நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, September 19, 2011

Fwd: Fw: PT GROUP Jobs in Gulf

Assalamu Alaikkum

 
Dear All


Truck Maintenance Supervisor / Auto Electrician - Qatar
Dated: Friday, August 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/truck-maintenance-supervisor-auto.html


Multiple Job Positions for Movenpick Hotel - Bahrain
Dated: Friday, August 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/multiple-job-positions-for-movenpick.html


HR Administrator - UAE
Dated: Friday, August 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/hr-administrator-uae.html


Accountant - Bahrain
Dated: Friday, August 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/accountant-bahrain_12.html


Economy Brand Sales Executive - Bahrain
Dated: Friday, August 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/economy-brand-sales-executive-bahrain.html


Chartered Quantity Surveyor / Planner / Project Control Engineer - Qatar
Dated: Friday, August 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/chartered-quantity-surveyor-planner.html


Mechanical Engineer / Electrical Engineer / Structural Engineer - Qatar
Dated: Friday, August 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/mechanical-engineer-electrical-engineer.html


Sales Executive - Bahrain
Dated: Friday, August 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/sales-executive-bahrain.html


Content Writer for Website - Kuwait
Dated: Friday, August 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/content-writer-for-website-kuwait.html


Multiple Job Positions - Saudi Arabia
Dated: Friday, August 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/multiple-job-positions-saudi-arabia.html


Assistant Manager Personnel and Administration - Bahrain
Dated: Friday, August 12, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/assistant-manager-personnel-and.html


Multiple Job Positions for an Automobile Dealers of Japanese Brand - Qatar
Dated: Thursday, August 11, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/multiple-job-positions-for-automobile.html


Inside Sales Representative - UAE
Dated: Thursday, August 11, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/inside-sales-representative-uae.html


Graphic Designer - UAE
Dated: Thursday, August 11, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/graphic-designer-uae_11.html


Sales Coordinator - UAE
Dated: Thursday, August 11, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/sales-coordinator-uae.html


Executive Secretary - UAE
Dated: Thursday, August 11, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/executive-secretary-uae.html


Office Secretary - Bahrain
Dated: Wednesday, August 10, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/office-secretary-bahrain.html


Waitresses and Kitchen Staff - UAE
Dated: Wednesday, August 10, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/waitresses-and-kitchen-staff-uae.html


Workshop Controller - Qatar
Dated: Wednesday, August 10, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/workshop-controller-qatar.html


Executive Assistant - Kuwait
Dated: Wednesday, August 10, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/executive-assistant-kuwait.html


Logistic Senior Supervisor - Bahrain
Dated: Wednesday, August 10, 2011
http://gulf.jobsq.org/2011/08/logistic-senior-supervisor-bahrain.html

 

-- 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...