நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, December 8, 2011

Customer Service Manager required for Ali Abdul Wahab Sons Co., Kuwait


Dear brothers,
 
Assalamu Allaikum WB.
 
QUOTE:
 
CUSTOMER SERVICE MANAGER
 
The position ensures that the organization they work for satisfies its customers' needs, helping to develop a customer service policy for an entire organization, mamaging a team of customer service staff. The role is expected to understand and satisfy customers' requirements and exceed expectations if possible

Essential Duties and Responsibilities:
- Provides help and advice to customers using the organization's products or services
- Communicates courteously with customers by telephone, email, letter and face-to-face
- Investigates and solves customers' problems, which may be complex or long-standing problems that have been passed on by customer service assistants
- Handles customer complaints or any major incidents, esp. while inside company premises
- Keeps accurate records of discussions or correspondence with customers
- Performs on-going in-depth analysis of sales, sales agreement and promotion performance data
- Measures and reports sales & profit performance on a regular basis
- Performs other tasks as required by the Line Manager

Functional: (Required Skills / Knowledge)
- General MS Office Knowledge
- Multi-Tasking
- Health & Hygiene Consciousness
- Physical Fitness
- Safety & Security Standards / Procedure Awareness & Control
- Emotional Intelligence
- Customer Service Focus
- Conflict Resolution
- Interactive Communication
- Concern For Image Impact

Apply Online

http://careers.aaw.com/careers/IUSERApp1.aspx
 
 
UNQUOTE:
 
Regards,
S.M.Abdul Kadir
__._,_.___No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...