நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 23, 2011

Application engineer Emerson process baroda


From: naina@nettechjobs.com

For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 29763892      Personal Folder ID: 10341776

Dear Nazeer,

We are placement consultants . we have an urgent job opening for our client based in Baroda .
client emerson Process
www.emerson.com
Skill :--
3.1 REQUIREMENTS

a. Specialised Technical Knowledge and Skills
• Preferably Bachelor / Masters Engineering Degree in Instrumentation or Electronics or Computer Science with 4+ years of experience.
• Experience in understanding and implementation of applications, scripting, engineering specifications for networking equipment and materials to International standards.
• Engineering experience and knowledge of Quality Assurance procedures.
• Experience in managing engineering contracts and negotiations.
• Experience in testing of Gas Chromatographs.
Pls send in your updated resume in word format
total experience
relevant experience
Current ctc
expected ctc
Joining period
Reason for change

Nayana
naina@nettechjobs.com
8605981228
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Nettech) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume nowNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...