நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, September 18, 2011

Interview in MUMBAI 24th, 25th & 26th September 2011JOB IN MAADEN ,SAUDI ARABIA Walkin Client Interview in MUMBAI 24th, 25th & 26th September 2011

 

More

https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gifhttps://mail.google.com/mail/images/cleardot.gifansar mohamed to bcc: me

show details 6:18 AM (16 hours ago)


 

**** Reference to advertisement released on 7th September 2011, kindly note that the final walk-in client

interview dates has been rescheduled to 24th, 25th & 26th September 2011, between 9AM to 3PM at

Hotel Trident,

Next to Air India Building,

Nariman Point, Mumbai 21.

For Managerial position to be interviewed on 22nd & 23rd September 2011 instead of 17th to 18th September 2011 ****

 

 

 CURRENT OPENINGS (MAADEN PHOSPHATE) ::

:: JOB ORDER-GG043 ::

 

POSITION

JOB ID

 TECHNICAL DEPARTMENT

SUPERINTENDENT DESIGN

GG04317

SR. MECHANICAL ENGINEER

GG04318

SR. CIVIL ENGINEER

GG04319

ELECTRICAL ENGINEER

GG04320

SR. ELECTRICAL ENGINEER

GG04321

COST ESTIMATOR

GG04322

MECHANICAL ENGINEER

GG04323

INSTRUMENT ENGINEER

GG04324

INSPECTION ENGINEERS

GG04325

SENIOR INSTRUMENT ENGINEER

GG04326

INSPECTION MANAGER

GG04327

INSPECTION SUPERINTENDENT

GG04328

PROCESS ENGINEER SUPERINTENDENT - AMMONIA

GG04329

PROCESS ENGINEER SUPERINTENDENT - DI-AMMONIUM PHOSPHATE (DAP)

GG04330

PROCESS ENGINEER, AMMONIA

GG04331

PROCESS ENGINEER, DAP

GG04332

PROCESS ENGINEER, SULFURIC ACID SAP

GG04333

PROCESS ENGINEER, UTILITY

GG04334

COMPENSATION AND BENEFITS SPECIALIST

GG04336

COST ACCOUNTANT

GG04337

PLANNING TEAM LEAD

GG04338

SR. TURNAROUND PLANNING ENGINEER

GG04339

 

 

 

 

MAINTENANCE DEPARTMENT

INSTRUMENTATION MAINTENANCE MANAGER

GG04301

INSTRUMENT ENGINEER

GG04302

DISCIPLINE TRAINER INSTRUMENT

GG04303

PLANNING & ASSET MANAGEMENT (RELIABILITY) MANAGER

GG04304

ELECTRICAL / INSTRUMENTATION PLANNING ENGINEER

GG04305

MECHANICAL PLANNING ENGINEER

GG04306

INSTRUMENTATION SUPERVISOR

GG04307

ANALYZER TECHNICIAN

GG04309

RELIABILITY INSTRUMENTED SYSTEM ENGG, (RIS ENGG)

GG04310

RISK BASED INSPECTION ENGINEER, (RBI ENGINEER)

GG04311

MECHANICAL ENGINEER

GG04312

ELECTRICAL ENGINEER

GG04313

RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE ENGG, (RCM) ENGG

GG04314

ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA) ENGINEER

GG04315

ORACLE EAM SYSTEM ENGINEER

GG04316

 

OPERATIONAL DEPARTMENT (For Online Apply)

 

SHIFT SUPERVISOR - MATERIAL HANDLING

 

Apply  online : http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50248074&bc=INT&searchuser=ggheewala

GG04335

 

 

 

Online Apply : http://www.ggheewala.com/maaden.asp

 

 

G.Gheewala

Head Office: Mumbai

202, Bombay Market, Tardeo Road, Mumbai 400 034. Maharashtra, India.
Phone:
+91-22-66665353 - 30 Lines, Fax: +91-22-66665363 - 3 Lines
Email:
For Clients:
hrsolutions@ggheewala.com
For Candidates: Please apply online

Branch Office: Bangalore

40/1, Bellary Road, Ganga Nagar, Bangalore, 560 032. Karnataka,India.
Phone:
+91-80-23335351, Fax: +91-80-23432780

 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...