நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, December 4, 2011

Walk-in Project Asst (DEEE,DME,DI&C,)

Project Asst
Eligibility: Diploma(Electrical & Electronics, Electrical Engineering, Instrumentation & Control System, Mechanical Engineering)
Location: Trivandrum

Last Date: 9 December 11

Job Type: Full Time
Hiring Process: Walk - In.
Job Details

SCTIMST hiring Technician

Advt. No: 041/BMT/2011, Date : 18-11-2011

Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology (SCTIMST), conduct walk -in interview for the post of Project Asst www.freshersworld.com

Project Title : 'Development of Titanium Nitride Coatings for Medical Devices' P-6047.

Qualification : 1st Class Diploma (03 year course) in Mechanical/Instrumentation/Electronics/ Electrical & Electronics Engineering. One to two years desirable experience in vacuum systems, vacuum coating process OR laboratory instrumentation.

No. of vacancies : One

Salary : Rs 12,000/-

Age : Below 35 years as on 30-11-2011

Duration : 02 years or till completion of the project, whichever is earlier.

Mode of Selection : Walk-in-interviewHow to apply

Those who fulfill the above requirements may report for a written test/ interview on 09-12-2011 at 10:30 AM , in the  Biomedical Technology Wing, Satelmond Palace, Poojapura, Thiruvananthapuram – 695 012 along with bio-data and original certificates to prove age, qualification, experience etc. Candidates reporting after 9.15 AM will not be considered for selection. Candidates already in service have to produce a No Objection Certificate from the present employer at the time of interview. www.freshersworld.com

Click Here For Details

http://www.sctimst.ac.in/whatsnew/PROJECT%20ASSISTANT%20%28TEMPORARY%29%20-%20ONE%20VACANCY%20%28DATE%20&%20TIME%20OF%20INTERVIEW%20ON%2009-12-2011%20AT%2009.00%20AM%29.pdfNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...