நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, September 24, 2011

PT GROUP jobs


 
 
 
Country of Employment:
Qatar
 
 
Company Name:
Jerry Varghese International Ltd
 
Job Title1:
SENIOR MEP PROJECT MANAGER
 
 
Experience:
BE (Mechanical) or any other Engg. 12-15 years hard core experience in project management, execution and commission of MEP. Must be proficient in use of Project Management software, AutoCAD. GCC experience, driving license preferred.
 
 
 
 
Job Title2:
SENIOR MEP PROJECT ENGINEER
 
 
Experience:
BE (Mechanical). 5- 7 years experience in execution, commissioning MEP projects. Must be capable to deal with consultants, man management, project management, material planning and procurement. GCC experience and driving license will be added advantage.
 
 
 
 
Job Title3:
SENIOR ELECTRICAL ENGINEER
 
 
Experience:
BE (Electrical). Electrical license from any GCC country) with minimum 5-7 years experience in execution, commissioning large, medium sized Electrical projects. Must possess Electrical Engineer license issued from any GCC country. He should be confident to deal with consultants, contractors and must be well experienced in project management, material planning and procurement. GCC experience and driving license essential.
 
 
 
 
Job Title4:
PROJECT SUPERVISORS
 
 
Experience:
Diploma OR ITI. 3-5 years hardcore project experience in MEP / Electrical / Plumbing in similar capacity. Must be capable to do scheduling, executing of jobs as per drawing / time frame, manpower management, liaison with consultants, clients. GCC experience and valid driving license essential. Knowledge of AutoCAD will be added advantage.
 
 
 
 
Job Title5:
DUCT FACTORY SUPERVISOR
 
 
Experience:
Diploma Mechanical Engg. or ITI. 5-7 yrs. experience in supervising & managing duct factory operations including programming of PLASMA CNC machine, use of Auto fold duct machines. ITI candidates with relevant experience can also apply. GCC experience preferred.
 
 
 
 
Job Title6:
ELECTRICIANS
 
 
Experience:
ITI or Diploma from Govt. registered institute. 3-4 years experience in installation, testing, trouble shooting and commissioning Electrical works - conduiting, wiring, Panel & DB installation for any large, medium sized projects. Must possess Electrical wireman license from any gulf country.
 
 
 
 
Job Title7:
MANAGER SALES & MARKETING
 
 
Experience:
Room Air Conditioners (Graduate). 7-10 years hard core experience in Dealer, channel sales of Room Air conditioners like window, split, Cassette, ducted split. GCC experience / license preferable. BE (any discipline) will be added advantage.
 
 
 
 
Job Title8:
SALES & MAREKETING OFFICER (ELV)
 
 
Experience:
Graduate. 5-7 years hard core experience in sales of Extra low voltage products - CCTV system, Public address system, Fire Alarm system, traffic barrier system, intercom systems, security systems to projects, consultants, contractors. GCC experience / license preferable. Electronics background will be added advantage.
 
 
 
 
Job Title9:
SALES & MARKETING OFFICER (Appliances) - PROJECTS
 
 
Experience:
Graduate. 7-8 years hard core experience in sales of built in appliances, free standing appliances - refrigerators, air conditioners, cooking range, hob, oven etc to contractors, consultants, clients of large projects.
 
 
 
 
Job Title10:
SENIOR SALES EXECUTIVE (Appliance / Electronics) - CHANNEL / DEALERS
 
 
Experience:
Graduate in any discipline with min. 5-7 years hard core experience in Channel, dealers sales of home appliances, Electronic products. GCC experience / license preferable.
 
 
 
 
Job Title11:
SENIOR SALES EXECUTIVE (Digital Signage, Hotel Inter Active TV, Led Lighting) - HOSPITALITY INDUSTRY
 
 
Experience:
Graduate. 5-7 years hard core experience in sales of Digital signage, hotel interactive TVs, LED lighting products. GCC experience / license preferable.
 
 
 
 
Job Title12:
SENIOR SALES EXECUTIVE (Corporate / Institution)
 
 
Experience:
Graduate. 5-7 years hard core experience in sales of IT products / office automation products to corporate companies, institutions. GCC experience / license preferable.
 
