நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 30, 2012

ADCO Opening position mail-1 [36 Attachments]--

Subject: ADCO Opening position mail-1 [36 Attachments]
 
Dear all,
 
Find ADCO Opening position,  Send your cv to me
hussain_gm@yahoo.com)  Final date December 11
 
Before send CV Please go through related attachment If you eligible for the post then make your CV according to the ADCO requirement ( depends with attachment )If you like to help some one you can forward this mail
 
Also should include following detail in your CV
  Mandatory,1. Position applied for and vacancy no2. Name3. Father name4. Date of birth5. E-mail ID6. Mobile no7. Martial status8. Nationality
 
 
Vacancy no
Position
1
Senior Control Engineer
2
Senior Electrical Engineer
3
Senior Process Engineer
4
Drilling Supervisor
5
Senior Reservoir Engineer (Management)
6
Senior Petrophysicist
7
Senior Solution Analyst
8
Senior Petroleum Engineer
9
Project Manager
10
Business Planning Analyst
11
Reservoir Geologist
12
Petrophysicist
13
Reservoir Geologist
14
Senior Contracts Engineer
15
Inspection Engineer
16
Mud Supervisor
17
Petrophysicist
18
Senior Reservoir Engineer
19
Senior Civil Engineer
20
Senior Mechanical Engineer
21
Senior Corrosion Engineer
22
Senior Pipeline Engineer
23
Senior Reservoir Engineer (Management)
24
Senior Petroleum Engineer
25
Senior Engineer (Concept Selection)
26
Drilling Supervisor (Hoist)
27
Senior Business Relationship Mgmt Analyst
28
Senior Petroleum Engineer (Artificial Lift)
29
Senior Reservoir Engineer (Simulation)
30
Senior Business Planning Coordinator
31
Senior Engineer (Concepts Selection)
32
Cement/Mud Engineer
33
Completion & Wireline Engineer
34
Hse Engineer/ Drilling
35
Operations Geologist
 
 
===========================================================Disclaimer: The information in this email and in any files Transmitted with it is intended only for the addressee and may contain confidential and/or privileged material. Access to this email by anyone other than the intended recipient is unauthorized. If you receive this in error, please contact the sender immediately and delete the material from any computer.  If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is strictly prohibited and Abu Dhabi Company For Onshore Oil Operations (ADCO) is not responsible for any consequence from such unauthorized usage.  Statement and opinions expressed in this e-mail are those of the sender, and do not necessarily reflect those of Abu Dhabi Company For Onshore Oil Operations (ADCO).
 
Attachment(s)
10 of 36 File(s) (View all Files)
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.
__,_._,___--
A.Rahim Basha


CV SELECTION dubai job openingsSubject: CV SELECTION
 
Dear All                     CV SELECTION
We  have urgent Requirement  for the candidate's of those
post's.Mention Below please check.

           Company Name= Kachin's In Dubai
                         
1. Sales Men's   =  2000 Aed [ 1400 +400(accom) +200(food)]  Salary

2. Accountant's   = Negotiable

3.Sale's Manager= Negotiable

                  Company Name= Das Holding"s

1. Agriculture Engg.  =  Good Salary


                                                                           
 
Hammad Quasim
Voice :- 09835426909
E mail        :- hammad_quasim@yahoo.com
For resume :- hammadquasim@gmail.com
             
__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.
__,_._,___--
A.Rahim Basha


Construction Openings
 
You've received this message because you are subscribed to the Construction Jobs in Asia & Gulf group.
Join this group at http://goo.gl/BlR99
Google+ Page at http://goo.gl/WTofP
Follow us at http://goo.gl/BJ5DR
Website at http://goo.gl/9Usf5
 
 

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___


Openings in Qatar - More CVs required


Dear Candidate,
 
Currently our PMC client is looking for the following candidates for thier Qatar Office.
 
