நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, December 8, 2011

Staff Nurses required for Dar Al Shifa Hospital Kuwait
 

STAFF NURSES
 
Clinical Responsibilities
1. Perform head to toe assessment of patient's health status by focusing on the chief complaint or reason for seeking Health care and prioritize their care according to the severity of their complaint.
2. Establishes diagnosis and to rule out life threatening condition wherein data collected during assessment in critically analyzed to arrive at differential diagnosis that the established diagnosis are hierarchical, beginning with the most life threatening.
3. Comprehensively and accurately document procedures done.
4. Uses sound judgment in accepting responsibility, delegating and seeking consultation.
5. Enact the patient care and professional standards in an ethical manner.
6. Serves as a patient advocate.
7. Treats each individual as unique and with dignity and work with patient in all age groups.
8. Ensures each patient's right to privacy.
9. Maintain confidentiality of patient information to the extend allowed by law and within the unit and hospital as a whole.

Skills
Education Level - Bachelor Degree in Nursing
Experience - Two (2) years post basic experience as staff nurse.
Language / Literacy - Well versed in Arabicto read and to write. Conversational English

Send your CV to: hrjobs@daralshifa.com

-S.Mohideen Abdul KadirNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...