 
 
 
Job Title13:
SALES EXECUTIVE (IT, GSM Mobiles)
 
 
Experience:
Graduate. 3-5 years hard core experience in sales of IT, GSM mobiles to Channel partners, dealers.
 
 
 
 
Job Title14:
ASSISTANT MANAGER FINANCE
 
 
Experience:
Commerce post graduate. 8-10 years experience handling credit control, debt management for in any large sized trading company. Must be well experienced for debt collection. Exposure to inventory, management, procurement, imports will be added advantage. MBA will be added advantage.
 
 
 
 
Job Title15:
SUPERVISOR – ACCOUNTS
 
 
Experience:
(Commerce graduates OR ICWA). 5-7 years experience handling project accounting in any large sized MEP / construction company. Must be thorough in project costing, financial management of projects. MBA will be added advantage.
 
 
 
Instructions to Apply:
 
 
 
 
Please send your CV to respective Email ID's and also register your CV atwww.jerryvarghese.com/applyonline or visit below office address with detailed CV, copies of all testimonials/passport and latest photograph. Jerry Varghese International Ltd., 206, Gateway Plaza, Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai - 400076. • Tel.: 022 - 6734 1749
 
 
 
 
 
Darulmarva,
----------* Serving the people *--------


Forwarded message  
From: Riaz Yusuff  
From: Ahamed Mansoor  
Weekend Event for Enterprise Intelligence Competency on 24th Sep 2011

JOB LOCATION:  Bangalore

AREAS:  Microstrategy Testers and Developers ; Abinitio ; Datastage


WEEKEND DRIVE WILL BE CONDUCTED AT BANGALORE

Short-listed candidates will be called for discussion. Please refer you friends as per details below


EXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:

Experience: 3-6 years
MSTR Testing
 • Experience in testing Reporting tool -  MicroStrategy.
 • Strong understanding of software testing methodologies and processes
 • Ability to develop test assets (e.g. test plans, test designs, test cases, discrepancy reports, etc.)
 • Ability and working knowledge of software test tools such as ClearQuest and Quality Center.
 • Experience in testing MicroStrategy andLoad Runner.
 • Database experience in Oracle/ DB2 Ø Very Good SQL Knowledge.
       GS Id 1100FX2
MSTR Development
 • 3+ Years Microstrategy Development Experience
 • Experience in Requirement Analysis/Design/Coding/testing
 • Strong Microstrategy Schema Modeling
 • Proven experience with Dashboard and Report Development
 • Familiar with Data warehouse concepts
 • Excellent SQL Skills
       GS Id 1100EKC
Abinitio
 • 5 or more years of Ab Initio ETL experience.
 • Hands on experience in Unix and shell scripting
 • Expertise in relational database and SQL development (Oracle, Teradata, etc)
 • Expert in best practices for Data Marts and Enterprise DW architectures.
 • Development experience in a cross-platform, multi-tier environment.
 • Knowledge of all DW-related components (Sourcing, ETL, Data Modeling, Infrastructure, BI, Reporting).
 • Exposure to Ab Initio MFS, STDENV, E>ME, ACE (Application Configuration Env), Metadata Hub, OPS control, BRE (Business Rule Environment) would be a plus.
 • Combination of mainframe and open systems experience a plus.
 • Extensive knowledge of UDB (3 years of experience or more) would be a plus
      GS Id 1100HV2

Datastage
 • Overall experience 4-7 years in DWH projects
 • Multiple DWH Project Experience
 • Strong architecture, design & development experience in developing Server/Parallel jobs using Data Stage 7.5 / IBM Information Server 8.x.
 • Must have ability to understand the source systems, DW data model and be able to create source to DW target mapping document to populate data in DW.
 • Strong knowledge of DW concepts & SQL skills. SQL tuning and knowledge/experience of Unix shell script.
 • Experience in DB2  queries is a plus.
      GS Id 1100I0L


PLEASE REFER ALL CVs TO:   Link  https://csc.taleo.net/careersection/cscinternalcareersite/jobsearch.ftl?lang=en
                                            

 
please forward to this website address for all islamic,christian and hindu brothers.
http://www.onlinepj.com - http://www.jesusinvites.com - http://thowheedvideo.com
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...