நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, December 4, 2011

Weekend drive for TCS BPO on 3rd Dec 2011


 Role
 Qualification
 Requirement

 Team member
 
Only B Com/BBA/BBM/BCA/Bsc/BA/M Com/MA with 0-4 years experience in BPO
 Good Analytical skill
 Knowledge in M S office
 Good communication skill
 Telecom experience is an added advantage


Walk-in Details
Date :3rd Dec 2011,Saturday
Time:9:30 am-1:00 pm
Venue: 5 th floor,Tata Consultancy Services
               165/IA,Velachery-Taramani 100 feet Road
               Velachery,Chennai-42
Documents to carry : Resume,last 3 months pay-slip & EPIR No*(for experienced professional),BYB Form**(for freshers)

Eligibility Criteria:

15 years of regular education
Graduation through correspondence will not be eligible
Flexible to work in shifts
Not more than 2 years gap either in career or academics
Should not have attended TCS interview in the last 6 months
BE/B Tech/MCA/MSc IT are NOT eligible

*To create EPIR Number
Ultimatix -->  Workforce Management --> Global recruitment system(GRS) --> Referrer Home -->Create Buddy Profile
**To  get BYB Form
Ultimatix -->Global HR --> Bring Your Buddy --> India BPO BYB Scheme--> Employee referral formRegards
Chennai BYB

=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...