நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, September 22, 2011

JOBS- Freshers, Trainee, 2010 2011 Passout:bss engineer, fresher, jaipur, rf engineer, service engineer, site engineer, switch engineer, telecom engineer, test engineer Freshers, Trainee, 2010 2011 Passout:

Tech-Vidhya Jaipur : Telecom Engineer, RF Engineer, BTS Engineer, Site Engineer, O&M Engineer, BSS Engineer, Survey Engineer : Vacancies Careers Jobs


Desired Candidate Profile:

Candidate should be;
BE/B.Tech/Diploma In ECE,EEE,CS,IT Fresher only
Relocate to jaipur
Smart, Hard working
wiling to travels across India

Job Description :
We are looking for candidates who will be willing to work as BTS/BSC/MSC Installation and commissioning , RF Survey/RF Planning. Service Engineer, Drive Test Engineer, Switch Engineer.
Candidates have to under-go 2 months training before getting the job. This training is essential requirement from the telecom companies which will gives the candidates the certification of RF Engineer.

The modules of the training is given below :

Module-A : Introduction to communication
Module-B : About the Cell Site & Outdoor Equipments
Module-C : About the Indoor Equipments
Module-D : Introduction to MW Communication system
Module-E : Introduction to Fundamental BTS
Module-F : Tools & Test Equipments Used for BTS/MW I&C
Module-G : I &C of BTS and Associated Equipments

By the end of this course candidates will be able to :


* Talk about cell sites and GSM & MW Technologies.
* Handle equipments used at cell site.
* Understand functionality of BTS as well as MW.
* Understand functionality of Battery Bank & Power Plant etc used at sites.
* Install-commission and align MW link by himself.
* Install, commission and Integrate BTS Sites.
* Check site Installation as well as commissioning quality.
* Manage installation as well as commissioning team and make documents for the sites.

Advantages :-
1. 100% Job Guarantee in Telecom Companies with above profile.
2. Complete Telecom Training for the students with the knowledge of Civil,Electrical and survey work.
3. In-house and On-site Practical Training.
4. Training on Telecom Management Techniques

Experience : 0 - 1 Years
Location : Jaipur
Compensation :
Rupees 60,000 - 2,25,000
(DA@Rs100-300/day, TA, Mobile Allowance) subjected to site work

Address :

Tech-Vidhya
(A unit of Aayan Infratel Pvt. Ltd.)
Plot No. 97-98, 2nd Floor, NMC Complex,
Ram Nagar Shopping Center, Shastri Nagar,
JAipur-302016,
Ph. 0141-2301313
Email: career@aayaninfratel.com
freshers@aayaninfratel.com

--
 
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...