நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, December 4, 2011

தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாத திட்டம் [1 Attachment]

 
[Attachment(s) from Rajaghiri Gazzali included below]

தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாத திட்டம்

 

National Rural Employment Guarentee

http://www.scribd.com/doc/74425007/National-Rural-Employment-Guarentee

 

 
 

__._,_.___

Attachment(s) from Rajaghiri Gazzali

1 of 1 File(s)

Recent Activity:
 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...