நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, December 14, 2010

B.Sc. Freshers

Dear Aspirant,
We received your CV from naukri.com, as one of our clients, Aurangabad based Optical Fiber company(One of the Top MNC) is looking for some science graduate/post graduate whose who have done there graduation/ post graduation in physics,chemistry,mathematics and electronics subjects Only.

If you are interested please mail your resume in MS WORD format

On: suyesh@mprc.inWhat we are looking at :-

Through out 1st class,in all curriculum.

MBA, candidate not need to apply.

Job title : - Process Associate ( Production/Q.C)

Please mention the information below----1) 10 th percentage Year of Passing

............................ ............................

2) 12 th percentage Year of Passing

............................. ............................

3) Bsc percentage Year of Passing Subject

............................. ............................ .........................

Msc (If have done)4) Msc prcentage Year of passing Subject

........................... ............................ ..........................Location: - Aurangabad

Job code: MMS/ Sterlite/ Bsc

In case of any query please feel free to contact me on my No.Thanks Regards,Suyesh Sabnani9329779330,9893696011,9329779334,07314084773

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...