நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, May 18, 2011

Fwd: Java Profiles Required-3 years to 8 years


Please see the job description and if you suits to the requirement send your updated resume to the to apply mohammedbellary@gmail.com

 referal name is  Nazeer Ahamed


---------- Forwarded message ----------
From: Mohammed Arshad <mohammedbellary@gmail.com>Aslkm Brother,

pls send me the profiles for the Java Requirement:
JD as below:


MINIMUM REQUIREMENTS: 

-          6 + years of professional experience designing and developing software applications.

-          5 + years coding experience using Java in a Windows/Linux/Unix environment.

-          Familiar with Web 2.0 concepts

-          Proficient with HTTP protocol

-          Proficient with HTML, Javascript, CSS, AJAX

-          Experience with Web technologies like JSF, Servlet and Struts 2

-          Experience with Spring, Hibernate, JPA, JUnit, XML

-          Experience using Apache, Tomcat, mySQL, Oracle, SQL, shell scripts

-          Knowledge of design patterns

-          Must have a proficient knowledge of software development methodologies and lifecycle

-          Excellent problem analysis, troubleshooting, and resolution skills

-          Excellent verbal and written communication skills

-          Ability to work independently and as part of a team

-          Good planning and organizational skills

-          Self-starter with self initiative and direction

-          Experience providing technical leadership for projects

 

 

Education:

B.S/M.S in Computer Science or related field
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...