நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, December 8, 2011

Refer for Capital Market Drive on this Saturday 
Role
Qualification
Desired Skill-set


Team Member

Any commerce graduate with experience /MBA Finance fresher can apply
Ø Any graduate with 8 months-2 years of capital market experience
ØMBA (Finance)2011 fresher
ØExcellent communication skills
ØReady to work in shifts Eligibility Criteria:
-Should have completed 15 years of regular education
-Graduation through correspondence will not be considered
-Shouldn't have more than 2 years gap in Academics/ Career
-Shouldn't have attended any TCS interview in last 6 months

Walk-in Details
Date:  10 Dec 2011(Saturday)
Time:    10:00 am-1:00 pm
Venue: TCS eServe International Ltd ,7th floor, 5th Block, DLF IT Park
           1/124 Mount Poonamalle Road, Shivaji Garden
           Moonlight Stop, Nandambakkam Post
           Manapakkam ,Chennai - 600089

 Contact Person : Mavis
Need to carry: Resume, latest 3 pay slips & EPIR No


Regards
BYB Team
chennai.byb@tcs.com
66166985

=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...