நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, December 8, 2011

QA Engineer Requirement with First American India @ Salem


---------- Forwarded message ----------
From: Volen Software pvt Ltd <rupa@volensoftware.com>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Volen Software pvt Ltd

Experience required for the Job: 3 - 8 years
Job Location: Salem

Dear Candidate,

Hi,
This is Rupa from Volen Software Services, Bangalore which is one of the biggest placement companies in Bangalore .With reference to your profile which is posted in one of the job portals here by am sharing with you the relevant requirement from one of our well known clients First American India Pvt Ltd (firstam.co.in) kindly go through the same and let me know your interest in exploring the opportunity with them.

Requirement :QA Engineer
1. Experience in software testing of web-based applications.
2. Should be well versed with the software testing lifecycle. Hands- on experience in regression, functional, unit and sanity testing. Experience on automation tools like VSTS, QTP, Load Runner will be an added advantage.


Do mail me your profile with following details to rupa@volensoftware.com.
Work Location: Salem
Total Experience:
Relevant Experience:
Current Location:
Current Company Permanent/Contract:
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period:
Reason for a change:
Are you available for the F2F Interview on 10th and 11th of December 2011 in Salem?
Regards
Rupa| E-mail: rupa@volensoftware.com
#8, Cunningham Road, MSB 3rd Block, 4th floor, K.S.C.M.F.Building, Bangalore-560052
Tel:40574489.www.volensoftware.com
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Volen Software pvt Ltd (priya@volensoftware.com, # 69/1 Millers Road, Golden Millennium, 1st Floor, Bengaluru-560052, India, BANGALORE, Karnataka - 560052) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...