நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 23, 2011

Chief Finance Manager


----- Forwarded Message -----
From: Eminent Consultants <bhargavi@eminentjobs.com>
r
The sender of this email is registered with Naukri.com as Eminent Consultants
Experience required for the Job: 5 - 6 years
Annual Salary of the Job: Best in the Industry with furnished Accomodation
Dear Candidate,
We currently have a job opening for one of our leading client in Kampala- South Africa. Candidates who are willing to relocate can apply for this position or contact Deepti on 8095639444

Summary of Duties;
The Chief Finance Manager will handle all financial activities of the company including maintaining all general accounting functions, tax planning and management, ensuring compliance with the laws of Uganda and financial regulations and policies, monitoring of financial controls, budgeting and will advise management on all situations that have an impact on the financial performance of the company.

ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBLITIES

General Accounting

• Ensure company compliance with established financial policies and procedures
• Maintain company systems of accounts and ensuring that all accounting data is reconciled and fully supported
• Ensuring maintenance of accurate records for all financial transactions
• Ensure timely financial reports to the management and the Board of Directors. The CFM will suggest financial reporting formats or adopt existing formats to aid management and the Board of Directors understand the contents of the reports for decision making and strategic planning
• Monitor the company procurement transactions to ensure they are in accordance with company procedures
• Manage monthly net assets of the office by ensuring that on a monthly basis, balance sheet accounts(cash receivable, prepaid and payable accounts) reconciliations are completed in a timely manner and any usual balances are clearly documented and reported to appropriate level of management.
• Establish procedures for custody and control of assets and records.
• Co-ordinate and participate in the internal and external auditor processes.
• Compliance with regulatory bodies and timely submission of all financial statutory requirements like VAT, NSSF, PAYE and any other required by law
• Monitor the accuracy of payroll entries and reconciliation and its timely submission including management of payroll statutory deductions and employee advances to ensure collections and that employees are not over advanced.
• Maintain confidentiality of sensitive financial information and reports.
• Supervise members of the Finance Department and set targets for them to ensure perfomance


Cash and Banking
• Supervise and monitor cash inflows and outflows involves ensuring that all cash transactions are supported by adequate documentations and authorizations
• Reconcile company bank accounts
• Establish in policies on advance payment, credit terms and use of bank payment instruments
• Ensure the development and implementation of a plan to minimize the foreign exchange exposure to currency gains and losses
• Supervise the collection of all contractual, employee receivables and other form of receivables

Budgeting
• Prepare annual budgets for company and ensure that all activities are performed within budget
• Analyze revenue and expenditure trends and recommend appropriate budget levels and ensure expenditure control.
• Provide office management and the BOD with expenditure reports on a monthly basis s

Advisory and Other Duties
• Prepare operational and risk reports for management analysis.
• Review client/supplier contracts to obtain a thorough understanding of the financial stipulations.
• Prepare client invoices and ensure submission in a timely manner.
• Initiate a rigorous collection process on invoices to avoid cash insufficiencies.
• Oversee and implement financial management procedures for all the other company locations outside of Uganda.
• Any other duties and responsibilities assigned.

SKILLS REQUIRED
• Knowledge of standard practices, procedures and documentation used in financial transactions and advanced bookkeeping.
 Conversant with a range of accounting packages.
 Attention to detail, critical thinking, judgment and decision making skills.
• Knowledge of financial regulations and policies as per Uganda Revenue Authority
• Knowledge of international financial reporting standards.
• Ability to understand financial policies and procedures and experience in effecting compliance.
• Ability to communicate effectively to stakeholders.
• Hands on information on accounting tools for making monthly reports and trial balance sheets, cash books etc.
• Back stopping, evaluation and monitoring skills.

EDUCATION AND EXPERIENCE
• Must have a degree in Business Administration with an Accounting option.
• A MBA with a bias in financial management is preferred.
• CPA or ACCA is preferred
• Minimum of 5 years experience.

Pls apply only if the skill sets match your profile.
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Eminent Consultants (bhargavi@eminentjobs.com, #118, 13th Main, 29th Cross, Jaynagar 4th Block, BANGALORE, Karnataka - 560011) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...