நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 23, 2011

Walk-In drive for Team Member & Quality Analysts.

---------- Forwarded message ----------
From: Muhammad A <muhammad.a@tcs.com>
Date  26-Sep-11 (Monday) & 27-Aug-11 (Tuesday)
Time  10:00 AM to 1:00 PM
Venue  
   DLF Akruti Info park,
   PN - 28, Rajiv Gandhi Infotech Park,
   Hinjewadi, Phase - II,
   Pune - 411057,
   Maharashtra
Contact Person  Pooja Gaikwad
Documents Required  Resume,
 Photo Id Proof,
 Latest 3 payslips
 EPIR Number* (Experienced Professionals)


Role
Qualification
Skill Set
   
     

       Team Member
   (Quality Analysts)  

                 

               Graduate with 1-3 year exp

 
 •    Proficient in English and regional languages [Hindi,  Marathi,
        Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Punjabi,    
        Gujarati]
 •    Proficiency in MS Office
 •    Analysis skills & conversant with MS office applications
 •    Voice auditing skills
 •    Data auditing skills
 •    Number of transactions audited/day, Accuracy SLA
 •    Outbound Selling Exp
 

Team Leaders
(Operation)


Graduate with 3-4 year exp
 •    Exposure to Voice / Data processes as applicable
 •    Outbound Selling Exp
 •    Exposure to Retail lending process
 •    Team management skills
 •    Exposure to BPO/Retail Lending Industry
 •    SLA compliance for process
 •    People management (Performance management, Retention)
 •    Team & operational management skills & conversant with  
           office applications

       

*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume
 • Passport size photo
 • Last 3 months pay-slip copies
 • PAN Card #

Eligibility Criteria
 • Only Full Time courses would be considered.
 • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.
 • Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
 • Candidates should have good communication skills.
 • Willingness to work in any shifts including night shifts


3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.
*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)


=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...