நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 28, 2012

Oracle Application Developer required for Jassim Transport/Stevedoring Co., Kuwait


 

 Responsible for hands-on configuration and troubleshooting of R12 GL, AP, AR, CM & FA with HRMS, Payroll and its integration with various oracle modules including INV, EAM and SCM
 Analyzing and defining requirements, including drafting functional specifications
 Creating and/or Maintaining Requisition and Purchasing Hierarchies
 Knowledge in Oracle Applications tools, table structure, pl/sql, forms builder, report builder, XML publisher and Discoverer is required
 Modification and custom development of forms, queries, reports etc… in partnership with Apps Developer
 Gap analysis & provide solutions for the existing ERP system
 Should have knowledge of Data conversion strategy and Standard interfaces for responsible modules
 Managing support issues relating to the roles domain on the service desk
 Documentation

Module experience: Finance, HRMS and Payroll, INV, PO, EAM, SCM, OM.
Knowledge of SQL and PL/SQL, Table structure and Development tools is required
Java and XML Development is advantageous
At least 2 full cycle implementations

MCA or BT - IT or BE CSE or Bsc Computer Science

Send CV at: careers@jtckw.com


S.Mohideen Abdul Kadir 
   
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...