நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, December 8, 2011

Opportunities with TCS BPO for your buddies
 Current Openings with TCS BPO...
 
 Role
 Qualification
 Desired Skill set
 Business Analyst/Senior Business Analyst
BBA/BBM/BSC Maths/BSC Statistics
 •  Graduate with 0-3 years experience
 •  Good knowledge in Maths,Analytical,Logical reasoning & probability
 
 Walk-in Details
 Time: 12:00 pm-3:00 pm
 Date :13 Dec(Tuesday)-16 Dec (Friday) 2011
 Venue: TCS,Ground,1st & 2nd Floor,Rameshwar Building,Om Business Park,Subhanpura
 Contact Person: Rahul
 Documents to carry : Resume,BYB Form (for fresher),EPIR Number(for experienced) and last 3 months payslip


 Role
 Qualification
 Desired Skill set


 Team Member
 

Any graduate/Post graduate
 •  Should have 2-3 years London KYC experience for a major Bank
 • Prior experience in reviewing High,Medium & low risk clients/performing new client adoptions
 • Good understanding of 3 rd EU requirements & MiFID classification
 • Good understanding & knowledge of Anti money Laundering
 • Good communication & analytical skills
 • Familiarity with Banking environment especially research document
 Team Leader
 
MSC Statistics/MBA Finance/MA Economics
 •   Minimum 8-12 years of analytic experience with last 5 years in Collections   Proven hands on experience working with large datasets is required.
 • Comfortable in using analytic tools like SAS, SPSS.
 • Should be precise and result oriented and be able to develop solutions to problems utilizing formal education, judgment or experience/expertise

 
 Role
 Qualification
 Desired skill set
 
Team Member
 (Semi-Voice process)

 Graduate
 •  Any graduate with 8 months- 3 years experience
 •  Good communication skills
 •  Ready to work in shifts
 •  Good Analytical skills
 • BE/B Tech/MBA/MCA/MSc IT are not eligible
 Team member/Team Leader
(Trade)

 Graduate
 •  Any graduate with 8 months-6 years experience in Trade
 •  Experience in Import & Export
 •  Ready to work in shifts
 Team Member (Telecom)

 Graduate
 •   Any graduate with 0-5 years experience in Telecom
 •  Good communication skills
 •  Ready to work in shifts
 Walk-in Details
 Semi voice process Interview details:
  Time: 3:00 pm-5:00 pm
  Date :12 Dec(Monday)-16 Dec (Friday) 2011
  Venue: 9 floor,TCS e-Serve Ltd,Spencer Plaza,III Phase,769,Anna Salai,Chennai-2
  Contact Person: Aravind
 
 Telecom Interview details:
 Time: 1:30 pm-3:00 pm
  Date :12 Dec(Monday)-16 Dec (Friday) 2011
  Venue: 5th floor,TCS,Velachery-Taramani 100 feet Road,Velachery,Chennai-42
  Contact Person: Rojika

 Documents to carry : Resume,BYB Form (for fresher),EPIR Number(for experienced) and last 3 months payslip

 Role
 Qualification
 Desired skill set


 Team Member


 Undergraduate/Graduate
 •  Undergraduate with (18-35 months) and graduate with 8-24 months experience in International voice
 • Excellent communication skills
 • Good Analytical skills
 • Ready to work in shifts

 
Walk-in Details
 Time: 12:00 pm-3:00 pm
 Date :12 Dec (Monday)-16 Dec(Friday) 2011
 Venue: TCS, 3rd Floor, Tower A, W Block, Bldg No. 6, DLF Phase 3, Gurgaon
 Contact Person: Surya/Vishal
 Documents to carry : Resume,BYB Form (for fresher),EPIR Number(for experienced) and last 3 months payslip

 
 Role
 Qualification
 Desired Skill set

 Team member/Team Leader

 Any gradute
 •  Graduate with 0-4 years experience
 •  Ready to work in shifts
 •  Good communication skills
 •  Good Analytical skills
 •  BE/B Tech/MBA are not eligible

 Walk-in Details
 Time:11:00 am-1:00 pm
 Date :12 Dec(Monday) -16 Dec(Friday) 2011
 Venue: TCS, Unitech HiTech Structure Ltd. IT/ITES SEZ,Block A,5th,6th & 7th Floor, Tower AI,AII,AIII, Action area 1,New Town, Kolkata
 Contact Person: Sudheshna
 Documents to carry : Resume,BYB Form (for fresher),EPIR Number(for experienced) and last 3 months payslip
 Role
 Qualification
 Desired skill sets

 Assistant Manager/Manager

 Graduate/Post graduate
 •  Any graduate/post graduate with 5-10 years experience,out of which 2-4 years in six sigma process improvements
 • Certified Six sigma green belt
 
Business Analyst

 Graduate/Post graduate
 •  Any gradute/post gradute with 4-5 years experience
 •  Good communication/Analytical skills in BPO/Service domain industry
 • Sound knowledge in cash management(Payments & liquidity)
 • Strong Analytical skills                          Please forward the relevant resumes to tcsbpo.byb@tcs.com with subject line "Location_Role"

Note: Pls send CVs with subject line as mentioned above else there would be delay in processing of the profiles.

Regards
BPO BYB Team
=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...