நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, December 4, 2011

URGENT JOB OPENINGS @ AGILITY LOGISTICS, UAE


 

Dear Friends,

Agility Global Logistics @ JAFZA  is currently looking to recruit for the following :-

Warehouse Assistant
Inventory Controllers
Fork Lift/MHE Operators
Warehouse Team Leaders
Warehouse Supervisors
Warehouse Managers

With more than 550 offices in 100 countries spanning six continents, Agility is truly a global company with a multicultural and multinational employee base. We strive to provide an exciting environment, meaningful work and numerous growth prospects. When you join Agility you become part of our team of more than 22,000 employees worldwide. Whether you are seeking an entry level position to lay a foundation for your future or a professional role that uses your expertise to the fullest, we offer a range of employment opportunities to suit your individual goals.

Attached herewith the complete Job Profile for respective positions.

Preference will be given to candidates on VISIT VISA or those are immediately available in UAE.

Please circulate among your friends should they be looking out… inform them to send the CV directly to ==>career2012.agility@gmail.com<mailto:career2012.agility@gmail.com>

Regional HR & Recruitment Specialist - Middle East & Africa Agility [cid:image001.jpg@01CC4152.F5023CB0]

Dubai, U.A.E
www.agilitylogistics.com <http://www.agilitylogistics.com/>

 
With Best Regards
Ahamed Kabeer
__._,_.___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...