நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, December 4, 2011

iTestiWin.com Aptitude Scholarship Test 2012iTestiWin.com
iTestiWin Aptitude Scholarship Test 2012 - Be a winner in life

iTestiWin.com is proud to present its second Aptitude Scholarship Test for college students across India. Take the scholarship to test your aptitude and get a chance to win cash prizes and certificates.

2012 will be an exciting year for your career. Take the challenge online from your home or college. 

Why should I take part in this test?
 • Scholarship Test will help in preparing for your mba, placement aptitude exams.
 • Upto Rs. 1.25 lakh worth of scholarship packages
 • You will get a chance to win cash prizes, test packages for further preparation.
 • Top ten winners will get certificate of appreciation.
 • You will get detailed feedback on your performance as well as All India Rank/Percentile.
 • All participants will get Rs. 300 worth of test packages.
 • All participants will get discount coupons of upto Rs. 500 sponsored by www.upto75.com
iTestiWin Aptitude Scholarship Test 2012 Prizes
 • First Prize: Rs. 15,000
 • Second Prize: Rs. 10,000
 • Third Prize: Rs. 5,000
 • Winners 4-10: Test Package worth Rs. 2500
 • Winners 11-100: Test Package worth Rs. 1000
 • Certificates to top 10 winners
 • All Candidates will get Rs. 300 worth of Test Package + Discount Coupons sponsored by www.upto75.com

Important Dates

Exam Date: 22 January 2012
Venue: Online on www.itestiwin.com 12 PM Noon
Duration: 1 hour
Syllabus: General Aptitude, English, GK, Computer Skills

Result Declaration: 31st January 2012

Last Date for registration: 10th Jan 2012

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...