நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 7, 2011

"Software Quality Assurance" in a leading IT giant

---------- Forwarded message ----------
From: Paridhy Staffing and Consulting Pvt Ltd <paridhy13@paridhyglobal.com>Experience required for the Job: 4 - 10 years
Job Location: Chennai


Dear Candidate,

Hi

We are Delhi based Staffing company, looking for the candidates for one of our top clients, a leading IT giant for Chennai location.
I came across your resume on Naukri/monster.com, for “Software Quality Assurance†which I thought you might be interested in. So below is the detail description for your reference

Position : Software Quality Assurance
Experience : 4 â€" 10 Years
Location : Chennai

Desired Profile:
•Must have good exp in SQA (Software Quality Assurance)
•Must have exp in CMMI L5/ CMMI SVC L3 /CMM (Capability Maturity Model Integration/ Capability Maturity Model)
•Should have exp in ITIL(IT Infrastructure Library)
•Should have exposer in Agile (With CMMI Preferable)
•Should have exposer in ISO
•Should have knowledge of Responsible for facilitation and audit of projects against OMS (Organizational Management System)and CMMI L5/ CMMI SVC L3 Model
•Responsible for making status report of projects with respect to CMMI compliance
•Working in Organizational initiatives
•Should have good communication skill.

Candidates should be prepared for an in-person interview at a very short notice, If you find the above mentioned requirement matches to your profile then kindly forward your resume in Ms Word format ASAP, with the following information:

FOLLOWING QUESTIONS ARE MANDATORY FOR SHORTLISTING
•Total Experience (in yrs )?
•Total Experience SQA (in yrs )?
•Total Experience in CMMIL5 (in yrs )?
•Total Experience in CMMI SVC L3 (in yrs )?
•Total Experience in ITIL (in yrs )?
•Do you have exposer in ISO(mention version)?
•Do you have exposer in Agile (Y/N)?
•Have facilitated and audited any of projects against OMS and CMMI L5/ CMMI SVC L3 Model (mention)?.
•Current CTC:-.
•Expected CTC:-.
•Notice period:-
•Current Location:-


Warm Wishes
Jyoti Gupta
Associate Fulfillment
Paridhy Staffing and Consulting Pvt. Ltd
New Delhi Voice +43063661/62, +45671664 Ext-404
Handphone: 9560830462 Email ID : paridhy13@paridhyglobal.com
www.paridhyglobal.com

"HR solutions for the Knowledge Economy..."

This message is intended to generate interest in opportunities currently open in our firm. Given the nature of certain agreements we have with our clients, our ability to approach you further as a viable candidate may be limited by any affiliation you have with those clients. You will be asked to disclose the nature of any such affiliation should we proceed with your candidatureNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...