நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, December 8, 2011

Openings for Oracle Professionals @ Kuwait


Dear brothers,
 
Oracle Professionals
 
We are looking for IT Professionals with strong technology skills. qualifications and experience. If sou are enthusiastic about technology and want hands-on experience developing complex business solutions on state of the art technological platforms then Al Mulla Group is the place to be. inviting IT Professionals with minimum 33 sears of software development experience In Oracle Developing using:

• Oracle PI/S01.
• Oracle Form
• Oracle Reports

Exposure to 111W / and / or Java Is a Pius.

• Qualifications : Engineering Graduate In any discipline or MCA Priority will be given to Kuwaiti Nationals

Interested candidates may send they CV to itprof@almullagroup.com

Regards,

-S.Mohideen Abdul Kadir
__._,_.___No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...