நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, December 5, 2011

King Saud University(Master/ PhD) Admission /Applications open till 14/12/2011King Saud University  2011
Dear prospective Masterand PhD students (both genders are welcome),
 
Dear All
Golden Opportunity for  Indians / Other Nationalities  
King Saud University(Master/ PhD) Admission 
( Apply from India & KSA)

E-Application for graduate admission at King Saud University
The Deanship of Graduate Studies welcomes you and wishes you luck and success
 
Scholarship:

Master: SR 900-2000 or more/month, PhD: SR 900-3000 or more/month
LAST TIME AND DATE FOR APPLYING ONLINE IS 14/12/2011.
-----------------------------------------------------
 
Dear prospective Masterand PhD students (both genders are welcome),

King Saud University (KSU) (www.ksu.edu.sa),
Saudi Arabia, the best university in the Middle East, invites online applications for Master and PhD Studies in most of the disciplines for its 2012/2013 academic year. The admission most probably will be granted in
Sept. 2012, however, Feb. 2012 may also be possible, if visa issued on time.
Interested students can apply online at
https://dgs.ksu.edu.sa/DGS8/Login.aspx. Both Arabic and English version of the website is available. All relevant information is available there. Pls go through the details, and if you still have some unsolved concerns, pls feel free to write/call, however, pls remember that I am not the coordinator of the program. It is just a part of social service.
Provide as much information/document as possible to support your application.
Those having above 60% aggregate marks are recommended to apply.
Last time and date for applying online is 14/12/2011.
Part times not allowed for non-saudi students at the moment.
In general, university offers following, however, it may vary or remain same department to department.
Scholarship:
Master: SR 900-2000 or more/month, PhD: SR 900-3000 or more/month
In addition, Profs having research fund can also support financially, if they feel suitable.
The amount of scholarship is very sufficient for monthly expenses and saving for students.
 

 
--
 
 
Best regards,
 
ASHRAF
hp -Service Center| Nahil Computer Co.,| Riyadh | K.S.A
Tel :+966 -1-4645373 Ext 380 |Fax: +966-1-2176990 | Email : ashraf@nahil.com.sa
 
Al Quran -[40:39]"O my people! This life of the present is nothing but (temporary) convenience: It is the Hereafter that is the Home that will last  
   
--No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...