நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, December 5, 2011

I.T. JOB OPENINGS IN SINGAPORE 
Job Title Company Name Posted Date
Software Engineer - Mainframe MN COMPUTER SYSTEMS SINGAPORE PTE LTD Sunday, 4 December 2011
Hyperion Consultant INFOSTACK SOLUTIONS PTE LTD Sunday, 4 December 2011
PC Desktop Technician LASERCARE TECHNOLOGY (S) PTE LTD Sunday, 4 December 2011
Software Engineer Knorex Pte. Ltd. Sunday, 4 December 2011
Software Developer and Technical Lead ( Java / J2EE) INFOSTACK SOLUTIONS PTE LTD Sunday, 4 December 2011
RPG/400 Programmers with Silverlake and COBOL/400 INFOSTACK SOLUTIONS PTE LTD Sunday, 4 December 2011
Sourcing Engineer Halliburton Completion Tools Manufacturing Pte Ltd Sunday, 4 December 2011
Technician LV AUTOMATION PTE. LTD Sunday, 4 December 2011
Database Administrator AVANTGARDE MINDS PTE LTD Sunday, 4 December 2011
Fabrication Supervisor Len Meng Engineering & Constructions Pte Ltd Sunday, 4 December 2011
 
Meanwhile, do feel free to make use of our enhanced job search portal, which comes with improved functions including Resume Scan (a one-click CV auto-generator which instantaneously parses info into ready templates), MyST701 (a multi-purpose dashboard that consolidates and helps you manage all job applications efficiently) and Job Alerts & Matches (where you can receive profile-fitting recommendations via email), for your job search needs!
If you are not actively looking for a job, please visit our Career Resources to gain the latest insight on the job market as well as tips on workplace success.
Kindly contact us at jobs@st701.com if you have any queries or need more info.
Best Regards,
Team ST701
MyST701   |   Search Jobs   |   Update Job Preferences   |   Update Resume   |   Setup Job Alerts   |   Career Resources
ST701 is the leading online marketplace for Jobs, Cars, Property and Shops. Visit these verticals to buy, sell, rent or find products & services today!
 
Do not reply to this computer-generated email.
 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...