நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, April 9, 2011

naukri.com / job opening in chennai
Naukri.com naukri.com
            India's No.1 Job Site
Job Alert Please add naukrialerts@naukri.com to your contact list to prevent future mails from going into Junk/Spam folder.
Dear friends,
Please find below the jobs that match your current profile
You last updated your profile on 11th Jan, 2011 Update Now.
Tech Support - Associate System Engnieer / System Engineer (1-3 yrs.)
Leading MNC - Client of SummitHR (Chennai)
Associate Systems Engineer/Systems Engineer Prior experience in Help/Service Desk environment (Voice based Technical Support). Experience working for US/UK
SMS APPLY O9864 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
IIS System Administrator (2-5 yrs.)
SOS Online Backup Private Limited (Chennai)
Install, configure and support Microsoft Windows 2003/2008 servers, web servers, In house Application Server. Manage Active Directory, Exchange, MS-SQL Servers 2000/2005 and
SMS APPLY FWV94 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Wanted System Executive For an Educational MNC (2-4 yrs.)
Ybrant People Manpower and Consulting Pvt Ltd (Chennai)
Graduate with Minimum Two Years Experience. Knowledge of Network Management Proficiency in MS Office . Relationship Management with Internal and External Customers and Pri
SMS APPLY BAQ84 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Executive Support - Project management (2-4 yrs.)
Ultramatics India Pvt. Ltd. (Chennai)
Project administration - - Manage & audit project plans - Create Budget & Utilization Reports - Manage Certifications Assignments - Timesheet management - Configuratio
SMS APPLY E7V94 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Team Leader / Project Leader - Mobile apps (2-5 yrs.)
Clairvoyant Tech Soft Private Ltd (Chennai)
4+ years of experience and minimum 2+ years of experience in leading a team size of around 10, technically. Should have worked on mobile apps. Good communication. Sho
SMS APPLY CXU94 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Software Engineer (fresher and experienced) (0-4 yrs.)
RNF Technologies Private Limited (Bengaluru/Bangalore)
Web development using Java/J2EE. Knowledge of PHP, Joomla/Drupal, Linux a plus. Knowledge of Hibernate, Struts, JBoss, Tomcat, JSP, AJAX, JavaScript, EJB, J2EE, Servlets, M
SMS APPLY LOU94 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Project Officer With AeroSoft Corp (0-5 yrs.)
www.AeroSoftorg.co.in (Mangalore, Port Blair, Raipur)
we are looking for. General Manager Accounts General Manager HR General Manager IT General Manager Sales General Manager Marketing General Manager Admin General Mana
SMS APPLY PRW94 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Game Producer / Project Manager (1-5 yrs.)
Gameloft Software Pvt. Ltd. (Hyderabad / Secunderabad)
To lead our development teams toward the completion of top tier mobile game titles , both for porting and creation projects : Macro and Micro m
SMS APPLY 7FB44 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Sum Total (Learining management System/LMS) (2-4 yrs.)
One of the top IT consulting companies in India (Bengaluru/Bangalore, Hyderabad / Secunderabad)
Sum Total (Learining management System/LMS)
SMS APPLY NMX94 to 5607055 to apply to this job* View & Apply
Do you find these jobs relevant? YES   NO
Did you know that you could specify the criteria for your Job alert? Here's how you can
Double your visibility and enhance your job search. Call 1800-102-5557 (toll free) now!
Login & Update Resume Now Forgot your Password?
Wish you good luck in your job search.

Regards,
Naukri.com Team
You have received this mail because you are a member of Naukri.com. You can unsubscribe from this mailer or other mails after logging in to your account.
Report a problem
* This service is provided free by Naukri.com. However, Standard Premium Message charges may
be levied by your operator. To know more, please contact your Mobile Service Operator.

This is a Computer-generated email, please do not reply to this message.
The jobs sent in this mail have been posted by the clients of Naukri.com. IEIL has taken all reasonable steps to ensure that the information in this mailer is authentic. Users are advised to research bonafides of advertisers independently. IEIL shall not have any responsibility in this regard. We recommend that you visit Terms & Conditions and the Security Advice for more comprehensive information.
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...