நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, December 8, 2011

Data Centre Engineer and thousands more jobs at JobsCentral @ Malaysia


Job Recommendations From JobsCentral.com.sg
+Home | +Career Services | +Learning Deals | +Training Workshops | +Blog | +Forum | +Articles | + | +
Applicant HighlightGood Things Must ShareYou are receiving this email as a service from JobsCentral. Please add system@jobscentral.com.sg into your address book or mark this email as a non-spam / junk email. JobsCentral will only use this email to send important login or job alert information.

Here is the course matched according to your education preferrences. To see all matching courses, please click here.
SchoolAvailable Course(s)Action
SIM Global Education Master of Finance - RMIT University Send Enquiry


Here are your job matches from your job alert agent! To see all matching jobs please click here.

To apply for the jobs, or change your job agent settings, you will have to log-in to: JobsCentral

Your job agent found some new job matches for you.
No.CompanyJob TitlePosition Level / Nature 
1
Genesis Networks Pte Ltd Data Centre EngineerExp. (Perm)Apply
Now!
2
M1 LimitedManager, IT Audit Assurance Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
3
R-Logic International Pte LtdMother Board Repair Technician Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
4
NCS Pte LtdAsset Coordinator Entry, Exp. (Contract)Apply
Now!
5
Ricoh (Singapore) Pte LtdField Customer Engineers / Technicians Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
6
hiSoft Singapore Pte Ltd Engineering Assistant (Contract) Entry, Student (Contract, Temp)Apply
Now!
7
JTC CorporationDeputy Manager/Assistant Manager (Cluster Development) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
8
Mitsubishi Elevator (Singapore) Pte LtdCoordinators/Engineers (Projects) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
9
Centre for Strategic Infocomm Technologies (CSIT)R&D Engineer (Signal Processing) Exp. (Perm)Apply
Now!
10
Louis Yen Singapore Pte LtdSales Engineer / Executive (X4) Exp. (Perm)Apply
Now!
11
Trinity Offshore Pte LtdTechnical Superintendent Exp., Snr. Mgr (Perm, Contract)Apply
Now!
12
Career Point LLPAnalysis, Test & Evaluation Engineer (AT&E) $3K Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
13
Scanjet Asia Pacific Pte LtdService Technician Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
14
Bizhub Asia Pte LtdNetwork Analyst (MNC / Deg / Attr Benefits) Exp., Manager (Perm, Contract)Apply
Now!
15
Recruit Express Pte Ltd Site Supervisor/Engineer/Surveyor/Project Manager [CAI] Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
16
Adecco Personnel Pte Ltd Customer Service cum Helpdesk (West/Up to $2500/5 Day) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
17
SG HR Services Pte LtdAssistant / Sales Manager (ASEAN) Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
18
BGC Group Pte LtdBusiness Analyst Exp., Manager (Perm)Apply
Now!
19
Hitachi Global Storage Technologies Singapore, Pte. Ltd.JD#02: Self ServoWriter (SSW) FA/Code Engineer Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!
20
CAPITA PTE LTD - Staffing & SearchNetwork Engineer (Fresh Grads welcome to apply) Entry, Exp. (Perm)Apply
Now!

JobsCentral tip: We recommend all jobseekers to practice caution when applying for jobs that appear suspicious. Here are some pointers to help you out.

If you are connected to the internet, you can click on the links to view the company profiles and job descriptions.


Click here to download our JobsCentral iPhone app!

HOW ARE THE JOBS MATCHED?

We match the jobs based on the criteria you specify in your job alert agent. If you did not specify any criteria, we will send you the latest postings.

For example, if you are keen on engineering jobs, you should create a job agent under My Resume and Preferences --> Job Agent that will send you only Engineering jobs. Similarly, if you are a Student, you can select to receive only part time and student type jobs.

HOW DO I UNSUBSCRIBE?

If you wish to stop receiving job alerts, please login and change the settings under 'My Resume and Preferences -> Other Preferences' AND under 'My Resume and Preferences -> Job Agent'

This is an system-generated message, please do not reply to this email.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...