நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 28, 2011

Excellent opening for one of the HSE Engineer/Manager/Sr. Manager/AGM/DGM into top infrastructure,construction Company

---------- Forwarded message ----------
From: Right Advisors <nj@rightadvisors.com>


The sender of this email is registered with Naukri.com as Right Advisors

Experience required for the Job: 3 - 25 years
Job Location: Ahmedabad, Kolkata, Chennai, Delhi/NCR, Hyderabad, Mumbai (All Areas)

Dear Candidate,

Hi,

We have an excellent opening with our one of the prestigious client. Please find below the details of Company and Job Responsibilities. Please find below mentioned details for the same.
Company Profile
Our client is a technology, engineering, construction and manufacturing company. It is one of the largest and most respected companies in India's private sector.

ECC the Engineering Construction and Contracts Division of company is India s largest construction organization with over 60 years of experience and expertise in the field. ECC figures among the World’s Top Contractors and ranks 35th among top global contractors and 60th among international contractors as per the survey conducted by Engineering News Record magazine, USA (August 2008). There Buildings & Factories Operating Company undertakes design & construction of all types of building and factory structures
Large commercial/residential buildings,
Airports,
IT parks,
Hotels,
Large industrial/ commercial Complexes,
Malls and hospitals,
Cement factories, other factories etc.
They have ambitious plans for business in India and abroad. For our current and future projects

Position: HSE Engineer/Manager/Sr. Manager/AGM/DGM/
Qualification: Full time BE/ B. Tech./ M.Tec in Civil, Mechanical, Electrical/B.sc/Diploma
Experience: 7-16 Years
Location: Mumbai/ Chennai / Delhi/ncr /Ahmadabad/Hyderabad
Key Skills
Safety (EHS) Professionals: Graduate Engineers or Diploma Engineers with Diploma in Industrial Safety/ NEBOSH IGC from approved institutes, and 5 to 25 years experience in construction projects size of large organizations, handling EHS Management functions and ensuring safety in mega projects.
Candidate should have experience into construction of Building, Large commercial/residential buildings, Airports, IT parks, Hotels, Large industrial/ commercial Complexes, Malls and hospitals,If interested please revert with your latest resume at (rightadvisors24@gmail.com) and do cc To nj@rightadvisors.com and mentioned your current ctc, expected ctc and notice period to join the company.

Looking forward to hear from you soon.
Thanks and Regards,
Nibha Jaiswal
HR Recruiter
Email- nj@rightadvisors.com
rightadvisors24@gmail.com
Landline- +91- 11- 41130030
A Glasford International® Partner
| Right Advisors Pvt. Ltd. | C-9, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi - 110024
=============================================
Build your career thru http:// www.rightadvisors.com
=============================================
A Glasford International® Partner | www.glasford.com
Austria, Belgium, Brazil, Chile, China, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Latvia, Malaysia, Netherlands, Norway, Poland, Russia, Singapore, Slovakia, Spain, South Africa, South Korea, Sweden, Switzerland, Turkey, UK, Ukraine, USA and Vietnam
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Right Advisors (mu@rightadvisors.com, C 9, Lajpat Nagar 3, NEW DELHI, Delhi - 110024) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...