நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 7, 2011

Urgent opening in leading Infra. Company for safety engineers


---------- Forwarded message ----------
From: Phenom Educational Consultants Private Limited <career@phenomplacement.com>


For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 11194924      Personal Folder ID: 9988278

Dear ,

One of the leading Infra. Co. urgently requires the experienced engineers for the below profile:

1. Role: Safety Engineer

2. Location: Jammu

3. Qualification: (a) Diploma in construction safety management. (Civil Engineers with Diploma in construction safety management preferred)

(b) Knowledge of OHSAS 18001 and other international safety standards.

4. Experience: 3 to 5 years (The candidate's work background should be from tunnel
project only.)

Forward your updated resume on career@phenomplacement.com

Thanks and Regards,

Anoop

Team Phenom

+91-7737520439
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Phenom Educational Consultants Private Limited) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...