நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 23, 2011

Looking for Account Payable and General Ledger Processor

----- Forwarded Message -----
From: Areva TD India Ltd <poonam.masarkar@areva-td.com>

The sender of this email is registered with Naukri.com as Areva TD India Ltd
Experience required for the Job: 3 - 7 years
Annual Salary of the Job: Negotiable
Job Location: Chennai

Dear Candidate,
Areva T&D India Ltd. is looking for the Executive- Account Payable & General Ledger Processor for its office location at Pallavaram, Chennai. Below is the required details.
Candidates meeting the below requirement should mail the updated profile on "poonam.masarkar@areva-td.com" with subject line "Application for - AP Bill Processing" with expected salary details.

Position Title: Executive- Account Payable and General Ledger Processor
Location: Pallavaram, Chennai

Education / Experience
B. Com, M.Com / ICWA / CA
Prior experience in AP Accounting and Payment processing in ERP environment

Business understanding (market knowledge in area of work, intl. exposure & awareness)
Exposure to internal and financial control in multinational company/large size company
Exposure in statutory Compliance

Responsibilities:
1) Domestic / import Invoice Booking
2) Tax deductions / credit on vendor invoices
3) E-mail follow-up for missing information
4) Vendor statement reconciliation
5) Balance sheet account reconciliation â€" Payable part
6) Internal Control Tool Kit Compliance
7) Co-ordination with Unit
8) Audit Schedule preparation and co-ordination with Auditors.

Thanks & Regards,
Poonam Masarkar
Areva T&D India Ltd.
Noida Office
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Areva TD India Ltd (crtnoida@areva.com, AREVA TD India Limited, A - 7, Sector-65, NOIDA, Uttar Pradesh - 201301) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...