நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, April 28, 2012

Beware of Fake Job Offers-Fraudulent Job Offers through E-mails-Must Read & Share


Freshersvoice.com- 24x7 Jobs Updates

Link to Freshers Voice-Freshersvoice.com-24x7 Freshers Job Updates | Freshers materials

Beware of Fake Job Offers-Fraudulent Job Offers through E-mails-Must Read & Share

Posted: 28 Apr 2012 07:10 AM PDT


Attention to all   Job Aspirants & Applicants:                    Looking for a job and out of the blue you have received an offer from any MNC's? Well, you need to be alert and investigate                  There have been increasing incidences of job portals and some unscrupulous elements of our society reaching out to susceptible job aspirants making fake job offers in the name of

JovianData Infotech-"Software Engineer" Recruitment Drive for 2012 Batch-9-10 Lpa-26 May 2012

Posted: 28 Apr 2012 06:52 AM PDT


POSTED DATE:  28 April 2012 COMPANY NAME:    JovianData Infotech (India)-MarketShare Group  COMPANY PROFILE:                                 MarketShare offers the industry leading cross-media analytics solutions for global marketers. Called out as a leader in the industry by Forrester Research and a "Cool Vendor" by Gartner, MarketShare has enabled more than half of the Fortune 50

Alva's Pragati-Largest Campus Placement Drive for freshers-12&13 May 2012

Posted: 28 Apr 2012 06:40 AM PDT


JOB POSTED DATE:  28 April 2012 ORGANIZER:Alva's Pragati JOB FIELD :  IT/Software Industry/Core/Tech/BPO/Others JOB ROLE/PROFILE:  Multiple OFFERED SALARY:  Best in Industry VENUE LOCATION: Karnataka VENUE DATE:  12 & 13  May  2012  REQUIRED QUALIFICATION: Any Graduate EXPERIENCE REQUIRED:  Freshers/Experienced Participating Companies:  Note:The placement team targets 200 companies and a

Yell Adnetworks-Graphics Designer- Walk-in Drive through Employee Referral-Bangalore & Hyderabad

Posted: 28 Apr 2012 04:34 AM PDT


JOB POSTED DATE:   28 April 2012 COMPANY NAME:    Yell Adnetworks COMPANY-PROFILE:                        Yell are a leading provider of multimedia advertising design and production services, in print and online for Yellowbook in the US, Yell in the UK and Yell Publicidad in Spain and Latin America. These services are provided from our operations in the UK, USA,

Oracle India Hiring "Data Scientist"-6 Months Internship Program-Bangalore

Posted: 27 Apr 2012 10:23 AM PDT


JOB POSTED DATE:   27 April 2012 COMPANY NAME:    Oracle COMPANY-PROFILE:                     Oracle Corporation  is an American multinational computer technology corporation that specializes in developing and marketing computer hardware systems and enterprise software products – particularly database management systems. Headquartered at 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, Redwood
You are subscribed to email updates from Freshers Voice-Freshersvoice.com-24x7 Freshers Job Updates | Freshers materials
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...