நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, September 20, 2011

Open Positions in my company---------- Forwarded message ----------
From: Imthiaz Ahmed <imthiyaz@gmail.com>


Assalaamu Alaikhum,

Please find below the open positions in my company.

1

Network Engineer

1

5 - 7 years

Open

2


BI Architect

1

10 - 15 years

Open

3


Oracle Apps DBA

2

3 - 8 years

Open

4


Web Developer (.Net)

1

3 - 8 years

Open

5


Programmer Analyst (Oracle Apps Techno- Functional Consultants)

3

3 - 5 years

Open

6


Quality Analyst(Testing)

1

4 - 6 years

       OpenWassalam,

Imthiaz Ahmed

Google Talk imthiyaz Skype h.imthiaz


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...