1.    Principal Instrument Engineers
2.    Instrument Engineers
3.    Instrument Designers
4.    Electrical Designers.
5.  Electrical Engineers
6.  Civil & Structural Engineers
 
CVs of candidates ready to mobilize in 2-3 weeks are ONLY to be sent. 
Also highlight your present package and expected package in Qatar.
 
Experience in reputed EPC/Oil & Gas, Positions is Permanent/Qatar.
 
Candidate who can join immediately or within 2-3 weeks are only preferred.
 
If you are interested, please send us your UPDATED CV alongwith your Current salary/expectations and your earliest availability.
 
PLEASE forward the said vacancy for all of your friends or colleagues who might interest to work in QATAR.
 
Kindly acknowledge receipt of the same per return.
 
With warm regards, 
 
Bhuvan Kumar
Engineering Manpower Consultants (Oil & Gas)
 
Bhuvankumar Consulting, India

Mob: +91-9873720765, 9212575722
Email: business@bhuvankumar.com         
Web : www.bhuvankumar.com 
Alternate email: bhuvankumarconsulting@yahoo.co.in
Please note: We do not charge any sort of fees whatsoever from the Candidates.
Final Interview for Samsung Engineering Co. Ltd (Iraq) - for all attached Categories In Mumbai & Delhi

On 28 November 2012 16:57, Skd ASIAPOWER <skd@asiapoweroverseas.com> wrote:
 
 
 
 
cid:1.280794037@web114317.mail.gq1.yahoo.com
 
Dear Sir,

May we take this opportunity to introduce ourselves as Asiapower Overseas Employment Services, an ISO 9001- 2000 Certified organization  A Government Recognized Professional Suppliers of Manpower  based in India with head  office in Mumbai & branch office in Chennai, Cochin & Delhi ; & Associate  Offices all over Asia. We are into overseas Recruitment for past 27 years and specialized in Electrical/ Mechanical / Civil / Catering / Hotel / Hospital / Oil & Gas field etc.  
 
Our Website : www.asiapoweroverseas.com
 
 Name of the company: Samsung Engineering Co. Ltd, Saudi Arabia
 
Urgently required for a leading Korean Engineering & Construction Company involved with Refinery / Petrochemical / Oil & Gas / Power Plant Projects in IRAQ. (Ref No: SKD-225)
 
Final interview with foreign delegates will be held in following cities.
 
MUMBAI
Interview Date :15th & 16th  December  2012.
Time  – 08:00 am
Venue:
Hotel Highway View , Shikara Restaurant
Plot # 3, Opp. Sanpada Railways station, Mumbai Pune Road, Navi Mumbai – 400705  .  
Contact Person –
Contact Person –
Ms Nisha  / Ms.Varsha
# TEL 022 42250051 /28
 
