நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, December 8, 2011

Urgent opening for the position of Asst.manager - QA


---------- Forwarded message ----------
From: Infovision Hr Consulting Services Pvt Ltd <manali.k@infovisionindia.in>
D

For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 13917159      Personal Folder ID: 10664718

Dear ,

Hi!!

This is Manali from INFOVISION HR Consulting Services Pvt Ltd
Mumbai; we would like to offer our organizations services to assist you in finding a suitable opportunity with one of our prestigious clients:

DESIGNATION: Asst. Manager-QA

Experience- 9-11 Yrs

Location: Ambernath

Qualification: M.Sc Chemistry

Key Experiences must be in :

Quality Assurance, API

Job Profile:


1. QA rounds of Manufacturing for cGMP compliance and follow up.

2. Review, maintain and Handling Quality Systems such as Change Control, Deviation, OOS and Incident.

3. Review of complaints and investigation of the same.

4. Self-Inspection Audit

5. Training on Master documents, Quality System and cGMP

6. Release of Batch in absence of QA Head.

7. Review of Master Batch Manufacturing Records, Batch Packaging Record & Equipment Cleaning Record.

8. To check dispatch consignment.

9. To upgrade documents / system as per requirement of cGMP.

10. SAP activities - Giving Usage Decision, release of process orders and uploading of BMR.

11. Interface with RA, CQA, Supply Chain and SAP

12. To Support Technology Transfer and Production for site transfer and R&D products.


Remuneration is not a limiting factor for the right candidates.

If this opportunity excites you, please feel free to send me your updated copy of resume in word format with a scanned photograph and kindly mention
in the following details:

Total Exp:
Current Location:
Current Salary:
Expected Salary:
Period with in you can join:
Your Contact details with Tel nos:
Date and Place of Birth:
Willing to Relocate (Yes/No):

There are multiple openings. If, for any reason, you are not interested in
this assignment or at present are unable to take it up, a small mail to this
effect would be greatly appreciated along with a reference.


Awaiting your positive response.

==============================
Disclaimer Clause: -
Kindly note that this is a part of bulk mailing, your CV has been electronically selected, based on certain standard parameters. In case your profile does not match the above criteria, kindly ignore it. If any of your friends or colleagues were interested, it would be more than my pleasure to help them out too. Please ignore this email if you are working for a Client of Infovision.


Thanks & Regards,
Manali Kumbhar,
Infovision HR Consulting Services Pvt. Ltd.
PH:02261200800/03
MOB:7738156117
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Infovision Hr Consulting Services Pvt Ltd) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...