நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, August 23, 2012

Sr. Panel Operator / Abu Dhabi (Habshan)


 
 
Job ID 737
Position Sr. Panel Operator
Post Date 12/08/2012
Closing Date 30/08/2012
Scope of Work
Monitor and control process parameters in Oil, Gas, Utilities, Satah, Crude Loading and Gas Export plants. Take timely remedial actions in case of process alarms or plant upsets due to instrument/equipment failure, ensuring safety of plant & personnel.To assist the shift supervisor in day-to-day activities by providing proper feed back and follow-up.Provide work guidance to field Senior Operators/Operators and coordinate their activities in keeping with standard operating procedures & standing instructions complying to company's Health, Safety & Environment policy.Monitor fire & gas panel and interact with fire control center during failure of any plant protection system.In case of emergency situation, take appropriate actions as per 'Zadco' emergency procedures and contingency plans. Safely shut down the affected Plant partially or totally. Maintain communication with Emergency Control Center, Fire Control Center, Zakum & Satah Fields, Das Island, Clinic, Abu Dhabi and any other agency as per the emergency situation. To restore the Plant to normal operating conditions safely and efficiently once the situation is normalised. To initiate work request for maintenance in case of equipment/instrument failure in co-ordination with field operators & shift supervisor. Follow-up work permits, take equipment/instruments out of service for maintenance and to take back in service after maintenance intervention. To record all the activities that occurred during the shift. In liaison with Oil Movement section, prepare necessary crude tank, pumping station and metering station for each tanker loading. Co-ordinate with Loading Master, SPC Representative and Oil Movement Supervisor for smooth and safe loading operation. Communicate with Zakum field and Satah field Production personnel for any variation in parameters, warn Satah offshore team of any alarm/abnormalities occurring in the field.Monitor the quality of products and intermediates and take necessary corrective actions when the Lab analysis indicates deviation from standard norms. Prepare 'Zirku Daily Production Report' based on : Crude Receipt, Crude Export & Gas Export. Important Plant process parameters. Prepare 'Daily Consumption Sheet' which indicates stock of various utilities including Diesel/Water production and export. Carry out performance studies of Plant & equipment and prepare relevant data/reports. For Pre-planned Inspection / Maintenance / Shut-down of major vessels/equipment Plant section: Involve in preparation of detailed procedure. Follow-up and record the activities. Give orientation and on-the-job guidance to trainees/U.A.E. nationals in Plant process controls.
Minimum Requirements
Completion of Secondary technical education (12 years) + specialized plant operator training equivalent to 6 to 9 months full-time.Senior Panel Operator – Process: 5 years experience in process plant operations either in refinery or petrochemicals.Very good knowledge of English.
Salary Remuneration Tax Free and Salary is Negotiable
Location Abu Dhabi (Habshan)
 
 
 
 
 
__._,_.___
          
   
.
__,_._,___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...