நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, December 4, 2011

Secretary – Business Coordinator - Al-Muhalhel General Trading @ Kuwait

  Secretary – Business Coordinator - Al-Muhalhel General Trading

•Responsible for everyday internal/external correspondence.
•Maintain availability of office supplies.
•Handling all incoming and outgoing calls for the company and direct calls to the appropriate authorities.
•Receive visitors and official guests and direct them to the appropriate authorities.
•Maintain efficient archiving system.
•Prepare meeting schedules making prior arrangements, meeting agendas, registering, typing and filing minutes of meetings
•Overall Coordination of office administration.
•Arrange for travel bookings, accommodation and other logistic issues
• Attend meetings, take minutes and distribute them.
• Produce reports, documents and presentations.
• Creating and maintaining office systems to deal efficiently with paper flow.
• Maintain hard copy and electronic filing systems.

Skills

- Excellent communication skills in Arabic and English.
- Minimum 2 years of experience.
- Excellent computer skills (MS Office) and Photoshop.
- Excellent interpersonal skills.
- Self-motivated and hard working.
- Quality Control minded.

Apply Online

http://www.almuhalhel.com/careers/No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...