நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, November 18, 2011

Urgent Job Opportunity for SAFETY ENGINEER Saudi Arabian


---------- Forwarded message ----------
From: <executivesearch2@jvi-global.com>Dear  Candidate,

Jerry Varghese is a frontrunner group in professional recruitment solutions. We are consultants who provide integrated, comprehensive and cost effective placements in business, industry and government. Though our major presence is in the Middle East.

Parson is Founded in 1944, it is an engineering, construction, technical, and management services firm with revenues of $2.7 billion in 2010, is 100% owned by the Employee Stock Ownership Trust. Currently, more than 10,500 parsons employees are engaged in more than 4,500 projects in 50 states and 24 countries. 

Location:  SAUDI ARABIA

Qualification / Experience: BTech Engineering  / 6 years Experience.

Department :CONSTRUCTION

Job Responsibilities:

Conducts audits and monitors the safety performance of all construction operations.
Inspects work area, machinery, equipment and working conditions for compliance with OSHA (Occupational safety & Health Administration) regulations.
Assists the Safety Supervisor Construction Department in developing/managing and implementing the job site safety program.
Inspects the construction job sites to detect and directs corrective measures for immediate implementation. 
Initiates and conducts of accident investigations to minimize recurrence and prepares an investigation report of these records.
Documents violations through notes, sketches, photos and videotapes..
Assists Safety Supervisor in identifying and investigating elements of an accident: unsafe conditions and unsafe acts. Record injuries, fatalities and incidence rates. 
Coordinates/Communicates with contractors, RCM s/RCE s to rectify/resolve safety issues. Provides safety training to other engineers/inspectors.
Ensures the availability, readiness and proper use of required accident prevention procedures, safety and fire prevention equipment, PPE and first aid supplies.
Experience and Qualifications:  List the background experience required for the position, number of years experience, in what fields.  Describe the desirable academic background.

Minimum B.S degree, but preferably in Civil or Mech/Elect/Structural Engineering with minimum six (6) year s post-graduate professional experience in the field of Health and Safety...

OSHA 10 is desirable.

Possess computer literacy and capable to operate current computer safety programs.

The ability to communicate effectively in spoken and written English is essential.

Ability to conduct safety, CPR techniques and first aid training program.

Specific technical requirements are:

Min 3 years experience as safety engineer or equivalent, in construction operations.
Must have ability to perform with minimum supervision and work cooperatively with Construction Department staff and contractor personnel.  
Provide professional safety support to Construction Department as necessary during construction phases. 

Interested candidates may sent in their CV at the below mentioned email   id. 

Current Salary:
Expected Salary:
Joining Period:
Current Location:

You are also welcome to forward this opportunity to any colleagues or friends that may be interested in this overseas job opportunity. 

THIS IS MASS MAIL PLEASE IGNORE THE MAIL IF IT S NOT RELEVANT TO YOUR PROFILE.

Sr. Recruitment Executive: Ms. Meena N.
Contact Details:  + 91-22-67241600 Extn   656
Email ID : executivesearch2@jvi-global.com   Urgent!Still waiting for that telephone call ? Recruiters call only candidates with updated resumes. Update your resume now and get your next interview call!

Disclaimer: The sender epc345_tb_jvi of this email is registered with TimesJobs.com as Jerry Varghese International ( mary@jvi-global.com, Powai, Mumbai ) and has accessed your resume on TimesJobs.com. It is the sole responsibility of the candidate to verify the content of the mails sent by the employers/recruiters. Further, you are advised to make appropriate/thorough enquiries before acting upon any unsolicited mail that you may receive from any individual/firm/company, asking for advance payment for any service that they may claim to be offering. Timesjobs.com does not vouch/guarantee for any such offers made by the above said parties. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may report abuse by forwarding this email to: corporatecare@timesgroup.com. Please note that timesjobs.com does NOT endorse any requests for money payments, or sharing of bank account details. You can block this recruiter from searching your resume and contacting you.This Website/ E-mail are vulnerable to data corruption, interception, tampering, viruses as well as delivery errors and we do not accept liability for any consequence that may arise therefromNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...