நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, February 23, 2012

Recruitment Drive - Freshers B.Sc & B.C.A


From:
"Asad, Mohammedyasser" <Mohammedyasser_Asad@Syntelinc.com>
 
From: Broadcasts Mail ID Mumbai
Sent: Wednesday, February 15, 2012 7:27 PM
To: Syntel Employees-Global
Subject: Recruitment Drive - Freshers
Importance: High
 
 
 
Eligibility Criteria
Process
ü  B.Sc/BCA graduates – 2012 pass out
ü  Aptitude Test (includes logical and vocabulary)
ü  Having an aggregate of 55% and above in 10th, 12th and graduation
ü  Technical Interview
ü  No current backlogs
ü  HR Interview
ü  Candidate must not have gap in his/her education (more than a year)
ü  Interview result declaration
 
Registration Process:
You may login to Syntelligence >>Employee Referral (MITR) >> Fresher's tab and register the candidates profile.
Please ensure that all the fields are duly filled.
Note: "Educational Qualification" field is mandatory while submitting the online candidate application.
Last date for candidate registration : 22nd February, 2012
 
 
Please Note:  MITR policy is NOT applicable for this drive. Further details would be shared with the registered candidates soon.
In case of any further queries, please call our Unified Helpdesk at the below help lines:
·         Nortel : 0221 – 6586
·         Land-line /Mobile from India :+91-22-404-70286
·         Land-line / Mobile dial from the US / Canada / Europe / Australia : +1 – 919 – 233 – 6586
 
Note - Please do not reply to this email message as this email address is used for outbound messages only.
Confidential: This electronic message and all contents contain information from Syntel, Inc. which may be privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. The information is intended to be for the addressee only. If you are not the addressee, any disclosure, copy, distribution or use of the contents of this message is prohibited. If you have received this electronic message in error, please notify the sender immediately and destroy the original message and all copies.
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...