நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, September 22, 2011

A Chance to Engineer your Buddy's Career!!!---------- Forwarded message ----------
From: Muhammad A <muhammad.a@tcs.com>


----- Forwarded by Muhammad A/TVM/TCS on 09/22/2011 10:35 AM -----
From: Internal Broadcast/MUM/TCS
To: muhammad.a@tcs.com
Date: 09/21/2011 08:11 PM
Subject: A Chance to Engineer your Buddy's Career!!!* As per the scheme, BYB reward is applicable for 3 and above years of relevant experience.
*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume
 • Passport size photo
 • Last 3 months pay-slip copies
 • Copy of PAN Card #
 • Class 10 Mark-Sheet
 • Class 12 Mark-Sheet
 • UG Mark-Sheets & Degree Certificates
 • PG Mark-Sheets & Degree Certificates
 • Previous Experience Certificates or Service Certificate for all the Previous Employment
 • Copy of Relieving Letter (Current Company if applicable)
 • Address Proof (Ration Card / Telephone Bill / Electricity Bill)
 • Citizenship Proof (Passport / Voters ID / Ration Card / Driving Licence)

TCS Eligibility Criteria
 • BE/B.Tech/MCA/M.Sc/MS with minimum 3 years of relevant experience post Qualification IT- Experience.
 • Bsc Graduates with minimum 4+ years of relevant experience post qualification IT Experience.
 • Only Full Time courses would be considered.
 • Consistent academic records Class X onwards (Minimum 50%)  
 • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.

3 Simple Steps to Refer your buddy
Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

For any Queries - Buzz "Bring Your Buddy helpline" at 4225968 or TCS Careers Service line Toll free ( 1800-209-3111)
write to us at  tcs.budzee@tcs.com  or  Sametime Connect > Converse Tools > Chat Forum v2 > Bring Your Buddy > Join the Forum

Feedback
Please share with us your feedback on Ultimatix -->Global recruitment system --> Referrer Home --> Feedback form


=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...