEB 2013


Ras Gas Opportunity.-
 
Courtesy Mr 
 
Dear Sir,
 
Brunel Energy provides consultant to International oil & gas, petrochemical, power generation and associated industries. Through a network of 90 offices in 35 countries in over 5 continents we provide technical / professional specialists to the largest multinational Oil & Gas companies and major EPC contractors through well established global supply agreements. For more information about our company please visit our website www.brunelenergy.net
 
Our Client:
Our client is one of the world's premier integrated LNG enterprises.  They have developed world-class facilities for the extraction, storage, processing and export of LNG. They are currently seeking suitably skilled and motivated staff having experience in the following positions. Please find the details below.
 
Job Vacancies:
1. Shift Supervisors
2. Panel Operators (DCS)
3. Process Operators
4. Utility Operators
 
Client
LNG producing company
Job Location
Qatar
Duration of the Contract
Long term permanent
Type of Hire
Direct Hire
Work Schedule
5 Days / Week; 10 hours / Day
  
Benefits:
 
A competitive compensation and benefits package along with career development and corporate growth prospects, an emphasis on a healthy balance between work and life, and a multicultural and safety-oriented environment are all part of a career at the Company.  These roles are offered on Resident Assignment in Qatar, on a long term (indefinite term contract) employment opportunity with attractive tax free salaries and benefits including annual bonuses, free housing accommodation, medical and dental care for employee and immediately family members resident in Qatar, educational assistant for up to 4 school age children, annual leave ticket allowance for self and family, end of service benefits.
 
INTERVIEW DATES IN DUBAI / ABU DHABI ARE SET FOR END OF FEBRUARY OR BEGINNING OF MARCH 2013
 
Requirements:
 
1.       SHIFT SUPERVISORS
This position leads a team of people to meet the day to day requirements of the job. The incumbent will provide functional leadership for the safe, reliable and environmentally sound optimized operation of RasGas Onshore Utilities and Gas Processing facilities. Applicants must have Diploma or Technicians Certificate in an Engineering discipline with minimum 10 years experience in Utility, LNG, LPG, Sour Gas Treatment, and/or Sulphur Recovery processing plants, of which a minimum of 5 years in a Supervisor role.
 
2.       PANEL OPERATOR (DCS)
Candidates should have a minimum of Secondary education, Engineering diploma is preferred, with at least 10 years experience as a DCS Panel Operator in a utility plant/gas processing facility with preference for LNG Liquefaction knowledge.
 
In addition, candidates must meet the following competencies requirements:
- High aptitude with safety management systems
- High level of competency in relationship and team building including communicative skills between peers in the English language
- Transparency in reporting of production process problems, sharing of knowledge and lessons learned.
- High focus on process operations optimization and efficiencies including minimizing all flaring
- High focus in work management processing including permit to work, equipment isolations, temporary control system defeats, etc.
 
3.       PROCESS OPERATORS
Applicants should have a minimum of Secondary education with at least 6 years of experience in LNG, LPG, Sour Gas Processing, Sulphur Recovery, Refinery or a similar process environment together with a mechanical aptitude and basic knowledge of process instrumentation and DCS Operations.
 
4.       UTILITY OPERATORS
Applicants should have a minimum of Secondary education with at least 6 years of experience in operating and monitoring the following plants and equipments: Fuel Gas/Sour Gas system, cooling water pumps and exchangers, desalination plant, potable water units, demineralizing units and softeners, nitrogen operators and cryogenic equipments, Air compressors and dryers, Flare system and sour/wet dry flare knock out drums, DCS, PLC, Foxboro, Etalba and Fire gas system, Permit to work system, Emergency response.
 
In addition, candidates for all 2 roles above must meet the following competency requirements:
- High aptitude with Safety Management Systems
- High level of competency in relationship AND team building including communicative skills in English Language between peers.
 
Please  forward your updated CV (WORD Format) along with the information required below, if you wish to apply for this position.
 
·         Full Name
·         Date of Birth
·         Nationality
·         Highest Educational Level
·         Direct Mobile / Landline No.
·         Notice Period
·         Current Location
·         2 Referees with names, contact numbers and email addresses for reference check
 
 
Candidates who have applied for any of the RasGas vacancies previously or attended an interview with them are requested not to respond to this email.
 
If anyone within your network is interested to apply to any of these roles, please feel free to forward this email.
 
Thank you and looking forward for your reply.
 
 
Best regards  / تحياتي  مع
Wasim Hasan Khan | Recruitment Assistant | Brunel
Cluster I, Gold Tower, 25th Floor , Jumeirah Lake towers | P.O. Box 5658, Dubai | United Arab Emirates.
t. + 971 4 315 3026 | m. +971 50 4521 662 | f. +971 4 379 4060
Brunel | access to excellence
project management, recruitment and consultancy
        
P Please consider the environment before printing this e-mail
This email and the information it contains, is for the use of the addressee(s) only and may contain confidential information which may be protected by my professional secrecy. If you are not the intended recipient, taking any action in reliance on the contents of this email is strictly prohibited and may be unlawful. If you are not the/an addressee and are in the possession of this email, we request you to destroy the email, not to use the contents or disclose them in any matters to third parties and please to notify us immediately.
 


JOB ADVT TIMES OF INDIA 13 FEB 2013

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...