DELHI
Interview Date : 17th & 18th  December 2012.  
Time : 08.00 am
Venue:
ASIAPOWER OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES .
BUILDING # 9, MAIN ROAD, SANT NAGAR, IIND FLOOR, EAST OF KAILASH, NEW DELHI -  65.
Contact Person – Ms.Kavita
TEL # 011 26231561 / 26231562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Required Professionals:
Civil Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Civil Engineering with minimum 5 to 10 years experience in Civil works for Refinery / Petrochemical Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Building Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Civil Engineering with minimum 5 to 10 years experience in Building works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Mechanical Rotating Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering with minimum 5 to 10 years experience in Erection & Alignment of Rotating Equipment works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Mechanical Package Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering or equivalent with minimum 5 to 10 years experience in Erection & Alignment of Package Unit for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Piping Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering or equivalent with minimum 5 to 10 years experience in Fabrication, Erection & Hydrotesting of Piping System for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Steel Structural Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Mechanical / Civil Engineering with minimum 5 to 10 years experience in Fabrication & Erection of Steel Structural works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Electrical Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Electrical Engineering with minimum 5 to 10 years experience in Electrical works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Instrument Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Instrumentation Engineering with minimum 5 to 10 years experience in Instrumentation works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
HVAC Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering with minimum 5 to10 years experience in Installation of HVAC, Fire Fighting and Plumbing works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Pre-Commissioning Supervisors / Engineers
-B.E. / Diploma in Mechanical / Chemical Engineering with minimum 5 to 10 years experience in Pre Commissioning / Commissioning works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Safety Officers
-Diploma in Engineering or Graduate in any field with Diploma in Industrial Safety / NEBOSH / OSHA Certificate & minimum 5 to 10 years experience in Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Material Controllers
-Graduate in any field or Diploma in Mechanical Engineering or equivalent with Diploma in Material Management with minimum 5 to 10 years experience in Controlling of Materials for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Administrators (Personnel)
-Graduate with Diploma in Personal Management (HR) with minimum 5 to 10 years experience in Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
General Affairs Staff
-Graduate in any field with minimum 5 to 10 years experience in HR & Administration Department for Dealing Labour Management, Office Management, Camp Management & General work & knowledge of Computer.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
IT Technicians
-Diploma / ITI with minimum 3 to 5 years industry experience in PC & Laptops troubleshooting, Desktop Applications, Networking, Telephone, Repairing defective printer and other devices.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Accountants
-B.Com / Diploma in Accounting with minimum 5 to 10 years experience in Accounting works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Cost Control Engineers / Cost Controllers
-B.E. / Diploma in Mechanical or equivalent with minimum 5 to 10 years experience in Planning, Scheduling & Cost Controlling for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Contract Engineers / Supervisors
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering with minimum 5 to 10 years experience in Tendering, Estimation, Contract Administration, Dealing with Subcontract for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Document Controllers
-Diploma in Engineering or Graduate in any field with minimum 5 to 10 years experience in Engineering and Construction Companies involved with Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC Civil Inspectors
-B.E. / Diploma in Civil Engineering with minimum 5 to 10 years experience in QA / QC Civil works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC Building Inspectors
-B.E. / Diploma in Civil Engineering with minimum 5 to 10 years experience in QA / QC Building works for Refinery / Petrochemical Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC Steel Structure Inspectors
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering with minimum 5 to 10 years experience in QA / QC works related to Structural Steel Fabrication & Erection for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC NDE / Welding Inspectors
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering with CSWIP / AWS-CWI & ASNT Level II with minimum 5 to 10 years experience in Welding & NDE works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC Painting / Insulation Inspectors
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering or equivalent with minimum 5 to 10 years experience in QA / QC Painting & Insulation works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC Piping Inspectors
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering with CSWIP / B-Gas / NACE & minimum 5 to 10 years experience in QA / QC works for Fabrication, Erection & Hydrotesting of Piping System for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC Mechanical Inspectors
-B.E. / Diploma in Mechanical Engineering with minimum 5 to 10 years experience in QA / QC Works related to Erection & Alignment of Static & Rotating Equipment for QA / QC Mechanical works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC Electrical & Instrumentation Inspectors
-B.E. / Diploma in Electrical / Instrumentation Engineering with minimum 5 to 10 years experience in QA / QC Electrical & Instrumentation works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
QA / QC Document Controllers
-Diploma in Engineering or Graduate in any field with minimum 5 to 10 years experience in QA / QC Documentation works for Refinery / Petrochemical / Oil & Gas Construction Projects.
-Experience in Gulf / Korean Companies preferred.
 
Kindly attend interview with below documents :
 
1.    Updated Cv
2.    Original passport
3.    Original experience & Qualification Certificates
4.    photographes
 
If you agreed with the above details please send a confirmation as early as possible.
 
For any further clarification please feel free to contact us on the below contact details mention.
Kindly send in your confirmation by return mail to our given email id .
For any further clarification please feel free to contact us.
Contact Person:  Ms. Aarti /Ms. Anita /Ms. Varsha
Contact No. # (022) 42250000 (Board lines) Ext:28
Regards,
S.K. Das
Recruitment Manager
TEL: 0091 22 42250028                                                                               
Asiapower Overseas Employment Services
 CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...