நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, December 4, 2011

Project Managers and thousands more jobs at JobsCentralJob Recommendations From JobsCentral.com.sg
+Home | +Career Services | +Learning Deals | +Training Workshops | +Blog | +Forum | +Articles | + | +
JobsCentral WorkshopsGood Things Must Share

Hello

You are receiving this email as a service from JobsCentral. Please add system@jobscentral.com.sg into your address book or mark this email as a non-spam / junk email. JobsCentral will only use this email to send important login or job alert information.

Here is the course matched according to your education preferrences. To see all matching courses, please click here.
SchoolAvailable Course(s)Action
SIM Global Education Master of Business (Information Technology) - RMIT University Send Enquiry


Here are your job matches from your job alert agent! To see all matching jobs please click here.

To apply for the jobs, or change your job agent settings, you will have to log-in to: JobsCentral

Your job agent found some new job matches for you.
No.CompanyJob TitlePosition Level / Nature 
1
Aspire! Career Services Pte Ltd (ACS) Project ManagersExp., Snr. Mgr (Perm, Contract)Apply
Now!
2
Micron · IMFlash Singapore Executive Administrative Assistant Exp. (Perm)Apply
Now!
3
Advanced Material Engineering Pte LtdSales Support Executive (ref: AME/MKT/BP1) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
4
Centre for Strategic Infocomm Technologies (CSIT) R&D Engineer (Cognitive Processing)Exp. (Perm)Apply
Now!
5
BH Global Marine LimitedIT Assistamt Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
6
Anveron Consulting Pte LtdPre-Sales IT Engineer (1 year contract) Exp. (Contract)Apply
Now!
7
Recruitnex ConsultancySALES EXECUTIVE (Town/5days/$3000 MAX!!!) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
8
LGA Telecom Pte LtdNetwork Engineer Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
9
dnata Singapore Pte LtdSenior Systems Analyst / Systems Analyst Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
10
AFPD Pte LtdEquipment Engineer Entry (Perm)Apply
Now!
11
Sheer Industries Group Private LimitedSoftware Engineer / Project Manager Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
12
TBC HR Consulting (S) Pte LtdFull-time Helpdesk Officer - Fresh grad welcome [SV2011-004] Entry (Perm)Apply
Now!
13
Techcom Technology Pte LtdCNC Programmer Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
14
CAPITA PTE LTD - Staffing & SearchOptical Network Technical Officer Exp. (Perm)Apply
Now!
15
Bayes Recruitment Pte LtdHydraulic Technician/Engineer (Energy/Marine/Oil&Gas) Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
16
EPS Consultants Pte Ltd.NET Application Consultants / Developers Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
17
CAD-IT Consultants (Asia) Pte LtdIT Support / Programmer / Network Engineer Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
18
Tempserv Pte LtdProject Engineer - Fresh Degree welcome Entry, Exp. (Perm, Contract)Apply
Now!
19
PMET Strategy Resources Pte LtdEngineering Assistant ( North / Fresh Graduate are welcome / From S$1.5K & above ) Urgent !!! Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
20
Mediatek Singapore Pte LtdEngineer - Analog/RFIC Layout Exp. (Perm)Apply
Now!

JobsCentral tip: We recommend all jobseekers to practice caution when applying for jobs that appear suspicious. Here are some pointers to help you out.

If you are connected to the internet, you can click on the links to view the company profiles and job descriptions.


Click here to download our JobsCentral iPhone app!

HOW ARE THE JOBS MATCHED?

We match the jobs based on the criteria you specify in your job alert agent. If you did not specify any criteria, we will send you the latest postings.

For example, if you are keen on engineering jobs, you should create a job agent under My Resume and Preferences --> Job Agent that will send you only Engineering jobs. Similarly, if you are a Student, you can select to receive only part time and student type jobs.

HOW DO I UNSUBSCRIBE?

If you wish to stop receiving job alerts, please login and change the settings under 'My Resume and Preferences -> Other Preferences' AND under 'My Resume and Preferences -> Job Agent'

This is an system-generated message, please do not reply to this email.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...